Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 11: My daily activies

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Châu Anh
  Ngày gửi: 23h:06' 25-01-2013
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 637
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class!
  Teacher : Bui Dang Chau Anh
  Subject : English
  Unit 11 : My daily activities
  Lesson 3 / pages 10, 11
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  1. Vocabulary :
  - Get up :
  Dậy
  - Have breakfast :
  - Go to school :
  Đi học
  Có dùng điểm tâm
  - Have lunch :
  Ăn trưa
  - Watch TV :
  Xem ti vi
  - Go to bed :
  Đi ngủ
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  1. Vocabulary :
  - Get up :
  Dậy
  - Have breakfast :
  Có dùng điểm tâm
  - Go to school :
  Đi học
  - Have lunch :
  Ăn trưa
  - Watch TV :
  Xem ti vi
  - Go to bed :
  Đi ngủ
  New words:
  - Get up
  Have breakfast
  Go to school
  Have lunch
  Watch TV
  - Go to bed
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Listen and repeat :
  Linda : What time do you go to school, Peter ?
  Peter : At seven o’clock. What time is it now ?
  Linda: At seven five.
  Peter : Oh, dear. I’m late.
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  2. Model sentence:
  What time do you go to school ?
  At seven o’clock.
  go to bed
  nine thirty
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Look and say:
  get up
  have breakfast
  go to school
  Have lunch
  watch TV
  go to bed
  a
  b
  c
  e
  d
  f
  What time do you ?
  At
  get up
  six fifteen
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  Let’s chant:
  It’s eight. It’s eight.
  Time to go to school.
  Go to school, go to school.

  It’s ten. It’s ten.
  Time to go to bed.
  Go to bed, go to bed.
  Tuesday, January 14th 2013
  Unit 11 : MY DAILY ACTIVITIES
  Lesson 3 / Pages 10, 11
  3. Homework:
  Learn vocabulary, model sentence.
  Do exercises C,D / pages 57, 58 in workbook.
  - Prepare unit 12 ( lesson 1 / pages 12,13 )
  - Write new words ( 2 lines )
   
  Gửi ý kiến