Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 8. Let’s learn some more

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Th­U H­­­­Ường
Ngày gửi: 14h:47' 04-04-2009
Dung lượng: 11.6 MB
Số lượt tải: 508
Số lượt thích: 0 người
Thursday, April 9th 2009
Câu hỏi 1
Hỏi: Bạn có thích những con nhện không?
Trả lời: Có tôi có thích.
A: Do you like spiders?
B: Yes,I do.
Câu hỏi 2
Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.
1. Do/ like/ birds/ you?
- Do you like birds?
2. don`t/ no/ I.
- No, I don`t.
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
Do you like rabbits?
Yes,I do.
Do you like spiders?
No,I don`t.
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
Do you like...?
-Yes,I do.
-No,I don`t.
A. Revision the structure.
don`t = do not
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
B. Practice:Đặt câu hỏi và trả lời
về các tranh sau.
A:Do you like rabbits?
B:No,I don`t.
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
B. Practice
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
C. Exercise
Bài 1: Hoàn thành các câu sau.
A: Do robots ?
B : + Yes, I .
you
like
do
No
, I do
not
-
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
C. Exercise
Bài 2: Viết câu hỏi cho các câu trả lời sau.
..........?
Yes,I do. I like cats.
2. ........?
No, I don`t.I don`t like dogs.
Do you like cats
Do you like dogs
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
C. Exercise
Bài 3: Viết câu trả lời về bản thân.
Do you like birds?
.........
2. Do you like robbots?
........
3. Do you like frogs?
.......
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
Extension : Game
Interview: Do you like.....?
Thursday, April 9th 2009
Unit 8: Let’s learn some more.
(Period 4)
Do you like...?
-Yes,I do.
-No,I don`t.
A. Revision the structure.
don`t = do not
B. Practice
C. Exercise
D. Homework: -Ôn lại mẫu câu. -Làm lại các bài tập trong sách bài tập.
No_avatar

CO THAY CO NAO SOAN XONG LET'S GO 2B CHO TOI THAM KHAO VOI.CAM ON NHIEU.

No_avatar

ăn KẸT không mấy CÔ GIÁO oiTuyệt

Nháy mắt mía chim to

 
Gửi ý kiến