Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Phương
  Ngày gửi: 10h:56' 19-10-2012
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 296
  Số lượt thích: 0 người
  KiỂM TRA BÀI CŨ
  Yêu cầu: Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo mẫu hỏi KI_LUC_DIEM thống kê các điểm cao nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin)
  Bài tập và thực hành 7
  MẪU HỎI TRÊN NHIỀU BẢNG
  MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
  Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng
  Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi
  SỬ DỤNG CSDL KINH_DOANH TỪ CÁC BÀI THỰC HÀNH TRƯỚC
  Nhắc lại về CSDL KINH_DOANH
  Gồm 3 bảng dữ liệu: KHACH_HANG, MAT_HANG và HOA_DON
  Dữ liệu trong các bảng như sau:
  Nhắc lại về CSDL KINH_DOANH
  BÀI 1:
  Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm COUNT lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng ( theo tên mặt hàng) cùng số lần được đặt
  Phân tích bài toán
  Những bảng nguồn nào sẽ được sử dụng trong mẫu hỏi trên?
   Bảng HOA_DON và MAT_HANG
  Hàm Count dùng để làm gì?
   Đếm các giá trị khác rỗng trong một nhóm
  Các trường nào sẽ tham gia truy vấn?
   Trường Ten_mat_hang ( của bảng MAT_HANG) và trường mới So_lan_dat_hang được tạo từ trường Ten_mat_hang
  Dữ liệu sau khi hai bảng HOA_DON và MAT_HANG được liên kết
  Nếu nhóm theo tên mặt hàng
  Truy vấn được thực hiện theo các bước sau:
  Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries
  Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view

  Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1:Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table:
  - Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG
  - Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table
  Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi
  - Để gộp nhóm, nháy nút hoặc vào View  Total
  - Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:
  + Field: chọn trường Ten_mat_hang
  + Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang
  Tại cột thứ hai:
  + Field: Tạo trường So_lan_dat_hang từ trường Ten_mat_hang
  Biểu thức: So_lan_dat_hang:Ten_mat_hang
  + Total: chọn hàm Count để đếm số lần đặt hàng ( đếm số bảng ghi được nhóm theo tên mặt hàng)
  Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên LAN_DAT_HANG
  ( File  Save Đặt tên cho mẫu hỏi  OK)
  Bước 5:Nháy nút hoặc chọn lệnh Query  Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi
  Sau đây thầy sẽ thực hiện 1 lần cho các em xem. Thực hiện xong, thầy sẽ yêu cầu 1 em lên thực hiện lại. Các em chú ý kĩ thao tác!
  BÀI 2
  Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng các hàm AVG, MAX, MIN để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng
  Các em hãy suy nghĩ các bước để thực hiện mẫu hỏi theo các yêu cầu trên?
  Nếu nhóm theo tên mặt hàng
  PHÂN TÍCH YÊU CẦU
  THỰC HiỆN MẪU HỎI
  KẾT QuẢ TRUY VẤN
  Truy vấn được thực hiện theo các bước sau:
  Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries
  Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view

  Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1:Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table:
  - Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG
  - Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table
  Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi
  - Để gộp nhóm, nháy nút hoặc vào View  Total
  - Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:
  + Field: chọn trường Ten_mat_hang
  + Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang
  Tại cột thứ hai:
  + Field: Tạo trường So_luong_TB từ trường So_luong
  Biểu thức: So_luong_TB:So_luong
  Tại cột thứ ba:
  + Field: Tạo trường So_luong_Max từ trường So_luong
  Biểu thức: So_luong_Max:So_luong
  Tại cột thứ tư:
  + Field: Tạo trường So_luong_Min từ trường So_luong
  Biểu thức: So_luong_Min:So_luong

  THỰC HiỆN MẪU HỎI
  Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên THONG_KE
  ( File  Save Đặt tên cho mẫu hỏi  OK)
  Bước 5:Nháy nút hoặc chọn lệnh Query  Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi
  CỦNG CỐ KiẾN THỨC
  CÁC EM TiẾN HÀNH THỰC HÀNH
  DẶN DÒ
  Các em về xem lại bài
  Các em về xem tất cả nội dung đã được học từ đầu năm đến bài học hôm nay để tiết đầu tiên của tuần sau kiểm tra 1 tiết (100% trắc nghiệm khách quan)
  TiẾT HỌC THỨ NHẤT
  KẾT THÚC
  CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
  35
  36
  36

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng