Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

day con hoc bang cuu chuong

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Bích Hường
Ngày gửi: 10h:55' 07-01-2013
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
DẠY CON
HỌC BẢNG CỦU CHƯƠNG
BẢNG 2 ĐẾN BẢNG NHÂN 9
2 được lấy 1 lần, ta viết:
2 x 1 = 2
2 được lấy 2 lần, ta có:
2 x 2 = 2 + 2 = 4
Vậy: 2 x 2 = 4
2 được lấy 3 lần, ta có:
2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6
Vậy: 2 x 3 = 6
2 x 1 =
2 x 2 =
2 x 3 =
2 x 4 =
2 x 5 =
2 x 6 =
2 x 7 =
2 x 8 =
2 x 9 =
2 x 10 =
2
4
6
8
10
12
14
16
20
18
Toán:
Bảng nhân 2
3 được lấy 2 lần, ta có
3 x 2 =
3 x 2 = 6
Vậy: 3 x 2 = 6
3 được lấy 1 lần, ta viết:
3 x 1 = 3
3 x 1 = 3
3 + 3 = 6
3 được lấy 3 lần, ta có
3 x 3 =
Vậy: 3 x 3 = 9
3 + 3 + 3 = 9
3 x 3 = 9
3 x 4 =
12
3 x 5 =
3 x 6 =
3 x 7 =
3 x 8 =
3 x 9 =
3 x 10 =
15
18
21
24
27
30
Bảng nhân 3
Học sinh đọc phép tính :
3 x 1 =
3 x 2 =
3 x 3 =
3 x 4 =
3 x 5 =
3 x 6 =
3 x 7 =
3 x 8 =
3 x 9 =
3 x 10 =
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
4 được lấy 1 lần,
4 x 1 = 4
4 được lấy 2 lần,
4 + 4 = 8
4 x 2 = 8
4 x 2 = 8
4 được lấy 3 lần,
ta viết :
4 x 3 =
4 + 4 + 4= 12
4 x 3 = 12
4 x 3 = 12
Bảng nhân 4
4 được lấy 1 lần,
4 x 1 = 4
4 được lấy 2 lần,
4 + 4 = 8
4 x 2 = 8
4 x 2 = 8
4 được lấy 3 lần,
ta viết :
4 x 3 =
4 + 4 + 4= 12
4 x 3 = 12
4 x 3 = 12
4 được lấy 1 lần,
4 x 1 = 4
4 được lấy 2 lần,
4 + 4 = 8
4 x 2 = 8
4 x 2 = 8
4 được lấy 3 lần,
ta viết :
4 x 3 =
4 + 4 + 4= 12
4 x 3 = 12
4 x 3 = 12
BẢNG NHÂN 5
5 được lấy 1 lần,
5 x 1 =
5
5 được lấy 2 lần,
5 x 2 =
5 + 5 =
10
Vậy: 5 x 2 =
10
5 được lấy 3 lần,
5 x 3 =
5 + 5 + 5 =
15
Vậy: 5 x 3 =
15
5 x 1 =
5 x 2 =
5 x 3 =
5 x 4 =
5 x 5 =
5 x 6 =
5 x 7 =
5 x 8 =
5 x 9 =
5 x 10 =
20
15
5
10
35
30
25
50
45
40
ta viết:
ta có:
ta có:
5 x 1 =
5 x 2 =
5 x 3 =
5 x 4 =
5 x 5 =
5 x 6 =
5 x 7 =
5 x 9 =
20
15
5
10
35
30
25
45
40
5 x 8 =
5 x10 =
50
Bảng nhân 5
5 x 1 =
5 x 2 =
5 x 3 =
5 x 4 =
5 x 5 =
5 x 6 =
5 x 7 =
5 x 9 =
5 x 8 =
5 x 10 =
Bảng nhân 5
20
15
5
10
35
30
25
45
40
50
bảng nhân 6
6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18
6 x 4 =
6 được lấy một lần ta viết:
6 x 1 = 6

6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy: 6 x 3 = 18
Hai tích tiếp liền nhau trong bảng nhân 6 hơn kém nhau:
6 đơn vị
Muốn tỡm tích liền sau ta lấy:
Tích liền trước + 6
24
30
6 x 5 =
6 x 6 =
36
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
42
48
54
60
+ 6
+ 6
bảng nhân 6
6
30
48
60
18
24
42
54
36
12
6 x 1 =
6 x 2 =
6 x 3 =
6 x 4 =
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
Bảng nhân 7
7được lấy 1 lần, ta viết:
7 x 1 =
7
7 x 1 = 7
7được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 =
Vậy: 7 x 2 =
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 =
Vậy: 7 x 3 =
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
+ 7
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =
7 +7 = 14
14
7 + 7 + 7 = 21
21
28
70
63
56
49
42
35
7
x
1 =
7
7
x
2 =
14
7 x 3 =
21
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =
28
35
42
49
56
63
70
Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011
TOÁN
Bảng nhân 7
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
32
40
72
64
56
48
80
BẢNG NHÂN 8
BẢNG NHÂN 8
BẢNG NHÂN 8
9
18
27
36
45
54
63
72
9
9
9
9
9
9
9
9
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
=
=
=
=
=
=
=
=
=?
2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45
6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9
x
10
=?
9 được lấy 1 lần
9 x 1 = 9
, ta viết:
9 x 1 = 9
9 được lấy 2 lần,
ta có:
9 x 2 =
9 x 2 = 18
9 + 9 = 18
Vậy:
9 x 2 = 18
9 được lấy 3 lần,
ta có:
9 x 3 =
9 x 3 = 27
9 + 9 + 9 = 27
Vậy:
9 x 3 = 27
9 x 4 = ?
9 x 4 = 36
+ 9
9 x 5 =
45
9 x 6 =
54
9 x 7 =
63
9 x 8 =
72
9 x 9 =
81
9 x 10 =
90
Bảng nhân 9
9 được lấy 1 lần, ta viết :
9 được lấy 2 lần, ta có :
9 + 9 =
Vậy :
18
9 được lấy 3 lần, ta có:
Vậy :
9 x 9 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 4 =
9 x 8 =
9 x 7 =
9 x 3 = 27
9 x 1 = 9

9 x 2 =
9 x 2 = 18

9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27
9 x 3 = 27
36
45
54
63
72
81
9 x 10 =
90
+9
+9
9 x 2 = 18
9 x 1 = 9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Bảng nhân 9
9 x 2 =
9 x 1 =
9 x 9 =
9 x10 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 4 =
9 x 3 =
9 x 8 =
9 x 7 =
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
9 x 3 =
9 x 9 =
9 x 4 =
9 x 1 =
9 x 8 =
9 x 5 =
9 x 6 =
9 x 10 =
9 x 2 =
9 x 5 =
27
81
36
9
72
45
54
90
18
45
Hãy chọn phép tính và nêu kết quả nhanh !
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Kính chúc các em chăm ngoan, học giỏi
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓