Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

15 khách và 2 thành viên
 • Huỳnh Thị Kim Nguyên
 • Phạm Văn Tuấn
 • Tìm kiếm

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Mai Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:21' 07-04-2009
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 150
  Số lượt thích: 0 người
  Sport activities
  Nam
  Ba
  Unit 13 ACTIVITIES
  B. Come and play
  (B1,B2)
  Wednesday, March 25th, 2009
  Wednesday, March 25th, 2009
  Unit 13: Lesson 4: Come and play B1 - 2
  I. Presentation dialogue
  ( P 137 )
  Ba: Would you like to play table tennis, Nam ?
  Nam: I’d like to, but I can’t.
  Ba: That’s too bad.
  Nam: I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis.
  Ba: Yes. You must do your homework first. But I’ll wait for you.
  Nam: It’ll take me a few more minutes.
  Ba: No problem. I also have to finish this question for Math tomorrow.
  Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one ?
  Ba: Yes, I do.
  Nam: Can I borrow it ?
  Ba: Sure. Here you are.
  Nam: Thanks.
  Ba: OK. Let’s go.
  Wednesday, March 25th, 2009
  Unit 13: Lesson 4: Come and play B1 - 2
  I. Presentation dialogue
  1. Comprehention questions
  a. What should Nam do before he plays table tennis?
  - He ought to finish his homework.
  b. When will Nam be ready?
  - He will be ready in a few minutes.
  c. What will Ba do?
  - He has to finish a question for Math tomorrow.
  d. How many paddles does Ba have?
  - He has two paddles.
  2. Model sentences:

  I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis.
  Yes. You must do your homework first. But I’ll wait for you.
  Nam
  Ba
  Wednesday, March 25th, 2009
  Unit 13: Lesson 4: Come and play B1 - 2
  I. Presentation dialogue
  1. Comprehention questions
  a. What should Nam do before he plays table tennis?
  - He ought to finish his homework.
  b. When will Nam be ready?
  - He will be ready in a few minutes.
  c. What will Ba do?
  - He has to finish a question for Math tomorrow.
  d. How many paddles does Ba have?
  - He has two paddles.
  2. Model sentences:
  I finish my homework before I play table tennis.
  -You do your homework first.
  * Modal verbs.
  Sub + ought to / should + inf.
  must / have to
  II. Practice:
  ought to
  must
  ought to
  must
  ought to = should: nên
  must = have to : phải
  1. Lan/ toothache
  2. Nam / some homework
  Wednesday, March 25th, 2009
  Unit 13: Lesson 4: Come and play B1 – 2
  She/ ought/ see a doctor.
  He/ must/ do his homework.
  3. Minh/ late for school
  He/ should/ get up early.
  4. Ba/ eat/ too much meat
  He/ought/ eat more vegetables.
  II. Practice:
  1. Lan/ toothache
  2. Nam / some homework
  Wednesday, March 25th, 2009
  Unit 13: Lesson 4: Come and play B1 – 2
  3. Minh/ late/ school
  4. Ba/ eat/ too much meat
  II. Practice:
  1. Lan/ toothache
  2. Nam / some homework
  Wednesday, March 25th, 2009
  Unit 13: Lesson 4: Come and play B1 – 2
  She/ ought/ see a doctor.
  He/ must/ do/ homework.
  3. Minh/ late/ school
  He/ should/ get up early.
  4. Ba/ eat/ too much meat
  He/ought/ eat more vegetables.
  II. Practice:
  1. Lan/ toothache
  2. Nam / some homework
  Wednesday, March 25th, 2009
  Unit 13: Lesson 4: Come and play B1 – 2
  She/ ought/ see a doctor.
  He/ must/ do/ homework.
  3. Minh/ late/ school
  He/ should/ get up early.
  4. Ba/ eat/ too much meat
  He/ought/ eat more vegetables.
  *Example:
  S1: Lan has a toothache
  S2: She ought to see a doctor
  II. Practice:
  Ba: Come and play basketball, Nam.
  Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
  Ba: That’s too bad. Why not ?
  Nam: Well, I should clean my room.
  Ba: Can you play on Friday ?
  Nam: Yes, I can.
  Ba: All right. See you at seven.
  Nam: OK. Bye.
  Ba: Bye.
  a. Volleyball / should / visit / grandmother /at the weekend / Saturday afternoon

  Change the underlined details using the information below.
  b. Badminton / must / go / dentist / Sunday morning / ten o’clock
  III. Further practice:
  * Make your own dialogues.
  Use these pictures to help you.
  1
  2
  3
  Talk about yourselves and use your real situations.
  Wednesday, March 25th, 2009
  Unit 13: Lesson 4: Come and play B1 - 2
  I. Presentation dialogue
  1. Comprehention questions
  a. What should Nam do before he plays table tennis?
  - He ought to finish his homework.
  b. When will Nam be ready?
  - He will be ready in a few minutes.
  c. What will Ba do?
  - He has to finish a question for Math tomorrow.
  d. How many paddles does Ba have?
  - He has two paddles.
  2. Model sentences:
  I finish my homework before I play table tennis.
  -You do your homework first.
  * Modal verbs.
  Sub + ought to / should + inf.
  must / have to
  II. Practice:
  ought to
  must
  ought to = should: nên
  must = have to : phải
  III. Homework:
  IV. Homework:
  Learn structures by heart.
  Rewrite the answers in your notebooks.
  Do exercises Unit 13 – B1,2,3 in workbook.
  Prepare Unit 13 – B3,4.
  Thank you for your attendance !
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng