Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bai 26 vai net ve mi thuat y thoi ki phuc hung

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Quê
  Ngày gửi: 08h:16' 01-03-2013
  Dung lượng: 10.7 MB
  Số lượt tải: 71
  Số lượt thích: 0 người
  1
  2
  3
  4
  KIM TỰ THÁP(Ai Cập)
  TƯỢNG NGƯỜI NÉM ĐĨA (Hi Lạp)
  ĐỀN PÁC-TÊ-NÔNG (Hi Lạp)
  TƯỢNG Ô-GUÝT (La Mã)
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  - PHỤC HƯNG ( RI-NAS-CI-MEN-TO) CÓ Ý NGHĨA LÀ “LẦN NỮA ĐƯỢC SINH RA” HAY LÀ “KHÔI PHỤC LẠI SƯ HƯNG THỊNH”

  - PHỤC HƯNG LÀ MỘT PHONG TRÀO VĂN HOÁ TRẢI DÀI TỪ THẾ KỈ XIV ĐẾN THẾ KỈ XVII. KHỞI ĐẦU TẠI FLORENCE (Ý) VÀO HẬU KÌ TRUNG CỔ VÀ SAU ĐÓ LAN RỘNG RA TOÀN CHÂU ÂU.
  KHÁI NIỆM VỀ PHỤC HƯNG ?
  BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
  VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
  I. Vài nét khái quát về thời kì Phục hưng ở Ý
  THỜI KÌ PHỤC HƯNG
  ? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
  II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
  1. Giai đoạn đầu tiên
  2. Giai đoạn thứ hai (giai đoạn tiền Phục hưng)
  3. Giai đoạn thứ ba (giai đoạn Phục hưng cực thịnh)
  ? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
  THẢO LUẬN
  4Phút
  Cho biết thời gian của từng giai đoạn?
  Kể tên các trung tâm nghệ thuật lớn?
  Họa sĩ tiêu biểu thời kì này
  là ai?
  Nêu những đặc điểm xu hướng và đề tài sáng tác trong từng giai đoạn?
  Tác phẩm tiêu biểu?
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Hết giờ
  BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
  VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
  THỜI KÌ PHỤC HƯNG
  II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
  Thế kỷ XIV
  Phơ-lụ-rang-xơ và Xiên-nơ
  Xi-ma-buy và Gi?t-tô
  Hiện thực
  Phản bội Chúa,
  Đức Mẹ Madona,…
  I. Vài nét khái quát về thời kì Phục hưng ở Ý
  ? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
  ? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
  TRUNG TÂM PHƠ-LÔ-RĂNG-XƠ
  Đám tang Chúa
  Phản bội Chúa
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ GIỐT-TÔ
  Đức Mẹ Madona
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ XI-MA-BUY
  BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
  VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
  THỜI KÌ PHỤC HƯNG
  II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
  Thế kỷ XIV
  Phơ-lụ-rang-xơ và Xiên-nơ
  Xi-ma-buy và Gi?t-tô
  Hiện thực
  Thế kỷ XV
  Phơ-lô-răng-xơ
  và Vơ -ni-dơ
  Tôn giáo v?i các nhân vật trong Kinh thánh, th?n thoại
  ? hiện thực.
  Ma-dac-xi-ụ,
  Boỏt-ti-xen-li.
  Mùa xuân,
  Thần Vệ nữ
  ra đời,…
  I. Vài nét khái quát về thời kì Phục hưng ở Ý
  Phản bội Chúa,
  Đức Mẹ Madona,…
  ? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa
  Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
  ? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
  Trung tâm Vơ-ni-dơ
  Trung tâm Phơ-lo-răng-xơ
  Thần vệ nữ ra đời (Sơn dầu)
  BỐT-TI-XEN-LI
  Mùa xuân (Son d?u)
  BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
  VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
  THỜI KÌ PHỤC HƯNG
  II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
  Thế kỷ XIV
  Phơ-lụ-rang-xơ
  và Xiên-nơ
  Xi-ma-buy
  và Gi?t-tô
  Hiện thực
  Thế kỷ XV
  Phơ-lô-răng-xơ
  và Vơ -ni-dơ
  Tôn giáo v?i các nhân vật trong Kinh Thánh, th?n thoại
  ? hiện thực.
  Ma-dắc-xi-ô,
  Bôt-ti-xen-li…
  Mùa xuân,
  Thần Vệ nữ
  ra đời,…
  Thế kỷ XVI
  Rô-ma
  Phát triển đến đỉnh cao sáng tạo
  Lê-ô-na-
  đo Vanh-xi,
  Mi-ken-lăng-gio,
  Ra-pha- en,...
  Mô-na-li-da,
  Môi-dơ,
  Trường học
  A-ten..
  I. Vài nét khái quát về thời kì Phục hưng ở Ý
  ? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
  Phản bội Chúa,
  Đức Mẹ Madona,…
  ? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
  RÔ MA (thủ đô Ý)
  Đền Patheon
  Đấu trường Cô-li-dơ
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ LÊ-Ô-NA ĐỜ VANH-XI
  Chân dung họa sĩ
  Lê-ô-na đờ Vanh-xi
  Mô-na Li-da (La Giô-công-dơ)
  (Sơn dầu)
  Đức Mẹ và Chúa Hài đồng (Sơn dầu)
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ MI-KEN-LĂNG-GIƠ
  Chân dung họa sĩ
  Mi-ken-lăng-giơ
  Môi-dơ (Đá cẩm thạch)
  Chân dung Tượng Đa-vít
  (Đá cẩm thạch)
  Trần nhà thờ Xích-xtin
  Pietta (Đá cẩm thạch)
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ RA-PHA-EN
  Trường học A-ten
  Đức Mẹ Sixtin (Sơn dầu)
  Chân dung họa sĩ
  Ra-pha-en
  BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
  VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
  III. Một vài đặc điểm của mĩ thuật thời kì Phục hưng
  THỜI KÌ PHỤC HƯNG
  I. Vài nét khái quát về văn hóa Phục hưng ở Ý
  II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
  3. Giai đoạn thứ ba (thế kỉ XV, Giai đoạn Phục hưng cực thịnh)
  2. Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV, Giai đoạn tiền Phục hưng )
  1. Giai đoạn đầu tiên (thế kỉ XIV)
  ? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
  ? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp,
  La Mã Cổ đại.
  Sự bắt giữ Chúa – Xi-ma-buy
  Nàng Mô-na Li-da”
  của Lê- ô- na- đờ Vanh- xi
  “Lễ Thăng thiên và gia miện
  của Đức Mẹ”
  Của Ti - Xiêng
  Đức mẹ và chúa hài đồng
  Lê- ô- na- đờ Vanh- xi
  BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
  VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
  III. Một vài đặc điểm của mĩ thuật thời kì Phục hưng
  - Đề tài tôn giáo và thần thoại.
  (Xem SGK/145)
  THỜI KÌ PHỤC HƯNG
  I. Vài nét khái quát về văn hóa Phục hưng
  II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
  3. Giai đoạn thứ ba (thế kỉ XV, Giai đoạn Phục hưng cực thịnh )
  2. Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV, Giai đoạn tiền Phục hưng)
  1. Giai đoạn đầu tiên (thế kỉ XIV)
  ? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
  ? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
  Hình ảnh con người được diễn tả cân đối biểu hiện nội tâm, sống động và chân thực.
  Diễn tả ánh sáng, chiều sâu theo luật xa gần.
  - Xu hướng nghệ thuật hiện thực ngày đạt đến đỉnh cao của sự chuẩn mực.
  1
  8
  7
  6
  2
  4
  5
  3
  7. Trường Học A – Tel là bức họa lớn nhất của họa sĩ này?
  2. Giai đoạn đầu tiên các bức bích họa được vẽ theo sự tích gì?
  4. Giai đoạn phát triển thứ 3 của thời kỳ Phục Hưng
  còn gọi là giai đoạn gì?
  6. Giai đoạn thứ hai của thời kỳ Phục Hưng còn có
  tên gọi khác là gì?
  3. Họa sĩ Bốt-ti-xen-li có một tác phẩm mà tên gọi của nó giống một mùa trong năm?
  1. Ông là người học trò tài năng của hoạ sĩ Xi-ma-buy
  P
  R
  A
  L
  H
  E
  A
  H
  H
  H
  K
  I
  N
  N
  Á
  T
  H
  H
  N
  T


  C
  C
  N
  A
  L
  Ê
  Ô
  Đ
  Ơ
  V
  A
  X
  H
  N
  I
  T
  I
  N
  H
  H
  Ư
  N
  G
  P

  C

  M
  N
  U
  X
  Â
  Ù
  A
  G
  I

  T
  T
  Ô
  H
  I
  N
  H
  T

  C

  5. Ông là tác giả của tác phẩm Mô-na-li-da?
  8. Mĩ thuật thời kì Phục hưng Ý đều sáng tác theo
  xu hướng này?
  H
  P
  Ư

  C
  N
  H
  G
  TỪ KHOÁ
  H
  P
  Ư

  C
  N
  H
  G
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  THỜI GIAN
  5 phuùt
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Bài vừa học:
  - Phục hưng là gì?
  - Nêu các giai đoạn phát triển và đặc điểm của mĩ thuật Ý
  thời kì Phục hưng?
  B. Bài sắp học: Xem trước nội dung bài Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời Phục hưng
   
  Gửi ý kiến