Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 15. Đòn bẩy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Duy Chung (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:43' 11-12-2012
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 197
  Số lượt thích: 0 người
  Mr Chung
  Bài 15 Tiết 18: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  Nâng vật lên theo phương thẳng đứng thì ta phải dùng một lực kéo bằng bao nhiêu?
  Lực kéo t?i thi?u bằng trọng lượng của vật
  : F = P
  Mr Chung
  Nâng vật bằng cách sử dụng mặt phẳng nghiêng thì lực kéo bằng bao nhiêu?
  ? Lửùc keựo nhoỷ hụn troùng lửụùng cuỷa vaọt: F < P
  Mr Chung
  Bây giờ . Nếu ta dùng một cần vọt để nâng ống bê tông lên .Liệu có dễ hơn không?
  Mr Chung
  I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
  Hãy quan sát hình vẽ chiếc cần vọt (hình 15.1), xà beng (hình 15.2), búa nhổ đinh (hình15.3). Chúng đều là các đòn bẩy.
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  Cần vọt
  Mr Chung
  I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
  Hãy quan sát hình vẽ chiếc cần vọt (hình 15.1), xà beng (hình 15.2), búa nhổ đinh
  (hình15.3).
  Chúng đều là các đòn bẩy.
  Các vật được gọi là đòn bẩy
  đều phải có 3 yếu tố, đó là những yếu tố nào?
  - 3 yếu tố của đòn bẩy:
  + Điểm tựa (O)
  + Điểm tác dụng của lực cần nâng F1 tại O1
  + Điểm tác dụng của lực nâng vật F2 tại O2
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
  Các vật được gọi là đòn bẩy
  đều phải có 3 yếu tố, đó là những yếu tố nào?
  - 3 yếu tố của đòn bẩy:
  + Điểm tựa (O)
  + Điểm tác dụng của lực cần nâng F1 tại O1
  + Điểm tác dụng của lực nâng vật F2 tại O2
  Có thể dùng đòn bẩy mà thiếu một trong 3 yếu tố
  vừa nêu được không?
  Không
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  O
  O2
  O1
  O
  O1
  O2
  3
  2
  1
  4
  5
  6
  C1: Hãy điền các chữ O, O1, O2 vào vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3
  H 15.2
  H15.3
  Mr Chung
  I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
  II. Đòn bẩy giúp con
  người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
  1. Đặt vấn đề
  Trong đòn bẩy ở H15.4 , muốn
  lực nâng vật lên nhỏ hơn trọng
  lượng của vật thì các khoảng
  cách OO1 và OO2 phải thỏa mãn
  điều kiện gì?
  2. Thí nghiệm
  - Lực kế, khối trụ kim loại có móc và dây buộc, giá đỡ có thanh ngang khối lượng không đáng kể
  - Chép bảng 15.1 vào vở
  a, Chuẩn bị:
  b, Tiến hành đo
  Lắp dụng cụ như
  hình 15.4 để đo lực kéo F2
  a, Chuẩn bị
  b, Tiến hành đo
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
  II. Đòn bẩy giúp con
  người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
  1. Đặt vấn đề
  2. Thí nghiệm
  a, Chuẩn bị
  b, Tiến hành đo
  C2:
  - Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng 15.1
  - Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc và ghi số chỉ của lực kế trong 3 trường hợp
  ghi trong bảng 15.1
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  Bảng 15.1
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
  II. Đòn bẩy giúp con
  người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
  1. Đặt vấn đề
  2. Thí nghiệm
  a, Chuẩn bị
  b, Tiến hành đo
  C2:
  - Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng 15.1
  - Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc và ghi số chỉ của lực kế trong 3 trường hợp
  ghi trong bảng 15.1
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  O
  O1
  O2
  O2
  O2
  Thí nghiệm:
  Mr Chung
  3. Rút ra kết luận.
  C3: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống của các câu sau:
  -lớn hơn
  bằng
  -nhỏ hơn
  - Muốn lực nâng vật trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật.
  nhỏ hơn
  lớn hơn
  Vậy:
  Khi OO2 > OO1 thì F2 < F1.
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
  II. Đòn bẩy giúp con
  người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
  III. Vận dụng
  C4: Tìm những thí dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống?
  C4:
  C5: Hãy chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng của lực F1, F2 lên đòn bẩy trong hình vẽ 15.5.
  Mr Chung
  O2
  điểm tựa O
  O1
  điểm tựa O
  O1
  O2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  H15.5
  Mr Chung
  điểm tựa O
  O1
  O2
  O2
  điểm tựa O
  O1
  1
  2
  3
  5
  6
  4
  H15.5
  Mr Chung
  I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
  II. Đòn bẩy giúp con
  người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
  III. Vận dụng
  C4:
  C5: Hãy chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng của lực F1, F2 lên đòn bẩy trong hình vẽ 15.5.
  C5:
  C6: Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy hình 15.1 để làm giảm bớt lực kéo.
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  ? Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy ở hình 15.1 để làm giảm lực kéo hơn.
  O1
  O
  O2
  H 15.1
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy
  II. Đòn bẩy giúp con
  người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?
  III. Vận dụng
  C4:
  C5:
  C6: Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy hình 15.1 để làm giảm bớt lực kéo.
  C6:
  - Đặt điểm tựa gần
  ống bêtông hơn
  - Buộc dây kéo xa điểm tựa hơn
  - Buộc thêm vật nặng vào cuối đòn bẩy
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  o1
  o2
  Chọn câu nói đúng.
  Câu1. Đòn bẩy trên có điểm tựa là:
  o
  Điểm O2 C. Điểm O
  Điểm O1 D. Cả 3 ý đều đúng
  H1 H2
  Mr Chung
  o1
  o2
  o
  Câu 2: Trong hai trường hợp trên, trường hợp nào tay tác dụng vào đòn bẩy với lực nhỏ hơn trọng lượng vật.
  A. H1 B. H2
  H1 H2
  Mr Chung
  GHI NHỚ
  * Mỗi đòn bẩy đều có:
  - Điểm tựa là O
  - Điểm tác dụng của lực F1 là O1
  - Điểm tác dụng của lực F2 là O2
  * Khi OO2 > OO1 thì F2 < F1
  BÀI 15: ĐÒN BẨY
  Mr Chung
  - Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK
  - Làm các bài tập trong sách Bài tập
  Hướng dẫn về nhà
  Mr Chung
  C4: M?t s? thí dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống
   
  Gửi ý kiến