Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XYÊN - CÁ NHÂN - : 2013 - 2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thà
  Ngày gửi: 17h:20' 26-04-2013
  Dung lượng: 10.9 KB
  Số lượt tải: 2573
  Số lượt thích: 1 người (Tòng Văn Kim)
  TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỔ Sử- Địa-GDCD                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              _______________                                                                       ______________________________________

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN :
  NĂM HỌC 2013-2014
                                                                                                                           
              Họ và tên giáo viên: HUỲNH THÀ
              Sinh ngày : 15 tháng : 1 năm : 1965
              Ngày vào ngành : 25 tháng : 9 năm : 1987
              Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
              Chuyên  ngành: Địa Lí
              Tổ chuyên môn: Sử - Địa - GDCD                                
              Nhiệm vụ công tác: Giáo viên bộ môn Địa Lí
              Thực hiện  Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ;
   Thực hiện  Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào
  tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục
  thường xuyên.
  Thực hiện hướng dẫn số 96/HD-SGD ĐT ngày 12 tháng 3 năm 2013 về hướng dẫn
  thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mần non, phổ thông và giáo dục thường
  xuyên hằng năm của Sở GD ĐT Quảng Ngãi .
  Thực hiện công văn số 252/-SGDĐT-TCCB ngày 15 tháng 3 năm 2013 về việc triển
  khai công tác BDTX năm học 2013-2014 và khảo sát nhu cầu BDTX năm 2014-2015 của Sở
  GD ĐT Quảng Ngãi .
  Thực hiện  kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm
  học 2013 – 2014 của nhà trường;
              Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2013 – 2014 như sau :

  I. Mục tiêu:
              1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất
  chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu
  của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
              2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của  giáo viên; Năng lực tổ chức,
  quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.

   II. Nguyên tắc:
  Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX
  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  khó khăn trong thực tiễn;
  bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải.
  Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá
  nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.
              4. Về phía nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giáo viên khi bồi dưỡng.
  Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh
  giá làm cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.

  III. Nhiệm vụ.
  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực
  hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
  - Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường.
  - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân
  và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

   IV. Nội dung, thời lượng BDTX.
       1. Khối kiến thưc bắt buộc.
                          a. Nội dung bồi dưỡng 1:
              Theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ).
  - Bồi dưỡng tập trung : 15 tiết
  - Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm : 15 tiết
                          b. Nội dung bồi dưỡng 2:
              Theo hướng dẫn và kế hoạch thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ).
  - Bồi dưỡng tập trung : 15 tiết
  - Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm : 15 tiết

  Môn
  Cấp học
  Nội dung
  
  Địa Lí
  THPT
  Bồi dưỡng cho giáo viên khung chương trình dạy bồi dưỡng học sinh giỏi
  
  
   2. Khối kiến thức tự chọn.
                Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
              Căn cứ vào Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào
  tạo về việc
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓