Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 6. The young pioneers club

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 08h:09' 13-03-2013
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 1121
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Ngọc)
English 8
Unit 6 - THE YOUNG PIONEERS CLUB
Period: 31- Lesson 1: Getting started + Listen and read
AN NHON EDUCATION AND TRAINING DEPARTMENT
BINH DINH TOWNLET JUNIOR HIGH SCHOOL
Prepared by: TRAN THI KHANH
Unit 6: The Young Pioneers Club
Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
I. GETTING STARTED :
Look at the following pictures
Work in two teams: What activities do the Ho Chi Minh Young Pioneers and Youth Organization participate in?

Y and Y activities
Helping blind people
Helping elderly people
Helping handicapped children
Cleaning up beaches
Caring for animals
Taking part in sports
Planting trees / Collecting waste paper
PLAY A GAME “NETWORKS”
Unit 6: The Young Pioneers Club
Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
II. LISTEN AND READ :
Unit 6: The Young Pioneers Club
Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
II. LISTEN AND READ :
1. New words .
1. enroll ( v ):= register
đăng ký tham gia,
ghi tên
2. application form (n):
maóu ủụn
3. Fill out (v) :
điền vào (mẫu đơn )
5. Sign (v)
ký teõn
draw (v) :
vẽ
drawing (n):
tranh vẽ
6. outdoor activities:
Các hoạt động ngoài
trời
Unit 6: The Young Pioneers Club
Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
II. LISTEN AND READ :
2. Structure :
What are your hobbies?
I like drawing and out door activities
And I enjoy acting, too
S +like/love/enjoy/hate+ Gerund (V-ing)
drawing
acting
Make some sentences using gerunds
Ex: I/ like/ play volleyball.
1. Lan/ enjoy/ listen to music.
2. We/ love/ watch TV
Lan enjoys listening to music.
I like playing volleyball.
We love watching TV.
Look at the mini board and guess the answers of multiple choice
Nga is enrolling for the ………………… this summer .
( activities / course / evening class )
b. She has to fill out the …………………………… ( report card / application form / songs )
c. She likes ……………... , acting , and outdoor activities . ( swimming / drawing / dancing )
d. The teacher has to …………………. her application form ( sign / get / write )
Unit 6: The Young Pioneers Club
Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
II. LISTEN AND READ :
3 . Guessing :
activities
application form
drawing
sign
Unit 6: The Young Pioneers Club
Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
II. LISTEN AND READ :
4. Practice the dialogue with a partner :
5. Complete Nga’s details :
Full name: ……………………………….
Home address:……………………………
Phone number: ………………………….
Date of birth: ……………………………
Sex: ……………………………………….
Interest:……………………………………
1. What’s her full name? 2. Where does she live?
3. Does she have a phone number?
4. When was she born? 5. What are her hobbies?
Pham Mai Nga
5 Tran Phu street
Not available
April 22, 1989
Female
Drawing, outdoor activities and acting
Unit 6: The Young Pioneers Club
Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
II. LISTEN AND READ :
6. Take a survey:
Work in groups of six by using all the questions above and fill out the forms
Then report your groups
Ex : His name is Hung . He lives at 10 Le Loi street .
1
She wants to ……..
for these activities
2
After the storm
they often
………..
the beaches
Y
O
U
N
G
P
I
O
N
E
E
R
S
3
Football is an
outdoor ……..
4

You must fill out this
application ……….
5
Your application
form must have
your teacher’s
…………
6
We should……
…… in our
school yard
to make it green
and beautiful
Key word
Unit 6: The Young Pioneers Club Period 31 - Lesson 1: Getting started + Listen and read
II. LISTEN AND READ:
7. Play a game crossword:
home work
1. Learn the new words and the structure .
2. Practice the dialogue .
3. Do exercise 5 in workbook on pages 42 .
4 .Prepare for next lesson : Unit 6 “ Speak + Listen”.
UNIT 6: The Young Pioneers Club
Lesson 1: Getting started + Listen and read


Thank you
Goodbye !
No_avatar

Không biết ngượngLè lưỡi

Avatar

thank you very much

No_avatar

thanks you so much

No_avatar

Cười nhăn răngMỉm cười

 
Gửi ý kiến
print