Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 7. Your house

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Tuyết Hạnh
  Ngày gửi: 21h:25' 10-11-2012
  Dung lượng: 13.1 MB
  Số lượt tải: 1389
  Số lượt thích: 0 người
  welcome to our class
  Teacher : Trần Thị Tuyết Hạnh
  Thái Văn Lung Secondary School
  1
  2
  3
  4
  CROSS WORD
  COUNTRY
  TOWN
  Work in pairs :
  WHAT ARE THEY?
  or
  2-
  1-
  Saturday, November 10th, 2012
  Section B : Town or Country?
  New words:
  a house
  an apartment
  Living room
  bedroom
  Kitchen
  Unit 7 : Your House
  Work in groups:
  Matching these words into the right pictures
  1
  2
  3
  zoo
  market
  bank
  supermarket
  clinic
  4
  5
  Where is it?
  It’s at the market.
  Is the market noisy or quiet?
   It is noisy.
   Noisy (adj)
  ≠ quiet (adj)
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  Vocabulary
  1- town (n):
   in town (adv):
  2- an apartment (n):
  3- bank (n):
  4- clinic (n):
  5- zoo (n):
  6- supermarket (n):
  7- market (n):
  8- noisy (adj) ≠ quiet (adj)
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  Pre listening / reading:
  * New words:
  * Task 1: Predictions : Work in pairs :
  Guess and put (√) into the right boxes
  Guess and put (√) into the right boxes
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  Vocabulary
  While – listening / reading:
  * Task 1 : Predictions:
  Task 2: Listening
  Task 3: Speaking
  Task 3 : Describe the picture
  Ba
  Siêu thị
  Sở thú
  Ngân hàng
  Phòng khám
  Cho?
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  Pre – listening / reading:
  Vocabulary
  Task 1 : predictions:
  II. While – listening / reading:
  Task 2: Listening
  Task 3: Speaking
  Task 4: Reading
  Task 4: - Read the text by yourself (page 76 )
  Task 4: - Work in pairs to choose the right answers (page 76)
  Work in pairs: Ask and answer
  - Yes, he does.
  - No, he doesn’t.
  - Yes, it is.
  - No, she doesn’t.
  - No, there aren’t.
  - Yes, it is.
  a- Does Ba live in town?
  b- Does he live a house?
  c- Is it noisy?
  d- Does Chi live in town?
  e- Are there any stores?
  f- Is it quiet?
  Review: Yes – No question:


  Động từ “ to be”

  Động từ thường (Vth)
  Do / Does + S + V(th)….?

  Yes, S + do/does.

  No, S + don’t / doesn’t.

  Am / Is / Are + S ….?
  Yes, S + am / is / are.
  No, I am not.
  he / she/ it isn’t.
  they/we/you aren’t.
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  Task 4 : - Work in groups.
  Reread the Ba’s paragraph and then answer these questions
  1. Where does Ba live?
  2. What is there near his apartment?
  3. Is it noisy or quiet?
  Where does Ba live?
  Ba lives in an apartment in town.
  SUMMARY: ( Bài tóm tắt )
  What is there near his apartment?
  Near his apartment, there is a market.
  Is it noisy or quiet?
  It is noisy.
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  Task 5: Work in groups
  Read paragraph 2 and write sentences about Chi’s house.
  * Read about Ba:
  Ba lives in an apartment in town.
  Near his apartment, there is a market.
  It is very noisy.
  * Write sentences about Chi’s house:
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  * Read about Ba:
  Ba lives in an apartment in town.
  Near his apartment, there is a market.
  It is very noisy.
  * Write sentences about Chi’s house:
  Chi lives in a house in the country.
  Near her house, there are paddy fields.
  It’s very quiet.
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  BA
  an apartment
  supermaket
  In town
  market
  hotel
  clinic
  zoo
  noisy
  Unit 7 : Your House
  Section B : Town or Country?
  Homework:

  1- Reread and learn by heart all vocabulary.
  2-Draw mind maps to describe Ba and Chi.
  3- Write a paragraph ( about 3 or 4 sentences) to describe your house.
  Goodbye
  See you later
   
  Gửi ý kiến