Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: GV Lê Thị Ngọc Dung - THCS Đinh Tiên Hoàng
  Người gửi: Đinh Hữu Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:46' 11-12-2012
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 283
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
  CUỘC THI THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GiẢNG ĐiỆN TỬ
  Bài 15
  SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  & VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  Tiết 28
  CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 7
  EMail:ngocdung77@gmail.com.vn
  Don v?:Tru?ng THCS Dinh Tin Hồng
  Tháng : 11 - 2012
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh:
  “ Nhà Trần ý thức được rằng muốn bảo vệ mùa màng, nhà cửa, tính mạng một cách ổn định lâu dài phải có quy hoạch đắp đê qui mô theo cả dòng sông... Đắp đê để giữ nước gọi là đê quai vạc... Đắp đê quai vạc bắt đầu từ đó. Đây là một công việc quan trọng, một bước ngoặt to lớn trong lịch sử thuỷ lợi nước ta... “
  (Dẫn theo Đại cương Lịch sử Việt Nam)
  TIẾT 28
  ?Sau chiến tranh,kinh tế thời Trần như thế nào?
  ?Trong nông nghiệp,thủ công nghiệp,thương nghiệp nhà Trần đã áp dụng những biên pháp gì để phục hồi và phát triển ? Kết quả?
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I.SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh:
  a) Nông nghiệp:
  * Kết quả:
  Diện tích sản xuất được mở rộng.
  Nền nông nghiệp được phục hồi và phát triển
  TIẾT 28
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh:
  a) Nông nghiệp:
  “...Việc sửa chữa thành không cần kíp lắm, việc cần kíp của triều đình phải làm ngay không chậm trễ được là uý lạo nhân dân. Hơn bốn năm qua, giặc sang đánh phá, từ nơi rừng núi đến ruộng đồng bị tàn phá hầu hết. Vậy mà nhân dân vẫn góp của, góp công, đi lính đánh giặc. Nay nhà vua trở về yên ổn, việc phải làm trước hết là phải chú ý ngay đến những nơi nào bị tàn phá nặng có thể miễn thuế trong mấy năm, có như thế nhân dân mới nức lòng, càng quy hướng về triều đình hơn nữa...”
  (Theo: Kế sách giữ nước thời Lý Trần)
  Hình thức sở hữu ruộng đất:
  - Ruộng đất công làng xã
  - Ruộng đất tư
  TIẾT 28
  : Điền trang, thái ấp
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh:
  a) Nông nghiệp:
  - Nông nghiệp được phục hồi và nhanh chóng phát triển.
  b) Thủ công nghiệp:
  CÂU HỎI THẢO LUẬN:
  Ruộng đất tư thời Trần tăng lên đã có tác động tích cực như thế nào đối với kinh tế Nhà Trần ?
  Đáp án:
  Diện tích sản xuất được mở rộng
  Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển
  TIẾT 28
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I.SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh:
  a) Nông nghiệp:
  - Nông nghiệp được phục hồi và nhanh chóng phát triển.
  b) Thủ công nghiệp:
  Thủ công nghiệp do nhà nước trực tiếp quản lí:Gốm tráng men, dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí, đóng thuyền...
  Thủ công nghiệp trong nhân dân: Gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy, khắc bản in, nghề mộc, xây dựng, khai khoáng...


  TIẾT 28
  MỘT SỐ HIỆN VẬT THỜI LÝ - TRẦN
  Bát men xanh ngọc thời Lý (thế kỉ XI-XIII)
  Hình 35 – Thạp gốm hoa nâu thời Trần (thế kỉ XIII-XIV)
  Hình 36- Gạch đất nung chạm khắc nổi thời Trần (thế kỉ XIII-XIV)
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I.SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh:
  a) Nông nghiệp:
  - Nông nghiệp được phục hồi và nhanh chóng phát triển.
  b) Thủ công nghiệp:
  - Có nhiều ngành nghề, trình độ chuyên môn hoá cao hơn.
  Sự xuất hiện các làng nghề và phường nghề nói lên ý nghĩa gì?
  ĐÁP ÁN:
  -Người dân có điều kiện tập trung trao đổi với nhau.
  Thủ công nghiệp rất phát triển.
  Thủ công nghiệp có trình độ chuyên môn hoá ngày càng cao.
  c) Thương nghiệp:
  TIẾT 28
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I.SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh:
  a) Nông nghiệp:
  - Nông nghiệp được phục hồi và nhanh chóng phát triển.
  b) Thủ công nghiệp:
  - Có nhiều ngành nghề, trình độ chuyên môn hoá cao hơn.
  c) Thương nghiệp:
  * Trong nước:
  - Buôn bán tấp nập, chợ búa mọc lên ở nhiều nơi
  - Xuất hiện các thương nhân.
  => Thăng Long trở thành trung tâm kinh tế của cả nước.
  * Nước ngoài:
  - Việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài đẩy mạnh qua cảng Vân Đồn.
  TIẾT 28
  Cảng VÂN ĐỒN
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I.SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh
  a) Nông nghiệp:
  - Nông nghiệp được phục hồi và nhanh chóng phát triển.
  b) Thủ công nghiệp:
  - Có nhiều ngành nghề, trình độ chuyên môn hoá cao hơn.
  c) Thương nghiệp:
  - Phát triển mạnh mẽ, nhiều trung tâm kinh tế được mở ra trong cả nước.
  2) Tình hình xã hội sau chiến tranh:
  - Vương hầu quý tộc: có nhiều ruộng đất.
  - Địa chủ: có nhiều ruộng đất tư.
  Nông dân: Cày ruộng công, nộp tô thuế.
  Thợ thủ công, thương nhân: Làm nghề, buôn bán.
  -Nông nô, nô tì : làm việc trong các điền trang thái ấp.
  Xã hội phân hoá mạnh mẽ và ngày càng sâu sắc
  - Vương hầu quí tộc: Có nhiều quyền lợi hơn, sở hữu nhiều nô tì
  Nông dân tá điền: Số lượng ngày càng tăng
  => Xã hội phân hoá ngày càng sâu sắc hơn
  TIẾT 28
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I.SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh
  a) Nông nghiệp:
  - Nông nghiệp được phục hồi và nhanh chóng phát triển.
  b) Thủ công nghiệp:
  - Có nhiều ngành nghề, trình độ chuyên môn hoá cao hơn.
  c) Thương nghiệp:
  - Phát triển mạnh mẽ, nhiều trung tâm kinh tế được mở ra trong cả nước.
  2) Tình hình xã hội sau chiến tranh:
  -Xã hội phân hoá mạnh mẽ và ngày càng sâu sắc.
  SƠ ĐỒ PHÂN HÓA
  CÁC TẦNG LỚP XÃ HỘI THỜI TRẦN
  Tầng lớp
  thống trị
  Tầng lớp
  bị trị
  TIẾT 28
  BÀI 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN
  I.SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  1) Tình hình kinh tế sau chiến tranh
  a) Nông nghiệp:
  - Nông nghiệp được phục hồi và nhanh chóng phát triển.
  b) Thủ công nghiệp:
  - Có nhiều ngành nghề, trình độ chuyên môn hoá cao hơn.
  c) Thương nghiệp:
  - Phát triển mạnh mẽ, nhiều trung tâm kinh tế được mở ra trong cả nước.
  2) Tình hình xã hội sau chiến tranh:
  Xã hội phân hoá nạnh mẽ và ngày càng sâu sắc
  TIẾT 28
  Bài tập1 :Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau :
  Câu 1: Những điểm mới của tình hình thủ công nghiệp thời Trần là
  A. Nhiều nghành nghề mới
  B. Lập làng nghề và phường nghề
  C.Trình độ kỹ thuật cao
  D. Các câu A, B, C . đúng
  Câu 2 : Nơi tập trung buôn bán trong và ngoài nước là
  A. Hội Thống , Thăng Long
  B. Thăng Long , Vân Đồn
  C.Hội Triều , Vân Đồn
  D.Hội Triều , Thăng Long
  D
  B
  Các tầng lớp xã hội
  và đặc điểm cơ bản
  Vương hầu quý tộc
  Địa chủ
  Nông nô và nô tì
  Nông dân
  Địa chủ
  Nhiều ruộng đất tư
  cho nông dân cày cấy,
  thu tô và có thế lực
  cao ở làng xã
  Nông nô, nô tì
  Số lượng tăng, không có ruộng đất
  và không có địa vị xã hội
  Nông dân
  Bị phân hóa và bị
  bóc lột nặng nề
  Câu 3 : Xã hội thời Trần ngày càng phân hóa sâu sắc,nhà nước mang tính
  đẳng cấp rõ rệt. Hãy nêu đặc điểm từng tầng lớp thời Trần ?
   
  Gửi ý kiến