Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kiểm tra 1 tiết Đại số 8 (chương I)

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Hữu Quốc - Vĩnh Thuận - Kiên Giang
  Ngày gửi: 21h:47' 19-10-2012
  Dung lượng: 14.2 KB
  Số lượt tải: 210
  Số lượt thích: 0 người

  TUẦN 11 TIẾT 21 KIỂM TRA 45 PHÚT
  Ngày soạn:13/10/2012
  I. MỤC ĐÍCH:
  Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức kỹ năng về nhân đa thức; Những hằng đẳng thức đáng nhớ. Phân tích đa thức thành nhân tử . Chia đơn thức cho đơn thức; chia đa thức cho đơn thức, chia 2 đa thức 1 biến đã sắp xếp. Từ đó giúp giáo viên điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
  II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
  Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức: có cả câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan và câu hỏi dạng tự luận.
  III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA   Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  
  
  
  
  
  
   Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Nhân đa thức.
  (3 tiết)

  
  
  Thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức.
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
   2

  100%
  
  
  2
  1 điểm= 10 %
  100%
  
  2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
  (5 tiết)

  Nhớ và viết được các hằng đẳng thức đáng nhớ

  
  Hiểu và vận dụng được các hằng dẳng thức.
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %

   2
  1 đ
  33%
   4
  2 đ
  67%
  

  
  6
  3 điểm= 30%
  100%
  
  3. Phân tích đa thức thành nhân tử
  (5 tiết)

  
  
  
  Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %


  
  
  3
  3,5 đ
  100%
  3
  3,5 điểm= 35%
  100%
  
  4. Chia đa thức
  (4 tiết)

  
  
  
  Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.
  Vận dụng được phép chia hai đa thức 1 biến đã sắp xếp
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
   1
  1
  1,5 đ
  60%
  2
  2,5 điểm= 25 %
  100%
  
  
  
   1đ
  40%
  
  
  
  T. số câu
  T. số điểm
  Tỉ lệ %
  2
  1 đ
  10 %
  7
  4 đ
  40 %
  4
  5 đ
  50 %
   13
  10 điểm=100%
  100%
  
  
  
  
  
  
  
  IV. ĐỀ BÀI:  Trường THCS Thị Trấn
  Họ Và Tên:………………………...
  Lớp: 8/…
  Kiểm tra 45 phút
  Môn: Đại số 8;Tuần: 11; Tiết PPCT
  Ngày kiểm tra:………………
  
  Điểm  Lời phê của giáo viên
  
  I. TRẮC NGHIỆM : (4điểm)
  Khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng
  1.Tích của đơn thức 2x2 với đa thức 2x2 +3x bằng
  A.4x2 +6x3 B.4x2 - 6x3 C.4x2 +6x D.4x2 +6
  2.Tích của đơn thức x và đa thức 1-x bằng :
  A.x2-x B. x - x2 C. x2+x D. 2x - x2
  3.Tính (x-2)(x-5) bằng .
  A. x2+10 B.x2+7x+10 C. x2-7x+10 D. x2-3x+10
  4. Kết quả của phép tính 20132 – 20122 bằng:
  A.1 B.100 C.1000 D.4025
  5. Khai triển biểu thức : (2x - 3y)2 ta được :
  A.4x2- 12xy +9y2 B.4x2 + 12xy +9y2 C. 4x2 -9y2 D. 2x2-3y2
  6.Kết quả của phép tính (x+2)(x2 -2x+4) bằng.
  A. x3 - 8 B. x3 + 8 C.(x+2)3 D. (x-2)3
  7.Đa thức 5(x-y) - y(x-y) được phân tích thành nhân tử là
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print