Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 12. Let s eat

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phượng
  Ngày gửi: 22h:11' 09-03-2013
  Dung lượng: 5.7 MB
  Số lượt tải: 67
  Số lượt thích: 0 người
  Class 7A1
  Teacher: Ly Thi Phuong
  Fruits or vegetables ?
  papayas
  durian
  bananas
  pineapples
  carrots
  oranges
  apple
  spinach
  Section A: What shall we eat? (A3,5 + Remember)
  LET`S EAT !
  UNIT 12
  Saturday, March 9th 2013
  Period 74
  Unit 12: LET’S EAT
  Lesson 3: A3,5 + Remember.
  A3. Read. Answer the questions:
  1. Vocabulary
  green pepper (n) ớt xanh
  slice (v): thái mỏng
  stir-fry (v): xào
  heat (v) làm nóng
  pan (n) cái chảo
  add (v) thêm (gia vị)
  dish (n) món ăn
  bowl (n) cái bát
  plate (n) cái đĩa
  spoon (n) cái thìa
  chopsticks (n) đôi đũa
  boil (v) luộc
  taste (v) nếm/ có mùi vị
  vegetables oil (n) dầu thực vật
  soy sause (n) xì dầu  GUESSING:
  Which dishes did Hoa and her aunt make for dinner ?
  What did Hoa’s aunt cook ?
  Hoa’s aunt cooked the dinner.
  2. What did she do first/next and finally ?
  First, she sliced the beef. Next, she sliced some green peppers and onions. Finally, she sliced the cucumbers and made cucumber salad with onions.
  Adverbs of Sequencing :
  First, next, then, after that, finally…
  Eg: First, she sliced the beef.
  Working in group
  1/ What did Hoa, her aunt and uncle have for dinner? Write the menu.
  a) Answer:
  Menu
  - Rice.
  - Boiled spinach.
  - Stir-fried beef with green peppers and onions.
  - Cucumber salad with onions.
  1/ Slice the beef.
  2/ ..........the green peppers and onions.
  3/ ..........the pan.
  5/ ..... ..some soy sauce to the dish.
  4/ ............... the beef.
  6/ ........ rice.
  7/ ........ salt to the spinach.
  Slice
  Heat
  Stir- fry
  Add
  Cook
  Add
  b, Here is the recipe Hoa’s aunt used.
  Add the missing verbs
  a)
  c)
  b)
  d)
  e)
  f)
  g)
  Match the instructions to the pictures:
  1. Slice the beef
  2.Slice the green peppers and onions
  3.Cook rice
  7.Add some soy sauce to the dish
  6.Stir – fry the beef
  5.Heat the pan
  4. Add salt to the spinach.
  Put the pictures in correct order:
  Stir – fry the beef
  Stir – fry the beef
  c
  f
  e
  g
  a
  d
  b
  Look at the pictures and say:


  A5. Play with words:
  Listen and repeat.
  I don’t like coffee
  I don’t like tea.
  I like juice
  It’s good for me
  I don’t deep-fry
  I use a little oil
  For healthy food,
  I steam or boil
  A5. Play with words:
  Listen and repeat.
  A balanced meal
  Is a little meat
  Vegetables and fruit
  Ice-cream as a treat
  Remember:
  Fill in each blank with one suitable word:

  Yesterday, Hoa’s aunt ………………………the beef with some vegetables.
  A: I’d like some peas.
  B: I’d like some carrots, …………………
  3. A: I like spinach.
  B: …………do I.
  4. A: I don’t like carrots.
  B: I don’t like peas, …………………
  5. A: I don’t like durian.
  B: ………………do I.
  stir-fried
  So
  too
  either
  Neither
  +
  Homework
  - Learn by heart all the new words.
  - Do exercises in Exercise book
  - Prepare UNIT 12: B1
   
  Gửi ý kiến