Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  day con hoc bang cuu chuong

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Bích Hường
  Ngày gửi: 10h:55' 07-01-2013
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 79
  Số lượt thích: 0 người
  DẠY CON
  HỌC BẢNG CỦU CHƯƠNG
  BẢNG 2 ĐẾN BẢNG NHÂN 9
  2 được lấy 1 lần, ta viết:
  2 x 1 = 2
  2 được lấy 2 lần, ta có:
  2 x 2 = 2 + 2 = 4
  Vậy: 2 x 2 = 4
  2 được lấy 3 lần, ta có:
  2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6
  Vậy: 2 x 3 = 6
  2 x 1 =
  2 x 2 =
  2 x 3 =
  2 x 4 =
  2 x 5 =
  2 x 6 =
  2 x 7 =
  2 x 8 =
  2 x 9 =
  2 x 10 =
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  20
  18
  Toán:
  Bảng nhân 2
  3 được lấy 2 lần, ta có
  3 x 2 =
  3 x 2 = 6
  Vậy: 3 x 2 = 6
  3 được lấy 1 lần, ta viết:
  3 x 1 = 3
  3 x 1 = 3
  3 + 3 = 6
  3 được lấy 3 lần, ta có
  3 x 3 =
  Vậy: 3 x 3 = 9
  3 + 3 + 3 = 9
  3 x 3 = 9
  3 x 4 =
  12
  3 x 5 =
  3 x 6 =
  3 x 7 =
  3 x 8 =
  3 x 9 =
  3 x 10 =
  15
  18
  21
  24
  27
  30
  Bảng nhân 3
  Học sinh đọc phép tính :
  3 x 1 =
  3 x 2 =
  3 x 3 =
  3 x 4 =
  3 x 5 =
  3 x 6 =
  3 x 7 =
  3 x 8 =
  3 x 9 =
  3 x 10 =
  3
  6
  9
  12
  15
  18
  21
  24
  27
  30
  4 được lấy 1 lần,
  4 x 1 = 4
  4 được lấy 2 lần,
  4 + 4 = 8
  4 x 2 = 8
  4 x 2 = 8
  4 được lấy 3 lần,
  ta viết :
  4 x 3 =
  4 + 4 + 4= 12
  4 x 3 = 12
  4 x 3 = 12
  Bảng nhân 4
  4 được lấy 1 lần,
  4 x 1 = 4
  4 được lấy 2 lần,
  4 + 4 = 8
  4 x 2 = 8
  4 x 2 = 8
  4 được lấy 3 lần,
  ta viết :
  4 x 3 =
  4 + 4 + 4= 12
  4 x 3 = 12
  4 x 3 = 12
  4 được lấy 1 lần,
  4 x 1 = 4
  4 được lấy 2 lần,
  4 + 4 = 8
  4 x 2 = 8
  4 x 2 = 8
  4 được lấy 3 lần,
  ta viết :
  4 x 3 =
  4 + 4 + 4= 12
  4 x 3 = 12
  4 x 3 = 12
  BẢNG NHÂN 5
  5 được lấy 1 lần,
  5 x 1 =
  5
  5 được lấy 2 lần,
  5 x 2 =
  5 + 5 =
  10
  Vậy: 5 x 2 =
  10
  5 được lấy 3 lần,
  5 x 3 =
  5 + 5 + 5 =
  15
  Vậy: 5 x 3 =
  15
  5 x 1 =
  5 x 2 =
  5 x 3 =
  5 x 4 =
  5 x 5 =
  5 x 6 =
  5 x 7 =
  5 x 8 =
  5 x 9 =
  5 x 10 =
  20
  15
  5
  10
  35
  30
  25
  50
  45
  40
  ta viết:
  ta có:
  ta có:
  5 x 1 =
  5 x 2 =
  5 x 3 =
  5 x 4 =
  5 x 5 =
  5 x 6 =
  5 x 7 =
  5 x 9 =
  20
  15
  5
  10
  35
  30
  25
  45
  40
  5 x 8 =
  5 x10 =
  50
  Bảng nhân 5
  5 x 1 =
  5 x 2 =
  5 x 3 =
  5 x 4 =
  5 x 5 =
  5 x 6 =
  5 x 7 =
  5 x 9 =
  5 x 8 =
  5 x 10 =
  Bảng nhân 5
  20
  15
  5
  10
  35
  30
  25
  45
  40
  50
  bảng nhân 6
  6 x 1 = 6

  6 x 2 = 12

  6 x 3 = 18
  6 x 4 =
  6 được lấy một lần ta viết:
  6 x 1 = 6

  6 được lấy 2 lần, ta có:
  6 x 2 = 6 + 6 = 12
  Vậy: 6 x 2 = 12
  6 được lấy 2 lần, ta có:
  6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
  Vậy: 6 x 3 = 18
  Hai tích tiếp liền nhau trong bảng nhân 6 hơn kém nhau:
  6 đơn vị
  Muốn tỡm tích liền sau ta lấy:
  Tích liền trước + 6
  24
  30
  6 x 5 =
  6 x 6 =
  36
  6 x 7 =
  6 x 8 =
  6 x 9 =
  6 x 10 =
  42
  48
  54
  60
  + 6
  + 6
  bảng nhân 6
  6
  30
  48
  60
  18
  24
  42
  54
  36
  12
  6 x 1 =
  6 x 2 =
  6 x 3 =
  6 x 4 =
  6 x 5 =
  6 x 6 =
  6 x 7 =
  6 x 8 =
  6 x 9 =
  6 x 10 =
  Bảng nhân 7
  7được lấy 1 lần, ta viết:
  7 x 1 =
  7
  7 x 1 = 7
  7được lấy 2 lần, ta có:
  7 x 2 =
  Vậy: 7 x 2 =
  7 được lấy 3 lần, ta có:
  7 x 3 =
  Vậy: 7 x 3 =
  7 x 2 = 14
  7 x 3 = 21
  + 7
  7 x 4 =
  7 x 5 =
  7 x 6 =
  7 x 7 =
  7 x 8 =
  7 x 9 =
  7 x 10 =
  7 +7 = 14
  14
  7 + 7 + 7 = 21
  21
  28
  70
  63
  56
  49
  42
  35
  7
  x
  1 =
  7
  7
  x
  2 =
  14
  7 x 3 =
  21
  7 x 4 =
  7 x 5 =
  7 x 6 =
  7 x 7 =
  7 x 8 =
  7 x 9 =
  7 x 10 =
  28
  35
  42
  49
  56
  63
  70
  Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011
  TOÁN
  Bảng nhân 7
  8 x 1 = 8
  8 x 2 = 16
  8 x 3 = 24
  32
  40
  72
  64
  56
  48
  80
  BẢNG NHÂN 8
  BẢNG NHÂN 8
  BẢNG NHÂN 8
  9
  18
  27
  36
  45
  54
  63
  72
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =?
  2 x 9 = 18
  3 x 9 = 27
  4 x 9 = 36
  5 x 9 = 45
  6 x 9 = 54
  7 x 9 = 63
  8 x 9 = 72
  9
  x
  10
  =?
  9 được lấy 1 lần
  9 x 1 = 9
  , ta viết:
  9 x 1 = 9
  9 được lấy 2 lần,
  ta có:
  9 x 2 =
  9 x 2 = 18
  9 + 9 = 18
  Vậy:
  9 x 2 = 18
  9 được lấy 3 lần,
  ta có:
  9 x 3 =
  9 x 3 = 27
  9 + 9 + 9 = 27
  Vậy:
  9 x 3 = 27
  9 x 4 = ?
  9 x 4 = 36
  + 9
  9 x 5 =
  45
  9 x 6 =
  54
  9 x 7 =
  63
  9 x 8 =
  72
  9 x 9 =
  81
  9 x 10 =
  90
  Bảng nhân 9
  9 được lấy 1 lần, ta viết :
  9 được lấy 2 lần, ta có :
  9 + 9 =
  Vậy :
  18
  9 được lấy 3 lần, ta có:
  Vậy :
  9 x 9 =
  9 x 6 =
  9 x 5 =
  9 x 4 =
  9 x 8 =
  9 x 7 =
  9 x 3 = 27
  9 x 1 = 9

  9 x 2 =
  9 x 2 = 18

  9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27
  9 x 3 = 27
  36
  45
  54
  63
  72
  81
  9 x 10 =
  90
  +9
  +9
  9 x 2 = 18
  9 x 1 = 9
  9
  18
  27
  36
  45
  54
  63
  72
  81
  90
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  9
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  =
  Bảng nhân 9
  9 x 2 =
  9 x 1 =
  9 x 9 =
  9 x10 =
  9 x 6 =
  9 x 5 =
  9 x 4 =
  9 x 3 =
  9 x 8 =
  9 x 7 =
  9
  18
  27
  36
  45
  54
  63
  72
  81
  90
  9 x 3 =
  9 x 9 =
  9 x 4 =
  9 x 1 =
  9 x 8 =
  9 x 5 =
  9 x 6 =
  9 x 10 =
  9 x 2 =
  9 x 5 =
  27
  81
  36
  9
  72
  45
  54
  90
  18
  45
  Hãy chọn phép tính và nêu kết quả nhanh !
  6
  7
  8
  9
  10
  1
  2
  3
  4
  5
  Kính chúc các em chăm ngoan, học giỏi
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓