Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh Giang
  Ngày gửi: 12h:20' 13-12-2012
  Dung lượng: 3.3 MB
  Số lượt tải: 75
  Số lượt thích: 0 người
  Câu h?i ki?m tra bài cu

  So sánh đi?m gi?ng và khác nhau c?a t? bào bi?u bì v?y hành và t? bào th?t qu? cà chua?

  *Giống nhau:Đều coù maøng, nhaân, tế baøo chất.
  *Khaùc nhau:
  Tế baøo biểu bì vảy haønh coù hình ña giaùc daøi, xếp saùt nhau.
  Tế baøo thịt quả caø chua hình trứng, caùc tế baøo rời.
  BÀI 7
  CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
  1.Hình d?ng và kích thu?c c?a t? bào
  a/Hình d?ng:
  Tế bào
  ?
  Trong cùng 1 co quan có nhi?u lo?i t? bào khác nhau
  VD:Rễ cây g?m các t? bào biểu bì, lông hút, mạch rây, mạch gỗ,..
  Hình đa giác
  Hình cầu
  Hình sao
  Hình sợi
  * K?T LU?N
  T?t c? các co quan cu? th?c v?t ( rễ, thân,lá,.) đ?u đu?c c?u t?o b?ng t? bào
  T? bào có nhi?u hình d?ng khác nhau: hình tr?ng, dđa giác, cầu,...
  b/ Kích thu?c
  * K?T LU?N
  -T? bào th?c v?t có kích thu?c khác nhau
  VD:
  + Kích thu?c r?t nh? nhu: T? bào mô phân sinh ng?n, bi?u bì v?y hành,.
  + Kích thu?c l?n nhu :T? bào s?i gai, tép bu?i,.
  2. Cấu tạo tế bào.
  Vaùch tế bào
  Màng sinh chất
  Chất tế bào
  nhân
  Không bo
  Lục lạp
  Vaùch tế bào bên cạnh
  * K?T LU?N
  T? bào g?m có.
  + Vách t? bào:Làm cho t? bào có hình d?ng nh?t dđ?nh
  + Màng sinh ch?t: Bao b?c ngoài ch?t t? bào
  + Ch?t t? bào: ch?a các bào quan nhu l?c l?p (ch?a di?p l?c )
  + Nhân: Di?u khi?n ho?t đ?ng s?ng c?a t? bào
  + Không bào:Ch?a d?ch t? bào.


  3. Moâ
  Trong cùng 1 mô các tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau
  Tế bào ở các mô khác nhau có hình dạng, cấu tạo không giống nhau
  * KẾT LUẬN
  - Moâ laø một nhoùm tế baøo coù hình dạng, cấu tạo giống nhau. Cuøng thực hiện một chức năng rieâng.
  - Thực vật coù caùc loại moâ sau: Moâ mềm, moâ bì, moâ dẫn, moâ tiết,…
  ĐÁNH DẤU X VÀO CÂU ĐÚNG
  1/Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?
  a.Vách tế bào, màng sinh chất, nhân
  b. Vách tế bào, không bào, nước
  c. Chất tế bào, không bào
  d. Câu a và c đúng
  X
  2/chức năng của nhân là?
  Chứa các bào quan
  b.Điều khiển hoạt động sống của tế bào
  c. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định
  d. Chứa dịch tế bào
  X
  DẶN DÒ:
  Học bài, soạn trước bài 8: "SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO"
  -Vẽ hình 8.1-8.2 SGK vào vở.
  T
  H
  Ư
  C
  V
  Â
  T
  B
  A
  O
  N
  N
  T
  Â
  Ê
  H
  K
  H
  Ô
  N
  B
  G
  A
  O
  A
  N
  G
  S
  I
  N
  H
  C
  H
  Â
  T
  C
  M
  T
  T
  Â
  H
  B
  Ê
  O
  A
  T
  Ê
  T
  Ê
   
  Gửi ý kiến