Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 35. Hoocmôn thực vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương
Ngày gửi: 20h:37' 19-03-2013
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 588
Số lượt thích: 1 người (Trần Công Phương)
HOANG NHAT LINH
1
nhiệt liệt chào mừng
các thầy, cô giáo và các em học sinh
về dự giờ sinh học


Bài 35:

Hoocmôn thực vật
HOANG NHAT LINH
3
Bài 35: Hoocmôn thực vật

a. Khái niệm:

* Hoocmụn th?c v?t l cỏc ch?t h?u co do co th? th?c v?t ti?t ra cú tỏc d?ng di?u ti?t ho?t d?ng s?ng c?a cõy.
- D?c di?m chung:
+ Du?c t?o ra ? m?t noi nhung gõy ra ph?n ?ng ? m?t noi khỏc trong cõy.
+ V?i n?ng d? r?t th?p nhung gõy ra nh?ng bi?n d?i m?nh trong co th?.
+ Tớnh chuyờn hoỏ th?p hon nhi?u so v?i hoocmụn ? d?ng v?t b?c cao.
HOANG NHAT LINH
4
Bài 35: Hoocmôn thực vật

Trong cây, hoocmôn được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây, như hình vẽ:
HOANG NHAT LINH
5
Bài 35: Hoocmôn thực vật

B. Các loại hoocmôn
I/ Hoocmôn kích thích.
1.Auxin.
a) Nơi phân bố của auxin.
- Auxin phổ biến trong hầu hết các loại cây là axit inđôl axêtic (AIA).
- Auxin chủ yếu được sinh ra ở đỉnh của thân và cành.
- Auxin có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm, lá đang sinh trưởng, trong tầng phân sinh bên đang hoạt động, trong nhị hoa.


HOANG NHAT LINH
6
Hạt là nguồn cung cấp AIA cho quả phát triển
Quả được tạo ra do thụ tinh bình thường
Quả bị loại bỏ hạt và xử lí AIA.
Quả bị loại bỏ hạt và không xử lí AIA
Bài 35: Hoocmôn thực vật

b) Tác dụng sinh lí của AIA:
- ở mức tế bào, AIA kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng dãn dài của tế bào.
HOANG NHAT LINH
7
Bài 35: Hoocmôn thực vật

b) Tác dụng sinh lí của AIA:
- ở mức cơ thể, AIA tham gia vào nhiều hoạt động sống của cây như hướng động, ứng động, kích thích hạt nảy mầm, của chồi, kích thích ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thế đỉnh (chồi đỉnh ức chế sự sinh trưởng của các chồi bên).

Kích thích ra rễ phụ ở cây
HOANG NHAT LINH
8
phá bỏ ưu thế ngọn  kích thích cành giâm ra rễ phụ; cây đâm cành
sử dụng auxin kích thích sự hình thành etilen  kích thích cây ra hoa
auxin ức chế sự rụng lá và hoa
Bài 35: Hoocmôn thực vật

c) ứng dụng của auxin.
HOANG NHAT LINH
9
Bài 35: Hoocmôn thực vật
2. Gibêrelin (GA).
a) Nơi phân bố của gibêrelin (GA).
- Trong cây, gibêrelin được sinh ra chủ yếu ở lá và rễ.
- GA có nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nảy mầm, trong hạt và quả đang hình thành, trong các lóng thân, cành đang sinh trưởng.
HOANG NHAT LINH
10
Kích thích sự sinh trưởng kéo dài của thân (được xác định do vai trò của GA1)
Sinh trưởng các đột biến lùn (thiếu gene chịu trách nhiệm tổng hợp enzyme trong con đường tổng hợp GA)
Bài 35: Hoocmôn thực vật

b) Tác động sinh lí của GA.
HOANG NHAT LINH
11
Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ
Kích thích sự vươn dài của các gióng cây họ lúa
Bài 35: Hoocmôn thực vật


c) ứng dụng của GA.
HOANG NHAT LINH
12
Tăng kích thước quả và tạo quả không hạt: GA kích thích cuống nho sinh trưởng, tạo không gian cho quả phát triển
Phun GA, kích thích sự sinh trưởng của cây mía
Bài 35: Hoocmôn thực vật


c) ứng dụng của GA.
HOANG NHAT LINH
13
Bài 35: Hoocmôn thực vật

c) ứng dụng của GA.

Cam không hạt
Dưa hấu không hạt
GA giúp tạo quả không hạt
HOANG NHAT LINH
14
Bài 35: Hoocmôn thực vật

3. Xitôkinin.

- Xitôkinin là một nhóm các chất tự nhiên (ví dụ, zeatin) và nhân tạo (ví dụ, kinetin) có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào.

Tác động sinh lí của xitôkinin:

+ ở mức tế bào, xitôkinin kích thích sự phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào.


Bên trái: Cây được xử lí với xitôkinin.
Bên phải: Cây đối chứng.
HOANG NHAT LINH
15
Bài 35: Hoocmôn thực vật

c) ứng dụng của xicôtin.
Xicôtin cao: Kích thích ra rễ.
Xicôtin thấp: Kích thích nảy chồi.
HOANG NHAT LINH
16
Bài 35: Hoocmôn thực vật

II/ Hoocmôn ức chế.
1. Êtilen.
- Khí êtilen được sản ra trong hầu hết các phần khác nhau của thực vật.
- Tốc độ hình thành êtilen phụ thuộc vào loại mô (mô phân sinh, mấu, mắt, nốt, quả.) và giai đoạn phát triển của cơ thể.
- Êtilen cũng được sản ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương hoặc bị tác động của điều kiện bất lợi (ngập úng, rét, hạn, nóng và bị bệnh). Quả đang chín sản ra nhiều êtilen.
HOANG NHAT LINH
17
Trong sự rụng lá, hoa, quả: hình thành tầng rời ở cuống lá
Bên trái: cây được phun 50ppm ethylene trong 3 ngày
Bên phải: cây đối chứng
Bài 35: Hoocmôn thực vật

ứng dụng của êtilen.
HOANG NHAT LINH
18
Trong sự chín quả
Bài 35: Hoocmôn thực vật

ứng dụng của êtilen.
HOANG NHAT LINH
19
Bài 35: Hoocmôn thực vật

2. Axit abxixic (AAB).
- Axit abxixic là chất ức chế sinh trưởng tự nhiên.
- AAB liên quan đến sự chín và ngủ của hạt, sự đóng mở khí khổng và loại bỏ hiện tượng sinh con.
- AAB có ở trong mô của thực vật có mạch.
- ở thực vật có hoa, AAB được sinh ra ở trong lá (lục lạp), chóp rễ.
- AAB được tích luỹ ở cơ quan đang già hoá.


HOANG NHAT LINH
20
Bài 35: Hoocmôn thực vật

III/ Tương quan hoocmôn thực vật.
- Tương quan giữa hoocmôn điều tiết sinh trưởng và hoocmôn điều tiết phát triển của thực vật gồm:
+ Tương quan giữa hoocmôn kích thích và ức chế sinh trưởng.
VD: Tương quan giữa chất kích thích và chất ức chế là GA/AAB điều tiết trạng thái sinh lí của hạt. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh và đạt trị số cực đại, còn AAB giảm xuống rất mạnh.
+ Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau.
VD: Tương quan giữa auxin và xicôkinin điều tiết sừ phát triển của mô callus. Khi ưu thế nghiêng về auxin, mô callus ra rễ. Khi ưu thế nghiêng về xicôkinin, chồi xuất hiện.
HOANG NHAT LINH
21
Bài 35: Hoocmôn thực vật

C. Tổng kết
HOANG NHAT LINH
22
HOANG NHAT LINH
23
xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo và các em học sinh
giờ học đã kết thúc
 
Gửi ý kiến