Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 6. The young pioneers club

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hương
  Ngày gửi: 08h:09' 13-03-2013
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 1587
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Ngọc)
  English 8
  Unit 6 - THE YOUNG PIONEERS CLUB
  Period: 31- Lesson 1: Getting started + Listen and read
  AN NHON EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT
  BINH DINH TOWNLET JUNIOR HIGH SCHOOL
  Prepared by: TRAN THI KHANH
  Unit 6: The Young Pioneers Club
  Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
  I. GETTING STARTED :
  Look at the following pictures
  Work in two teams: What activities do the Ho Chi Minh Young Pioneers and Youth Organization participate in?

  Y and Y activities
  Helping blind people
  Helping elderly people
  Helping handicapped children
  Cleaning up beaches
  Caring for animals
  Taking part in sports
  Planting trees / Collecting waste paper
  PLAY A GAME “NETWORKS”
  Unit 6: The Young Pioneers Club
  Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
  II. LISTEN AND READ :
  Unit 6: The Young Pioneers Club
  Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
  II. LISTEN AND READ :
  1. New words .
  1. enroll ( v ):= register
  đăng ký tham gia,
  ghi tên
  2. application form (n):
  maóu ủụn
  3. Fill out (v) :
  điền vào (mẫu đơn )
  5. Sign (v)
  ký teõn
  draw (v) :
  vẽ
  drawing (n):
  tranh vẽ
  6. outdoor activities:
  Các hoạt động ngoài
  trời
  Unit 6: The Young Pioneers Club
  Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
  II. LISTEN AND READ :
  2. Structure :
  What are your hobbies?
  I like drawing and out door activities
  And I enjoy acting, too
  S +like/love/enjoy/hate+ Gerund (V-ing)
  drawing
  acting
  Make some sentences using gerunds
  Ex: I/ like/ play volleyball.
  1. Lan/ enjoy/ listen to music.
  2. We/ love/ watch TV
  Lan enjoys listening to music.
  I like playing volleyball.
  We love watching TV.
  Look at the mini board and guess the answers of multiple choice
  Nga is enrolling for the ………………… this summer .
  ( activities / course / evening class )
  b. She has to fill out the …………………………… ( report card / application form / songs )
  c. She likes ……………... , acting , and outdoor activities . ( swimming / drawing / dancing )
  d. The teacher has to …………………. her application form ( sign / get / write )
  Unit 6: The Young Pioneers Club
  Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
  II. LISTEN AND READ :
  3 . Guessing :
  activities
  application form
  drawing
  sign
  Unit 6: The Young Pioneers Club
  Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
  II. LISTEN AND READ :
  4. Practice the dialogue with a partner :
  5. Complete Nga’s details :
  Full name: ……………………………….
  Home address:……………………………
  Phone number: ………………………….
  Date of birth: ……………………………
  Sex: ……………………………………….
  Interest:……………………………………
  1. What’s her full name? 2. Where does she live?
  3. Does she have a phone number?
  4. When was she born? 5. What are her hobbies?
  Pham Mai Nga
  5 Tran Phu street
  Not available
  April 22, 1989
  Female
  Drawing, outdoor activities and acting
  Unit 6: The Young Pioneers Club
  Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
  II. LISTEN AND READ :
  6. Take a survey:
  Work in groups of six by using all the questions above and fill out the forms
  Then report your groups
  Ex : His name is Hung . He lives at 10 Le Loi street .
  1
  She wants to ……..
  for these activities
  2
  After the storm
  they often
  ………..
  the beaches
  Y
  O
  U
  N
  G
  P
  I
  O
  N
  E
  E
  R
  S
  3
  Football is an
  outdoor ……..
  4

  You must fill out this
  application ……….
  5
  Your application
  form must have
  your teacher’s
  …………
  6
  We should……
  …… in our
  school yard
  to make it green
  and beautiful
  Key word
  Unit 6: The Young Pioneers Club Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
  II. LISTEN AND READ:
  7. Play a game crossword:
  home work
  1. Learn the new words and the structure .
  2. Practice the dialogue .
  3. Do exercise 5 in workbook on pages 42 .
  4 .Prepare for next lesson : Unit 6 “ Speak + Listen”.
  UNIT 6: The Young Pioneers Club
  Lesson 1: Getting started + Listen and read


  Thank you
  Goodbye !
  No_avatar

  Không biết ngượngLè lưỡi

  Avatar

  thank you very much

  No_avatar

  thanks you so much

  No_avatar

  Cười nhăn răngMỉm cười

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng