Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 20. Cân bằng nội môi

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Văn Trâm
  Ngày gửi: 00h:41' 04-11-2012
  Dung lượng: 491.0 KB
  Số lượt tải: 318
  Số lượt thích: 0 người
  Nguyên nhân của bệnh tiểu đường ?
  Nguyên nhân của bệnh cao huyết áp ?
  Do thận tiết không đủ insullin nồng độ glucôzơ trong máu quá cao.
  1. Do xơ vữa động mạch.
  2. Ăn mặn nồng độ NaCl trong máu quá cao.
  Môi trường trong cơ thể ổn định thì trao đổi chất mới diễn ra bình thường.
  Để trao đổi chất ổn định thì cơ thể phải có cơ chế cân bằng nội môi.
  Hoạt động của cơ thể không chỉ phụ thuộc môi trường ngoài mà còn phụ thuộc môi trường trong.
  CÂN BẰNG
  NỘI MÔI
  Đọc mục I, trang 86/sgk để trả lời cácc câu hỏi sau :
  Nội môi là gì ?
  Thế nào là cân bằng nội môi ? Cho ví dụ ?
  - Thế nào là mất cân bằng nội môi ? Cho ví dụ ?
  I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÂN BẰNG NỘI MÔI:
   Cân bằng nội môi: là sự duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể (duy trì ổn định áp suất thẩm thấu,huyết áp, pH ,thân nhiệt..) đảm bảo cho sự tồn tại và thực hiện các chức năng sinh lí của tế bào →đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của động vật
  Quan sát hình20.1/sgk, kể tên các thành phần tham gia vào cơ chế duy trì cân bằng nội môi ? Cơ quan?Chức năng của từng bộ phận
  II. SỒ KHÁI QUÁT CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI
  II. SỒ KHÁI QUÁT CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI
  Bộ phận tiếp nhận
  kích thích
  Bộ phận điều khiển
  Bộ phận thực hiện
  Kích thích
  Sự trả lời của
  bộ phận thực hiên
  Liên hệ ngược
  Thụ thể và cơ quan thụ cảm
  Trung ương thần kinh và tuyến nội tiết.
  Thận, gan, tim, phổi, mạch máu…
  Giúp tế bào liên tục điều chỉnh cân bằng
  II. SỒ KHÁI QUÁT CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI
  Vai trò của liên hệ ngược trong cơ chế cân bằng nội môi ?
  Liên hệ ngược: Sự trả lời của bộ phận thực hiện trở thành kích thích tác dụng ngược trở lại bộ phận tiếp nhận kích thích và bộ phận điều khiển
  * Lưu ý: Cơ chế cân bằng nội môi chỉ có hiệu lực trong một phạm vi nhất định
  Khi các điều kiện môi trường bị biến đổi vượt quá khả năng tự điều hòa của cơ thể thì sẽ phất sinh các trục trặc, rối loạn → bệnh tật, tử vong.
  II. SỒ KHÁI QUÁT CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI
  Cơ chế cân bằng nội môi có sự tham gia của các bộ phận: Bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện. Trong cơ chế này quá trình liên hệ ngược đóng vai trò quan trọng.
   Cơ chế đảm bảo cân bằng nội môi có sự tham gia của các hệ cơ quan như bài tiết, tuần hoàn, hô hấp, thần kinh, nội tiết...
  Thực hiện lệnh 1 trang 87/sgk ?

  Tim và mạch máu
  Huyết áp bình thuờng
  Huyết áp tăng cao
  Thụ thể áp lực ở mạch máu

  Trung khu điều hòa tim mạch ở hành não

  II. VAI TRÒ CỦA THẬN VÀ GAN TRONG CÂN BẰNG ÁP XUẤT THẨM THẤU
  Áp xuất thẩm thấu phụ thuộc vào những đặc điểm nào ?
  Áp xuất thẩm thấu phụ thuộc vào lượng nước và nồng độ các chất hòa tan trong máu, đặc biệt là phụ thuộc vào nồng độ NaCl.
  Em hãy cho biết tầm quan trọng trong việc duy trì áp xuất thẩm thấu của máu ?
  Tế bào hoạt động trong điều kiện áp xuất thẩu thấu thích hợp. Khi áp xuất thẩu thấu của máu thay đổi sẽ làm thay đổi hoặc rối loạn hoạt động của tế bào.
  - Dựa vào chức năng của thận, cho biết thận đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp xuất thẩm thấu như thế nào ?
  - Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucôzơ trong máu ?
  1. Vai trò của thận:
  Áp xuất thẩm thấu tăng cao
  Vùng dười đồi tuyến yên
  Gây mất nước
  ADH ( hocmon chống mất nước) tăng
  Thận hấp thụ nước trả về máu
  Ptt trong máu bình thường
  ĐIỀU HÒA LƯỢNG NƯỚC
  Áp xuất thẩm thấu giảm
  Vùng dưới đồi tuyến yên
  Lượng nước trong cơ thể tăng
  ADH ( hocmon chống mất nước ) giảm
  Thận tăng cường thải nước và bài tiết nước tiểu
  Ptt trong máu bình thường
  ĐIỀU HÒA LƯỢNG NƯỚC
  1. Vai trò của thận:
  ĐIỀU HÒA MUỐI KHOÁNG: Na+
  1. Vai trò của thận:
  HA thấp do Na+ giảm
  Nhóm TB cận quản cầu thận
  Tuyến trên thận tiết hoocmôn
  Thận hấp thụ Na+ trả về máu
  Nồng độ Na+ và HA bình thường
  ĐIỀU HÒA MUỐI KHOÁNG: Na+
  1. Vai trò của thận:
  HA cao do Na+ tăng
  Nhóm TB cận quản cầu thận
  Tuyến trên thận tiết hoocmôn
  Thận tăng cường thải Na+ qua nước tiểu
  Nồng độ Na+ và HA bình thường
  Thận tham gia điều hòa cân bằng áp xuất thẩm thấu nhờ khả năng tái hấp thụ hoặc thải bớt nước và các chất hòa tan trong máu
  1. Vai trò của thận:
   Điều hoà lượng nước: Khi áp suất thẩm thấu tăng, hoặc thể tích máu giảm  vùng dưới đồi tăng tiết ADH, tăng uống nước  giảm tiết nước tiểu. Ngược lại, khi lượng nước trong cơ thể tăng làm giảm áp suất thẩm thấu, tăng thể tích máu  tăng bài tiết nước tiểu.
   Điều hoà muối khoáng: Khi Na+ trong máu giảm  tuyến trên thận tăng tiết anđostêron  tăng tái hấp thụ Na+ từ các ống thận. Ngược lại, khi thừa Na+  tăng áp suất thẩm thấu gây cảm giác khát  uống nước nhiều  muối dư thừa sẽ loại thải qua nước tiểu.
  2. Vai trò của gan:
  Điều hòa glucôzơ
  Glucôzơ tăng
  Tế bào tụy
  Gan chuyển glucôzơ thành glicogen dự trữ
  Nồng độ glucôzơ bình thường (0,1%)
  tiết insulin
  Glucôzơ giảm dần xuống
  2. Vai trò của gan:
  Điều hòa glucôzơ
  Glucôzơ giảm
  Tế bào tụy
  Gan chuyển glicogen thành glucôzơ
  Nồng độ glucôzơ bình thường (0,1%)
  tiết glucagon
  Glucôzơ tăng dần
  Gan có vai trò quan trọng trong điều hòa nồng độ của nhiều chất trong huyết tương, qua đó duy trì cân bằng áp xuất thẩm thấu của máu.
  2. Vai trò của gan:
   Điều hoà glucô huyết: Glucô tăng  hoocmôn insulin  glicôgen; nếu glucô giảm  hoocmôn glucagôn  glucô.
  IV. VAI TRÒ CỦA HỆ ĐỆM TRONG CÂN BẰNG pH NỘI MÔI
  Các tế bào trong cơ thể hoạt động trong môi trường pH nhất định, pH = 7,35 – 7,45.

  pH trong máu được duy trì ổn định như thế nào ?
   pH nội môi được duy trì ổn định là nhờ hệ đệm, phổi và thận.
  Hệ đệm có khả năng lấy đi ion H+ (khi ion H+ dư thừa) hoặc ion OH- (khi thừa OH-) khi các ion này làm thay đổi pH của môi trường trong.
  IV. VAI TRÒ CỦA HỆ ĐỆM TRONG CÂN BẰNG pH NỘI MÔI
   Trong máu có các hệ đệm chủ yếu sau:
  + Hệ đệm bicacbonat: H2CO3 / NaHCO3
  + Hệ đêm photphat: NaH2PO4 / NaHPO4-
  + Hệ đệm prôtêinat ( prôtêin )
  -Ngoài hệ đệm, phổi và thận cũng đống vai trò quan trọng trong điều hòa cân bằng nội môi.
  * Phổi tham gia điều hòa pH máu bàng cách thải CO2.
  * Thận tham gia điều hòa pH nhờ phả năng thải H+, tái hấp thụ Na+, thải NH3.
  Vai trò của phổi và thận trong cân bằng pH nội môi như thế nào ?
  Môi trường trong phụ thuộc
  Máu
  Bạch huyết
  Nước mô
  Áp suất thẩm thấu phụ thuộc
  Độ pH phụ thuộc
  Nồng độ đường.
  Nồng độ các chất hòa tan: N+, H+ , urê, acid lactic, HCO3-, CO2.
  Nước, protein huyết tương.
  Sự tương quan giữa acid và chất kiềm.
  Thận
  Gan
  Hệ đệm
  Phổi
  Áp suất thẩn thấu thích hợp
  Độ pH thích hợp
  Tái hấp thu nước hoặc thải nước, muối, urê.
  Điều hòa lượng glucôzơ trong máu
  Thải khí CO2
  Cân bằng nội môi
  Tế bào và cơ thể hoạt động tốt
   
  Gửi ý kiến