Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 8. Life in the future

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hương
  Ngày gửi: 22h:02' 24-10-2012
  Dung lượng: 5.6 MB
  Số lượt tải: 1397
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  Presented by :Nguyen Thi Thu Huong
  Look at the following pictures and answer the questions
  WARMER
  Robots are serving the meal.
  Robot is cleaning the floor.
  Car can run on sea water.
  Baby with computer
  What can you see
  in each picture ?
  Do you think life will be better or worse in the future?
  For better or worse, it is certain that some things will be different.
  LIFE IN THE FUTURE
  UNIT 8
  A. READING
  I. Before reading
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Look at the pictures and answer questions
  Life in the future
  II. PRE- READING
  Pre- teach vocabulary
  1. Labour- saving device [`leibə `seiviŋ di`vais]
  Thiết bị tiết kiệm sức lao động
  2. Terrorist (n) [`terərist]
  : người khủng bố
  3. Space shuttle (n) [speis‘sʃʌtl ]
  Tàu con thoi, tàu vũ trụ
  4. Telecommunication (n) [,telikə,mju:ni`keiʃn]
  Viễn thông
  5. Burden (n) [`bɜ:dn]
  Gánh nặng
  6. Threaten (v) [`θretn]
  Đe dọa
  7. Security (n) [si`kjUərəti]
  Sự an ninh
  1.Pre- teach vocabulary
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Look at the pictures and answer questions
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  burden
  terrorist
  Space-shuttle
  Labour- saving device
  Telecommunication
  While reading
  Read the passage
  and do the tasks
  that follow
  Play
  1. Matching( Task 1)
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Listen to the tape
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  III. WHILE - READING
  MATCHING
  A
  B
  1. Pessimists

  2. Terrorism


  3. Optimists

  4. Economic
  depression

  5. Space shuttle


  6. Wiped out
  A. People who always expect good things to happen.
  B. A period when there’s little economic activity and many people are poor or without jobs
  C. People who always expect bad things to happen
  D. The use of violent action in order to achieve political aims or force a government to act.
  E. Be destroyed or removed completely.
  F. Spacecraft designed to be used for traveling between the earth and the space station
  Look at four questions carefully
  1. What will happen in an economic depression?
  2. Why, according to pessimists, will the security of the earth be threatened?
  3. Why will domestic chores no longer be a burden?
  4. What are the most important factors that will bring about dramatic changes in different aspects of our lives?
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Look at the pictures and answer questions
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  3. Guessing the answer

  III. WHILE - READING

  1.Task 1: Matching

  2. Task 2
  Lucky numbers

  1
  2
  3
  4
  5
  LUCKY NUMBERS
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Look at the pictures and answer questions
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  3. Guessing the answer

  III. WHILE - READING

  1.Task 1: Matching

  2. Task 2 :
  Lucky numbers

  Question 1
  What will happen in an economic depression?
  In an economic depression, many large corporations will be wiped out and many jobs will be lost.( line 5)
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Look at the pictures and answer questions
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  3. Guessing the answer

  III. WHILE - READING

  1. Task 1: Matching

  2. Task 2:
  Lucky numbers

  Question 2
  Why, according to pessimists, will the security of the earth be threatened?
  The security of the earth will be threatened by terrorism as terrorists groups will become more powerful and more dangerous.
  ( line 6- 7)
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  3. Guessing the answer

  III. WHILE - READING

  1. Task 1: Matching

  2.Task 2:
  Lucky numbers

  Question 3:
  Why will domestic chores
  no longer be a burden ?
   Thanks to the inventions of labour- saving devices. ( line 11- 12)
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Look at the pictures and answer questions
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  3. Guessing the answer

  III. WHILE - READING

  1.Task 1: Matching

  2.Task 2:
  Lucky numbers

  Question 4
  They are developments in micro technology, computer and telecommunications.( line 14,15)
  What are the most important
  factors that will bring about
  dramatic changes in different
  aspects of our lives?
  Lucky number
  Congratulations!
  After reading
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Look at the pictures and answer questions
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  3. Guessing the answer

  III. WHILE - READING

  1.Task 1: Matching

  2.Task 2:
  Lucky numbers
  Look at the diagram
  below read the text
  and fill the diagram
  with suitable missing
  information

  AFTER READING

  III. AFTER READING
  What will life be like in the future accoding to pessimists and optimists?
  ……….….
  ………………
  ………………..
  …………….
  …………
  Life in the future
  Optimists
  Pessimists
  ……….….
  ………………
  ………………..
  …………….
  …………
  ……….….
  ………………
  ………………..
  …………….
  …………
  ……….….
  ………………
  ………………..
  …………….
  …………
  ……….….
  ………………
  ………………..
  …………….
  …………
  Cleaner
  environment,
  fresher air,
  heathier food
  modern
  medical
  system
  Life in the future
  Optimists
  Pessimists

  Work
  will be
  done by
  robots,
  offices will
  go electronic

  Space shutle
  will be used
  in travel
  Car will run
  on electicity
  to methane
  gas
  more powerful
  and more
  dangerous
  terrerist
  groups

  Economic
  depression
  Large corporation
  will be wiped out
  million of jobs
  will be lost

  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Look at the pictures and answer questions
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  3. Guessing the answer

  III. WHILE - READING

  1. Matching (Task 1)

  2. Lucky numbers
  (Task 2)

  III. POST- READING

  IV. HOMEWORK


  HOME WORK
  Learn by heart new words.
  Practice retelling the passage
  Do exercises Part reading in your workbook.
  Prepare speaking lesson
  I. WARMER.
  UNIT 8- READING
  Look at the pictures and answer questions
  Life in the future
  II. PRE- READING
  1.Pre- teach vocabulary
  2. Checking vocabulary
  III. WHILE - READING
  1. Matching (Task 1)
  2. Lucky numbers
  (Task 2)
  III. POST- READING
  ( Task 3)
  IV. HOMEWORK
  Thank for your attention
  Goodbye
  good bye
  Labor- saving devices
  Terrorist
  Space shuttle
  burden
  Example:
  Because he didn’t pay them the money, they threatened to kill him.
  = telecoms (informal): the technology of sending signals, images and messages over long distances by radio, telephone, television, satellite, etc..
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng