Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Thảo
Ngày gửi: 20h:46' 27-03-2013
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC
chào mừng thầy cô giáo
và các em học sinh
GVHD: Cô Trần Thị Thanh Huệ
GSTT: Đỗ Thị Thảo
Chương II: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)
Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
NỘI DUNG CHÍNH
Những chuyển biến về kinh tế

2. Những chuyển biến về xã hội
1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ

- Hoàn cảnh:

sau khi bình định

nước ta về quân sự, năm 1897,

Pháp cử Pôn Đume sang làm

toàn quyền ĐD và KTTĐ
Lược đồ Đông
Dương thuộc
Pháp
a. Mục đích, nội dung
Toàn quyền Đông Dương
Thống sứ
(Bắc kì)
Khâm sứ
(Trung kì)
Thống đốc
(Nam kì)
Khâm sứ
(Ai Lao)
Khâm sứ
(Cao Miên)
Công sứ
(tỉnh)
Chánh tổng
(tổng)
Tri huyện
(huyện)
Lý trưởng
(xã)
SƠ ĐỒ BỘ MÁY CAI TRỊ CỦA PHÁP Ở ĐÔNG DƯƠNG
Vơ vét sức người, sức của
- Nội dung:

+ Nông nghiệp:

đẩy mạnh

cướp đoạt

ruộng đất
Biến Việt Nam thành thị trường độc chiếm
- Mục đích:
NIÊN BIỂU SỐ DIỆN TÍCH
RUỘNG ĐẤT BỊ PHÁP CHIẾM
- Công nghiệp:
MỎ THAN TUYÊN QUANG
Khai thác mỏ than,

kim loại,

xi măng,

điện, nước ...
Biểu đồ Pháp khai thác than đá ở Việt Nam
đầu TK XX
- Giao thông vận tải:
Em hãy kể tên các công trình thuộc Pháp mà em biết?
được Pháp chú trọng
GA HÀ NỘI NĂM 1900
Tuyến Sài Gòn-Mỹ Tho
CẦU LONG BIÊN
CẦU TRÀNG TIỀN
Tại sao Pháp chú trọng
phát triển GTVT?
Thương nghiệp:

biến Việt Nam

thành thị trường

độc chiếm của

Pháp
CHỢ ĐỒNG XUÂN
Em có nhận xét gì về chính sách KTTĐ của TD Pháp?
Tác động ntn đến nền kinh tế nước ta?
Tích cực: kinh tế TBCN du nhập vào nước ta

Tiêu cực: TNTN cạn kiệt, kinh tế VN phụ thuộc vào Pháp
b. Tác động
SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CỦA NỀN KINH TẾ
VIỆT NAM CUỐI TK XIX VÀ ĐẦU TK XX?
2. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI
Xã hội Việt Nam có những giai, tầng nào?
Thái độ đối với cách mạng?
THẢO LUẬN NHÓM ( 3’)
Nhóm 1: Tìm hiểu giai cấp địa chủ

Nhóm 2: Tìm hiểu giai cấp nông dân

Nhóm 3: Tìm hiểu giai cấp công nhân

Nhóm 4: Tìm hiểu tầng lớp tư sản và tiểu tư sản
- Địa chủ:
Đại địa chủ: cấu kết với Pháp bóc lột nhân dân
Địa chủ vừa và nhỏ: có tinh thần chống Pháp
GIAI CẤP ĐỊA CHỦ PHONG KIẾN
Nông dân VN
thời Pháp thuộc ...
- Nông dân
bị cướp đoạt ruộng đất, bị ĐQ và PK bóc lột

Là lực lượng đông đảo tham gia vào cách mạng
Em có nhận xét gì về đời sống của nguời nông dân?
- Công nhân:
Xuất thân từ nông dân
bị ĐQ, PK, TB bóc lột ...
Là giai cấp lãnh đạo cách mạng
CÔNG NHÂN VIỆT NAM
- Tư sản:
Tư sản dân tộc: kinh doanh độc lập với Pháp
Có tinh thần yêu nước
Tư sản mại bản: kinh doanh dựa vào Pháp
Tầng lớp tư sản Việt Nam
TẦNG LỚP TIỂU TƯ SẢN
- Tiểu tư sản:
Tiểu thương, tiểu chủ, học sinh,
sinh viên, viên chức...
MT Giai cấp
MT Giai cấp, Dân tộc
CỦNG CỐ:
CUỘC KHAI THÁC
LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN
PHÁP
KT: Thay đổi, xuất
hiện nền KT TBCN
trong lòng
QHSX phong kiến
XH: Biến đổi.
Từ xã hội phong kiến
sang thuộc địa
nửa phong kiến
KIỂM TRA
(15’)
 
Gửi ý kiến