Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Hồng
  Ngày gửi: 14h:23' 22-02-2013
  Dung lượng: 12.5 MB
  Số lượt tải: 125
  Số lượt thích: 0 người
  Đoàn kết - Chăm ngoan - Học giỏi -
  Chào mừng quý thầy cô giáo
  8 C
  Giáo viên: Bùi Thị Hằng
  về dự giờ thăm lớp
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  * Khí hậu:
  - Nhiệt đới gió mùa
  Là khu vực mưa nhiều của thế giới.
  Do ảnh hưởng của địa hình nên lượng mưa phân bố không đều.
  Nêu đặc điểm nổi bật của Khí hậu khu vực Nam Á?
  1503
  Dân số:
  1. Dân cư
  Bảng 11.1. Diện tích và dân số một số khu vực của Châu á
  Nguồn: Niên giám thống kê 2001 - NXB Thống kê, Hà Nội, 2002
  Dân số của khu vực Nam Á năm 2001 là bao nhiêu?
  Kể tên 2 khu vực đông dân nhất châu Á?
  1.356 triệu người (2001)
  Nguồn: Niên giám thống kê 2001 - NXB Thống kê, Hà Nội, 2002
  Bảng 11.1. Diện tích và dân số một số khu vực của Châu á
  Trong 2 khu đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn?
  Nhận xét mật độ dân số của khu vực Nam Á?
  1503
  Dân số: 1.356 triệu người (2001)
  1. Dân cư
  Mật độ dân số:
  cao nhất trong khu vực châu Á ( 302 người / km2).
  Phân bố:
  Hình 11.1 Lược đồ phân bố dân cư Nam Á
  Dân cư khu vực Nam Á tập trung đông đúc ở đâu? Thưa thớt ở khu vực nào? Giải thích vì sao?
  Xác định các đô thị có trên 8 triệu dân?
  Nhận xét gì về sự phân bố dân cư ở Nam Á?
  1503
  Dân số: 1.356 triệu người (2002)
  1. Dân cư
  Mật độ dân số:
  cao nhất trong khu vực châu Á ( 302 người / km2).
  Phân bố:
  không đều, tập trung đồng bằng Ấn Hằng và khu vực có mưa lớn, ven biển.
  Tôn giáo:
  Đền thờ Taj Mahal - công trình văn hóa
  nổi tiếng ở Ấn Độ.
  Lăng mộ vợ Hoàng đế Giahan - Hoàng hậu Argiuman Bano Begum. Taj Mahal nghĩa là Vương miện của người Mogol.
  Nhà thờ Ấn Độ giáo
  Nhà thờ Hồi giáo
  Nhà thờ Thiên Chúa giáo
  Nhà thờ Phật giáo
  1503
  Dân số: 1.356 triệu người (2002)
  1. Dân cư
  Mật độ dân số:
  cao nhất trong khu vực châu Á ( 302 người / km2).
  Phân bố:
  không đều, tập trung đồng bằng Ấn Hằng và khu vực có mưa lớn, ven biển.
  Tôn giáo:
  Bảng số liệu tỉ lệ Tôn giáo ở Ấn Độ
  ( năm 2002)
  chủ yếu theo đạo Ấn Độ giáo, đạo hồi.
  XEM PHIM
  TÔN GIÁO Ở ẤN ĐỘ
  1503
  Dân số: 1.356 triệu người (2002)
  1. Dân cư
  Mật độ dân số:
  cao nhất trong khu vực châu Á.
  Phân bố:
  không đều, tập trung đồng bằng và khu vực có mưa lớn, ven biển.
  Tôn giáo:
  chủ yếu theo đạo Ấn Độ giáo, đạo hồi.
  2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
  Chính trị:
  Nêu những trở ngại lớn ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của các nước Nam Á?
  không ổn định do đế quốc Anh đô hộ, mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo.
  b. Kinh tế:
  Mô tả quang cảnh H11.3 và H 11.4?
  Xác định 2 quốc gia Nê pan và Xri Lan – ca trên lược đồ
  Nêu khái quát chung nền kinh tế của các nước Nam Á?
  1503
  2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
  Chính trị:
  không ổn định do đế quốc Anh đô hộ, mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo.
  b. Kinh tế:
  - Các nước Nam Á có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.
  - Ấn Độ:
  Bảng 11.2. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của ấn Độ
  Nguồn: số liệu kinh tế - xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên Thế giới. NXB Thông kê, Hà Nội, 2002, b? sung 2005.
  Quan sát Bảng 11.2, nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ?
  Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào?
  1503
  2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
  Chính trị:
  không ổn định do đế quốc Anh đô hộ, mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo.
  b. Kinh tế:
  - Hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.
  - Các nước Nam Á thuộc các nước đang phát triển.
  + Công nghiệp:
  Là nước có nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa.
  - Ấn Độ:
  - Kể tên các ngành công nghiệp?
  Nhận xét chung ngành công nghiệp của Ấn Độ?
  1503
  2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
  Chính trị:
  không ổn định do đế quốc Anh đô hộ, mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo.
  b. Kinh tế:
  - Hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.
  * Ấn Độ:
  - Các nước Nam Á thuộc các nước đang phát triển.
  + Công nghiệp:
  - Là nước có nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa.
  hiện đại, cơ cấu đa dạng, sản lượng công nghiệp đứng thứ 10 trên thế giới.
  1503
  2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
  Chính trị:
  b. Kinh tế:
  * Ấn Độ:
  + Công nghiệp:
  - Là nước có nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa.
  hiện đại, cơ cấu đa dạng, sản lượng công nghiệp đứng thứ 10 trên thế giới.
  + Nông nghiệp:

  Bảng một số chỉ tiêu nông nghiệp ở Ấn Độ
  từ năm 2006 – 2008 ( đơn vị: nghìn tấn)
  Nhận xét thành tựu trong ngành trồng trọt ở Ấn Độ?
  Nhận xét ngành chăn nuôi gia súc lớn ở Ấn Độ?
  Tại sao Nông nghiệp Ấn Độ lại có sự thay đổi kì diệu như vậy?
  Bảng chỉ tiêu xếp hạng chăn nuôi gia súc ở một số nước trên thế giới năm 2010
  Nêu hiểu biết của em về “ Cách mạng xanh” và
  “ Cách mạng trắng” ở Ấ Độ?
  1503
  2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
  Chính trị:
  b. Kinh tế:
  * Ấn Độ:
  + Công nghiệp:
  - Là nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á.
  Đặc điểm chung nền nông nghiệp Ấn Độ?
  hiện đại, cơ cấu đa dạng
  + Nông nghiệp:
  Đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước, xuất khẩu nông sản dư thừa.
  + Dịch vụ:
  Bảng 11.2. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của ấn Độ
  Nguồn: số liệu kinh tế - xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên Thế giới. NXB Thông kê, Hà Nội, 2002, b? sung 2005.
  Dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào?
  Chiếm tỉ lệ như thế nào trong GDP?
  1503
  2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
  Chính trị:
  b. Kinh tế:
  * Ấn Độ:
  + Công nghiệp:
  - Là nước có nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa
  hiện đại, cơ cấu đa dạng, sản lượng công nghiệp đứng hàng thứ 10 trên thế giới.
  + Nông nghiệp:
  Đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước, xuất khẩu nông sản dư thừa.
  + Dịch vụ:
  đang rất phát triển, chiếm 52.2 % GDP.
  Kết luận chung về
  nền kinh tế của Ấn Độ?
  - Là nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á.
  Xri lan-ca
  Man-đi-vơ
  Ấn Độ
  Băng –la-đet
  Bu tan
  Nê pan
  Pakixtan
  Các quốc gia khu vực Nam á
  - Học bài đã ghi
  - Hoàn thành các bài tập SGK/ 40
  Xem và chuẩn bị trước bài 12:
  “ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á”. Chú ý các câu hỏi trong từng đề mục và ở cuối bài.
  DẶN DÒ
  4
  3
  2
  1
  N
  A
  M
  A
  N
  Khu vực có mật độ dân số đông nhất châu Á ?
  O
  N
  G
  N
  G
  H
  I
  E
  P
  N
  I
  U
  Đ
  E
  L
  I
  I
  G
  I
  A
  O
  H
  O
  Hoạt động sản xuất kinh tế chủ yếu của cư dân Nam Á ?
  Là thủ đô của 1 trong những nước ở Nam Á ?
  Tên của 1 trong 2 tôn giáo lớn ra đời ở Nam Á ?
  Ô chữ

  N
  Đ

  Là đất nước có kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á ?
   
  Gửi ý kiến