Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai giang nckhspud

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Chinh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:09' 07-12-2012
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
1
2010
TẬP HUẤN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

2
Mục tiêu
Kiến thức:
Hiểu khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu, phương pháp NC và cách thực hiện đề tài NCKHSPƯD trong dạy học và quản lý giáo dục.

3
Mục tiêu
Kỹ năng:
Thực hiện được các bước NCKHSPƯD: xác định đề tài, lựa chọn thiết kế NC, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và lập
được kế hoạch NCKHSPƯD;
Giám sát, đánh giá được đề tài NCKHSPƯD của giáo viên.
Lập được kế hoạch tổ chức được các hoạt động tập huấn cho hiệu trưởng của các trường THCS tại địa phương
4
Mục tiêu
Thái độ:
Tích cực áp dụng và khuyến khích GV/CBQL áp dụng các nội dung NCKHSPƯD vào nghiên cứu cải thiện công tác dạy học và quản lý giáo dục ở địa phương.
5
A. Giới thiệu về NCKHSPƯD

A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯD
NCKHSPƯD là gì?
Vì sao cần NCKHSPƯD?
Chu trình NCKHSPƯD.
Khung NCKHSPƯD.
A2. Phương pháp NCKHSPƯD.
6

A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯD
7
I - NCKHSPUD L gỡ ?
Thực hiện những giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng trong DH hoặc QLGD.
Vận dụng tư duy sáng tạo
So sánh kết quả của hiện trạng với kết quả sau khi thực hiện giải pháp thay thế bằng việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp.
Vận dụng tư duy phê phán
TÁC ĐỘNG + NGHIÊN CỨU
8
II - Vỡ sao c?n NCKHSPUD?
Phát triển tư duy của GV/CBQLGD một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề.
Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề
và đưa ra quyết định về chuyên môn một
cách chính xác.
Khuyến khích GV/CBQLGD nhìn lại quá trình
và tự đánh giá.
9
II - Vỡ sao c?n NCKHSPUD?
Tác động trực tiếp đến việc dạy học và
công tác quản lý giáo dục (lớp học,
trường học).
Tăng cường khả năng phát triển chuyên
môn và nghiệp vụ của GV/CBQLGD, tiếp nhận các chương trình, phương pháp dạy học mới một cách sáng tạo, có sự phê phán với thái độ tích cực.
10
III - Chu trỡnh NCKHSPUD
. Chu trình NCKHSPƯD bao gồm: Suy nghĩ, Thử nghiệm và Kiểm chứng.

. Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp thay thế.
. Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học/ trường học/….
. Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay không.
11
III - Chu trỡnh NCKHSPUD
Kết thúc một NCKHSPƯD này là khởi đầu một NCKHSPƯD mới.
Luôn luôn có cơ hội cải thiện!
Suy nghĩ
Kiểm chứng
Thử nghiệm
12
Để giáo viên có thể tiến hành
NCKHSPƯD có hiệu quả trong các
tình huống thực tế, chúng tôi đã mô
tả quy trình nghiên cứu dưới dạng
một khung gồm 7 bước như sau
13
IV - Khung NCKHSPUD
1. Hiện trạng
2. Giải pháp thay thế
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Thiết kế
5. Đo lường
6. Phân tích
7. Kết quả
14
IV - Khung NCKHSPUD
15
IV - Khung NCKHSPUD
16
IV - Khung NCKHSPUD
17
IV - Khung NCKHSPƯD
18
A2. Phương pháp NCKHSPƯD
Phương pháp
NCKHSPƯD
NC định lượng
NC định tính
19
?
A2. Phương pháp NCKHSPƯD
Một số
lợi ích
của NC
định lượng
Kết quả nghiên cứu định lượng có thể giúp nguời đọc hiểu rõ hơn về nội dung nghiên cứu.
Giúp GV/CBQLGD có cơ hội được đào tạo một cách hệ thống về kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và đánh giá - nền tảng quan trọng khi tiến hành nghiên cứu định lượng.
Thống kê được sử dụng theo các chuẩn quốc tế - như một ngôn ngữ thứ hai - làm cho kết quả NC được công bố trở nên dễ hiểu
20
Câu hỏi thảo luận
Anh (chị) có hiểu biết gì về NCKHSPƯD?
Anh (chị) hãy suy nghĩ về một số vấn đề trong dạy học và QLGD trong phạm vi công tác của mình có thể áp dụng NCKHSPƯD để thay đổi hiện trạng?
Anh (chị) nhận thấy NCKHSPƯD có gì khác biệt so với hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục mà anh (chị) đã thực hiện từ trước đến nay?
21
Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓