Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CĐ tài liệu tư vấn hướng nghiệp

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:01' 21-11-2012
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người

KHÁI QUÁT
VỀ CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆPTập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệpCông tác hướng nghiệp trong
Giáo dục
Hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông:
Định hướng nghề nghiệp
Tư vấn chọn nghề (tư vấn hướng nghiệp)
là sự điều chỉnh động cơ, hứng thú nghề nghiệp của thế hệ trẻ nhằm giải quyết mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với nghề, GD sự lựa chọn nghề một cách có ý thức nhằm đảm bảo cho con người hạnh phúc trong lao động và đạt năng suất lao động cao.
Hướng nghiệp trong Giáo dục: là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài nhà trường để giúp HS có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động.Công tác hướng nghiệp trong
Giáo dục
Mục đích: Phát hiện, bồi dưỡng tiềm năng của cá nhân, giúp họ hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề, chuẩn bị tâm lý chọn những nghề mà xã hội đang cần nhân lực phù hợp năng lực cá nhân.
Đặc điểm
Vừa là hoạt động GD vừa là hoạt động giảng dạy lồng ghép vừa là hoạt động ngoài giờ lên lớp.
vừa được tiến hành trong trường PT vừa được tiến hành ở các cơ sở GD khác.Được nhiều lực lượng trong và ngoài nhà trường tiến hành và hỗ trợ.Kết quả chịu sự chi phối củanhiều yếu tố.
Chất lượng của công tác
hướng nghiệp
Được đánh giá qua những biểu hiện của học sinh sau quá trình được GDHN:
Năng lực tự HN của HS
Trình độ kiến thức, kĩ năng được hình thành
Khả năng thích ứng với hướng đi đã lựa chọn, khả năng tự tìm kiếm, tự tạo việc làm phù hợp với thị trường lao động.
Những phẩm chất được hình thành, phát triển.
Khả năng phát triển trong học tập và lao động nghề nghiệp của HS.I.Các văn bản của Chính phủ và Bộ Giáo dục- Đào tạo
- Luật giáo dục
- Nghị định, Quyết định của chính phủ
- Quyết định của Bộ Giáo dục và đào tạ
II.Tầm nhìn hướng nghiệp
1. Mục tiêu
2. Chiến Lược thực hiện
a. Cung cấp thông tin trực tuyến
b. Tài Liệu Hướng Nghiệp
c. Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
d. Nâng cao nhận thức về công tác Hướng nghiệp trong Xã hội
3. Vai trò của các tác nhân khác nhau
a. Sở Giáo dục và Đào tạo
b. Ban giám hiệu nhà trường
c. Giáo viên Chủ nhiệm / Giáo viên phụ trách công tác Hướng nghiệp
d. Các cơ quan/tổ chức xã hội tại địa phương
e. Cha mẹ, gia đình, bạn bè.
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Phần I: CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỤC TIÊU
HƯỚNG NGHIỆP

Mục tiêu Tầm nhìn Hướng nghiệp
của Quảng Nam và Nghệ An
Học sinh bậc trung học cơ sở (THCS) có khả năng:
khám phá bản thân
lựa chọn ban học nào ở cấp trung học phổ thông
có kế hoạch nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông/ có tự tin
năng lực để chọn các chương trình đào tạo nghề/trường nghề phù hợp (học sinh không học tiếp lên THPT)
Học sinh bậc trung học phổ thông (THPT) có khả năng:
khám phá "mình là ai”, hiểu thị trường lao động, các tác động, đặc tính nghề.

Để từ đó:

Có thể xác định được các mục tiêu nghề nghiệp
Đưa ra các quyết định về nghề nghiệp một cách hợp lý
Đánh giá và thực hiện kế hoạch nghề nghiệp tốt nhất.
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Chương trình Hướng nghiệp
do VVOB hỗ trợ
VVOB : Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật
vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ
Mục tiêu: nâng cao chất lượng giáo dục
tại những nước đang phát triển.
KỸ NĂNG TƯ VẤN CÁ NHÂN VỀ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HOC
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp- Các bước cần làm trong công tác Hướng nghiệp
- Khung phát triển nghề nghiệp

- Mô hình lập kế hoạch nghề

- Lý thuyết hệ thống
- Lý thuyết cây nghề nghiệp
- Vòng nghề nghiệp
- Cung cấp dịch vụ hướng nghiệp


Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Phần II: CÁC LÝ THUYẾT VỀ HƯỚNG NGHIỆPKhung Năng Lực Của Học Sinh
Lý Thuyết Hệ Thống
Mô Hình Lập Kế Họach Nghề
Vòng Nghề Nghiệp
Kế Họach Nghề Nghiệp
Lý Thuyết Cây Nghề Nghiệp
Các bứơc cần làm trong công tác Hướng nghiệp
Giải thích về các bước trong hướng nghiệp
Mục tiêu: các em HS có kế hoạch nghề nghiệp
Kế hoạch nghề nghiệp phải được xây dựng trên cơ sở (khung) Năng lực nghề nghiệp của học sinh.
Để giúp học sinh có năng lực nghề nghiệp, nhà trường và xã hội phải xây dựng được “mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp cho học sinh”, phải hiểu rõ “lý thuyết hệ thống”, “mô hình lập kế hoạch nghề”, “lý thuyết cây nghề nghiệp” và “vòng nghề nghiệp”.
Khung năng lực cần có của học sinh
Khu Vực A: Nhận Thức Bản Thân
Khu Vực B: Nhận Thức Nghề Nghiệp
Khu Vực C: Xây Dựng Kế Hoạch Nghề Nghiệp

Thang đánh giá năng lực Hướng nghiệp của học sinh
Lớp 9: Học kiến thức
Lớp 10: Vận dụng kiến thức
Lớp 11: Hiểu rõ và áp dụng kiến thức vào trường hợp riêng của mình
Lớp 12: Thực hành
Mô Hình Lập Kế Hoạch Nghề
7 thành phần
Thực hiện
Bản thân
Thị trường
tuyển
Những tác động /ảnh hưởng
3 bước tìm hiểu:
Bản thân
Thị trường tuyển dụng/ lao động
Những tác động/ảnh hưởng

4 bước hành động:
Xác định mục tiêu
Ra quyết định
Thực hiện
Đánh giá
Có thể thực hiện theo bất cứ trật tự nào
dụng
Lý Thuyết Hệ Thống
lai
TÔI
Lý Thuyết Cây Nghề Nghiệp
Lương Cao
Cơ Hội Việc Làm
Công Việc Ổn Định
Nhiều Người Tôn Trọng
Môi Trường Làm Việc Tốt
Giá Trị
Cá Tính
Vòng Nghề Nghiệp
Khám phá cơ hội
Tìm hiểu, thử nghiệm, thu hẹp lựa chọn và chọn một cơ hội phù hợp
Tìm hiểu bản thân
Khám phá sở thích, giá trị, tính cách, kỹ năng, tài sản và nguồn lực
Hành động
Thực hiện kế hoạch, vừa thực hiện vừa tìm hiểu và đạt được mục tiêu
Chọn lựa
Lập kế hoạch và xác định mục tiêu nghề nghiệp bạn lựa chọn
Mô hình Cung cấp Dịch vụ Hướng nghiệp
Áp dụng
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Phân tích một vài nghiên cứu ví dụ điển hình

Trường hợp 3 ( trang 53)
Chia thành nhóm 4 người.
Học viên trong nhóm đọc trường hợp 3, phân tích xem có phần lý thuyết nào ở trên phù hợp trong trường hợp này.
Phân tích một vài nghiên cứu ví dụ điển hình

Học viên trong nhóm nghĩ đến 1 trường hợp đã xảy ra trong quá trình tư vấn học sinh, viết lại và phân tích xem có phần lý thuyết nào ở trên phù hợp trong trường hợp này.
Phần I, phần II:
Các học viên trình bày lại lý thuyết
Quan sát thực hành của học viên


SÁU KỸ NĂNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

- Hành vi quan tâm

- Đặt câu hỏi

- Phản hồi cảm xúc
- Đối mặt
- Tập trung
- Phản hồi ý tưởng
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


PHẦN III: kỸ NĂNG VÀ LIỆU PHÁP
TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

Ba kỹ năng tư vấn đầu tiên
Hội Thảo Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn Hướng Nghiệp


Lắng nghe – Không nên
Giả vờ lắng nghe
Liên tưởng đến bản thân
Suy nghĩ cách trả lời
Tìm cách giải quyết vấn đề

Lắng nghe – Nên
Bài thơ ‘Xin Lắng Nghe’
Lắng nghe – Phương pháp
Vẻ mặt
Giọng nói
Ngôn ngữ cơ thể (dáng người, cách ngồi, ánh mắt)
Dùng câu hỏi để
Khuyến khích
Em kể cho thầy/cô nghe hồi nhỏ em thích làm gì đi?
Lặp lại ý tưởng
Vậy thì hiện tại em đang rất bối rối, không biết mình nên làm gì trong tương lai phải không?
Tóm tắt ý tưởng
Nãy giờ em kể thầy/cô nghe là em thích bên thiết kế, nhưng gia đình thì muốn em theo ngành kinh tế, và hiện tại thì em không biết nên làm gì. Thầy/cô hiểu vậy có đúng không?

Câu hỏi mở: bắt đầu bằng ‘Vì sao, khi nào, cái gì, bằng cách nào, ở đâu…’
Câu hỏi đóng: bắt đầu bằng ‘Có phải...’

Quan sát cảm xúc của học sinh
Biết khi nào thì học sinh đang buồn, lo, bức xúc, xúc động, vv.
Phản hồi cảm xúc bằng
Câu hỏi mở
Hiện tại em cảm thấy ra sao?
Câu hỏi đóng
Em nói em đang rất lo lắng?
Áp dụng
Hội Thảo Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn Hướng Nghiệp


Đóng vai
Học viên nghĩ đến ba vấn đề trong cuộc sống mà họ có thể chia sẻ với người khác (tình cảm, gia đình, con cái, công việc, …)
Giảng viên làm mẫu

Thực hành
Chia cặp và thực hành
Nhóm nhỏ
Nhóm lớn

Ba kỹ năng tư vấn cuối cùng

- Đối mặt

- Tập trung

- Phản hồi ý tưởng

Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Quan sát lời nói, hành động để nhận ra sự mâu thuẫn (không đồng nhất) của học sinh trong lời nói, hành vi, cảm xúc, và ý nghĩ.
Học sinh nói rất thoải mái với quyết định học của mình, nhưng sau đó kể rằng mất ngủ, stress/bị áp lực, và lo rằng mình sẽ quyết định sai.
Đối diện với học sinh về mâu thuẫn trên
Tóm tắt
Chỉ ra sự mâu thuẫn
Lúc mới gặp em nói rất thoải mái với quyết định học của mình, nhưng bây giờ em kể rằng bị mất ngủ, stress, và lo mình quyết định sai. Em nghĩ sao về mâu thuẫn này?

Cùng với học sinh tìm cách
Đối diện
Giải quyết
Sống chung với mâu thuẫn
Kỹ năng đối mặt rất quan trọng, vì nó giúp
Cuộc nói chuyện thoát khỏi bế tắc
Mở hướng cho học sinh
Đi sâu vào cảm xúc
Giúp học sinh nhận ra vấn đề chân chính


Vào học sinh trước rồi vấn đề sau
Vào gia đình (bối cảnh xã hội)
Vào vấn đề quan trọng nhất trước
Phản hồi ý tưởng của học sinh bằng cách
Diễn dịch, tóm tắt lại
Ngày hôm nay em đến đây vì chưa biết mình nên làm nghề nghiệp gì trong tương lai. Em muốn tìm hiểu thêm các ngành nghề trong trường. Em sợ rằng mình chọn sai. Thầy /cô nói vậy chính xác không?


Sáu kỹ năng tư vấn hướng nghiệp
Các học viên trình bày lại lý thuyết
Quan sát thực hành của học viên


Áp dụng
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Đóng vai
Học viên nghĩ đến ba vấn đề trong cuộc sống mà họ có thể chia sẻ với người khác (tình cảm, gia đình, con cái, công việc, …)

Giảng viên làm mẫu

Thực hành
Chia cặp và thực hành
Nhóm nhỏ
Nhóm lớn

Đánh giá
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Làm dự án theo nhóm
Nhớ lại một trường hợp thực tiễn trong quá khứ, ứng dụng những lý thuyết và kỹ năng đã học hôm nay, đề xuất ra cách tư vấn cho trường hợp ấy.

Viết ra giấy để nộp, chuẩn bị được mời để trình bày trước lớp.
Đặt và trả lời câu hỏi
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Bài tập về nhà
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Áp dụng các kỹ năng tư vấn mặt đối mặt hay tư vấn qua điện thoại với một người thân hay bạn.
Phỏng vấn tìm thông tin của một nghề không thuộc lĩnh vực nghề của bạn đang làm

Có thể làm qua điện thoại

Trao đổi kết quả bài tập vào ngày mai
Trình bày trước lớp bài tập về nhà
Chia sẻ kết quả bài tập về nhà: “Phỏng vấn tìm thông tin của một nghề không thuộc lĩnh vực nghề của bạn đang làm”
Thảo luận một vài phương pháp bạn có thể dùng để xây dựng mạng lưới làm việc (network) của mình
Tập trung vào học sinh, lắng nghe em, giúp em lắng nghe bản thân
Bằng sự lắng nghe, phản hồi cảm xúc, đối mặt, và phản hồi ý tưởng, chuyên viên tư vấn sẽ giúp học sinh tìm ra cách giải quyết vấn đề cho bản thân.
Mỗi người đều có khả năng tự giải quyết vấn đề
Chuyên viên tư vấn không phải là siêu nhân
Sự nguy hiểm của cảm giác được cần

II.Thái độ của Tư vấn viên
III. Hai liệu pháp
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Liệu pháp tập trung vào giải pháp:
Sự khác biệt giữa tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp là phải cho giải pháp, dù nhỏ đến mấy cũng phải có, và theo từng bước một
Cùng với học sinh lập ra kế hoạch
Mục tiêu (từ mức độ quan trọng nhiều nhất đến ít nhất)
Giải pháp

Liệu pháp kể chuyện:
Lắng nghe câu chuyện của học sinh từ đầu đến cuối
Lắng nghe cảm xúc và lắng nghe vấn đề thật ở đằng sau
Dùng sáu kỹ năng tư vấn để nghe học sinh kể chuyện, hòng tìm hiểu
Sở thích
Khả năng của học sinh đó.

IV. Tư vấn tuyển sinh và Tư vấn hướng nghiệp
Giống nhau:
Quyết định ngành học và trường học
Khác nhau: Tư vấn HN
Quyết định ngành học và trường học để tiến tới nghề nghiệp mơ ước
Vai trò của giá trị và ý nghĩa cuộc sống
Giá trị: điều gì quan trọng trong cuộc sống
Ý nghĩa cuộc sống: vì sao em sinh ra trên đời
PHẦN IV. TIẾN TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP


Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Năm giai đoạn
Khởi đầu
Tập hợp dữ liệu
Thiết lập mục tiêu chung
Hành động- bài tập về nhà
Kết thúc

Khởi đầu
Tập hợp dữ liệu
Thiết lập mục tiêu
Đặt ra nhiều giải pháp, đương đầu với điều phi lý
Kết thúc

5 giai đoạn này không nhất thiết phải hoàn thành trong 1 lần tư vấn
Có thể lặp đi lặp lại vài lần đối với 1 số giai đoạn
Khởi đầu
Hành vi quan tâm
Đặt câu hỏi
Phản hồi cảm xúc
=> Kết quả mong đợi
Học sinh cảm thấy thoải mái khi được lắng nghe
Học sinh cởi mở hơn trong tâm sự


2. Tập hợp dữ liệu
Thông qua các câu hỏi mở và đóng, đối mặt, phản hồi ý tưởng
=> Kết quả mong đợi:
Học sinh chia sẻ ý tưởng, cảm xúc, và hành động. Chuyên viên tư vấn có thêm dữ liệu từ học sinh qua những lời kể chuyện

3. Thiết lập mục tiêu chung
Em muốn điều gì xảy ra sau lần gặp này? Em muốn điều gì xảy ra sau một tháng?
Mục tiêu càng rõ ràng và chi tiết càng tốt
=> Kết quả mong đợi:
Học sinh thảo luận những mục tiêu mà họ muốn đạt được, những hướng đi mới cho ý tưởng, những mơ ước và những hành động sẽ làm. Học sinh hình dung một kết thúc lý tưởng của lần gặp mặt hay những lần gặp mặt có thể được xác định
4. Hành động – bài tập về nhà
Cùng đồng ý với HS bước kế tiếp cần làm để xây dựng kế hoạch nghề nghiệp, ra bài tập cho học sinh, chỉ rõ sự liên quan giữa bài tập và mục tiêu
Nếu cần thì hỗ trợ học sinh phương tiện, thông tin, mạng lưới làm việc đ ể HS hoàn thành b ài
Khuyến khích HS liên lạc lại
=> Kết quả mong đợi:
HS thấy được bước kế tiếp
HS phải chủ động làm bài tập – chịu trách nhiệm

5. Kết thúc
Tóm tắt
Kiểm tra cảm xúc (lúc đầu và bây giờ)
Hẹn gặp lại
=> Kết quả mong đợi:
Nếu tất cả các giai đoạn được hoàn thành xuất sắc, tin rằng học sinh có sự thay đổi trong hành động, ý tưởng, và cảm xúc trong hướng nghiệp
Áp dụng
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Giảng viên làm mẫu với một học sinh
Học viên quan sát khi nào thì giảng viên dùng:
6 kỹ năng tư vấn
Liệu pháp tập trung vào giải pháp và liệu pháp kể chuyện
5 giai đoạn


Bài tập thực hành
Trường hợp 7 ( trang 60)
Chia thành nhóm 4 người.
Học viên trong nhóm đọc trường hợp 7, dùng những lý thuyết đã học để áp dụng nghiên cứu ví dụ.
PHẦN V:
- Xây dựng nhận thức bản thân
và tìm hiểu thế giới nghề nghiệp

Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Xây dựng nhận thức bản thân thông qua suy ngẫm và tư vấn tường thuật
Ôn lại sáu kỹ năng tư vấn
Nhấn mạnh vào suy ngẫm và tư vấn tường thuật để giúp học sinh nhận ra
Sở thích
Khả năng
Cá tính
Giá trị sống
Suy ngẫm: tư vấn, bài tập, suy ngẫm, và tư vấn
Tư vấn tường thuật: giúp người đối diện kể chuyện về cuộc đời họ
Mỗi em là một tác phẩm
Em tự viết nên câu chuyện đời em
Dùng đề tài từ sở thích hàng ngày như âm nhạc, sách, vv. để hiểu thêm về tính cách, giá trị sống, quan điểm sống, sở thích, và khả năng em

Xây dựng nhận thức bản thân  thông qua các công cụ trắc nghiệm
Sở thích: RIASEC
Khả năng
Giá trị sống
Công cụ trắc nghiệm khí chất, mô tả các nhóm nghề


II. Tìm hiểu thông tin
- Thông tin tuyển sinh
- Thông tin thị trường lao động
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Báo chí
Trang chủ của Bộ Giáo dục và đào tạo
Cẩm nang tuyển sinh
Cổng thông tin hướng nghiệp VVOB: www.emchonnghegi.edu.vn
Phỏng vấn thông tin từ các lớp anh chị đi trước
Mục tiêu: tìm ngành và trường phù hợp và sở thích của mình
Báo chí
Trang chủ của các công ty tuyển dụng: kiemviec.com, vietnamworks.com, …
Mạng xã hội: linkedin.com, facebook
Mạng lưới làm việc (networking): gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, …
Cổng thông tin hướng nghiệp VVOB: www.emchonnghegi.edu.vn
 
Gia đình
Đồng nghiệp:
trong và ngoài tỉnh,
cùng cơ quan hay khác cơ quan
tỉnh hay trung ương
Tham gia khóa học
Tham gia hoạt động
Tìm hiểu về thị trường lao động
Chủ động tìm hiểu
Thăm công ty
Cộng tác
III Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp

Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Thế giới nghề nghiệp là gì?
Làm cách nào để tăng nhận thức về thế giới nghề nghiệp?
Thế giới nghề nghiệp quanh em
Thế giới nghề nghiệp ở cấp quốc gia và quốc tế.
III Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp

Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Mục tiêu cuối cùng:
học sinh tập được thói quen
- Nhạy cảm với tất cả tin tức, kiến thức liên quan đến thế giới nghề nghiệp.
- Biết chắc lọc thông tin .
Thế giới nghề nghiệp quanh em


TÔI
Theo lý thuyết hệ thống
- Bản thân
Cha mẹ, những người có quan hệ gần;=> xa
Thế giới nghề nghiệp trong nước
Thế giới nghề nghiệp quốc tế


Bản thân
Áp dụng
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Chẩn đoán trường hợp ví dụ
Trường hợp 4
Chia thành nhóm 4 người.
Học viên trong nhóm đọc trường hợp 4, dùng những lý thuyết đã học qua để đề nghị những giải pháp.
Thực hành
Chia cặp và thực hành
Nhóm nhỏ
Nhóm lớn

Đánh giá
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp
Phần A - Ôn tập từ phầnV

- Các lý thuyết

- Quan sát thực hành của học viên
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Anh chị sử dụng nội dung đã học để xây dựng đề cương:
Chia sẻ các kỹ năng tư vấn với đồng nghiệp

Tập huấn nhân rộng tại cơ sở
Chia sẻ
Nhóm lớn
Nhóm nhỏ


Xây dựng giáo án hướng nghiệp
nhân rộng tại cơ sở
Trình bày trước lớp
Trình bày theo nhóm


Thực tập với học sinh Trung học cơ sở và trung học phổ thông
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


Đánh giá bế mạc
Tập Huấn Giảng Viên Nòng Cốt:
Các Kỹ Năng Tư Vấn cá nhân về nghề nghiệp


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓