Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Nhân một số với một tổng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mạnh Thắng Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:51' 08-11-2012
  Dung lượng: 260.0 KB
  Số lượt tải: 126
  Số lượt thích: 0 người
  Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Minh.
  Trường Tiểu học Xuân Châu
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Tính nhẩm:
  a) 19 x 10 =
  82 x 100 =
  75 x 1000 =
  b) 420 : 10 =
  21500 : 100 =
  2000 : 1000 =
  2
  42
  215
  75000
  8200
  190
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  Ta có:
  4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
  4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
  Vậy: 4 x (3 + 5)
  4 x 3 + 4 x 5
  =
  ?
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  Ta có:
  4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
  4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
  Vậy: 4 x (3 + 5)
  4 x 3 + 4 x 5
  =
  Một tổng
  Một số
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  Ta có:
  4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
  4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
  Vậy: 4 x (3 + 5)
  4 x 3 + 4 x 5
  =
  Một số nhân với một tổng.
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  Ta có:
  4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
  4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
  Vậy: 4 x (3 + 5)
  4 x 3 + 4 x 5
  =
  4
  4
  3
  3
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  Ta có:
  4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
  4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
  Vậy: 4 x (3 + 5)
  4 x 3 + 4 x 5
  =
  4
  4
  5
  5
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  Ta có:
  4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
  4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
  Vậy: 4 x (3 + 5)
  4 x 3 + 4 x 5
  =
  Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  Ta có:
  4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
  4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
  Vậy: 4 x (3 + 5)
  4 x 3 + 4 x 5
  =
  Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
  a x ( b + c)
  =?
  = a x b + a x c
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  Ta có:
  4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
  4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
  Vậy: 4 x (3 + 5)
  4 x 3 + 4 x 5
  =
  Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
  a x ( b + c) = a x b + a x c
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Bài 1:
  Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
  3 x (4 + 5) = 27
  3 x 4 + 3 x 5 = 27
  6 x (2 + 3) = 30
  6 x 2 + 6 x 3 = 30
  a x (b + c)
  = a x b + a x c
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Bài 2: a) Tính bằng hai cách:
  36 x (7 + 3)
  Cách 1: 36 x (7 + 3) = 36 x 10 = 360
  Cách 2: 36 x (7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3
  = 252 + 108 = 360
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Bài 2: b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
  Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 = 380.
  Cách 2: 38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4) .
  Mẫu: 38 x 6 + 38 x 4 = ?
  Tính: 5 x 38 + 5 x 62
  Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500.
  Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 + 62)
  =38 x 10 = 380
  =5 x 100 = 500
  38
  38
  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
  Môn: Toán
  Nhân một số với một tổng
  Bài 3: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
  (3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4
  Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số
  (3 + 5) x 4 = 8 x 4 = 32
  3 x 4 + 5 x 4 = 12 + 20 = 32
  (3 + 5) x 4
  = 3 x 4 + 5 x 4
  Một tổng nhân với một số.
  Khi nhân một tổng với một số, ta có thể lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó, rồi cộng các kết quả với nhau.
   
  Gửi ý kiến