Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương IV. §2. Giới hạn của hàm số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bao Trinh
  Ngày gửi: 23h:34' 01-06-2013
  Dung lượng: 393.0 KB
  Số lượt tải: 516
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 2: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
  I - GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA HÀM SỐ
  TẠI MỘT ĐIỂM
  1.Định nghĩa

  Hoạt động 1:

  Xét hàm số
  1. Cho biến x những giá trị khác 1 lập thành dãy số (xn), xn1 như trong bảng sau:
  Khi đó, các giá trị tương ứng của hàm số
  f(x1), f(x2), …, f(xn),….
  Cũng lập thành một dãy số mà ta kí hiệu là (f(xn)).

  Chứng minh rằng f(xn) = 2xn=

  Tìm giới hạn của dãy số (f(xn)).
  2. Chứng minh rằng với dãy số bất kì (xn), xn≠1 và xn1, ta luôn có f(xn)2.

  (Với tính chất thể hiện trong câu 2, ta nói hàm

  số có giới hạn là 2 khi x dần tới 1)
  Dưới đây, thay cho các khoảng (a;b), (a; ),
  ( ;b), ta viết chung là khoảng K.
  ĐỊNH NGHĨA 1
  Cho khoảng K chứa điểm xo và hàm số f= f(x) xác định trên K hoặc trên K{xo}.
  Ta nói hàm số y =f(x) có giới hạn là số L khi x dần tới xo nếu với dãy số (xn) bất kì, xn K{xo} và viết xnx0, ta có f(xn) L.
  Kí hiệu: lim hay f(x) L khi x  x0
  Ví dụ 1. Cho hàm số f(x) =

  Chứng minh rằng
  Giải. Hàm số đã cho xác định trên R{-2}.
  Giả sử (xn) là một dãy số bất kì, thỏa mãn xn -2 và xn -2 khi
  n 
  Ta có:


  Do đó

  (Lưu ý rằng, mặc dầu f(x) không xác định tại x= -2, nhưng hàm số lại
  có giới hạn là -4 khi x  -2).
  NHẬN XÉT với c là hằng số.
  Ta thừa nhận định lí sau đây.
  Định lí 1

  Giả sử và . Khi đó


  b)Nếu f(x) 0 và , thì
  L 0 và
  (Dấu của f(x) được xét trên khoảng đang tìm giới hạn, với )
  Ví dụ 2. Cho hàm số Tìm
  Giải. Theo định lí 1 ta có
  Ví dụ 3. Tính
  Giải.Vì (x-1) 0 khi x 1 , nên ta chưa thể áp
  dụng định lí 1 nêu trên .
  Nhưng với ta có
  Do đó :


  3. Giới hạn một bên
  Trong Định nghĩa 1 về giới hạn hữu hạn của hàm số khi xx0. Giá trị xn có thể lớn hơn hay nhỏ hơn x0.
  Nếu ta chỉ xét các dãy (xn) mà xn luôn lớn hơn x0 (hay luôn nhỏ hơn x0), thì ta có định nghĩa giới hạn một bên như dưới đây.
  ĐỊNH NGHĨA 2
  Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng (xo;b).
  số L được gọi là giới hạn bên phải của hàm số y = f(x) khi xx0 nếu với dãy số (xn) bất kì, x0Kí hiệu:
  Cho hàm số y=f(x) xác định trên
  khoảng (a;xo).
  số L được gọi là giới hạn bên trái của hàm số y = f(x) khi xx0 nếu với dãy số (xn) bất kì, xo>xn>a và xn x0, ta có f(xn) L.

  Kí hiệu:

  Ta thừa nhận định lí sau đây.
  ĐỊNH LÍ 2

  khi và chỉ khi  Ví dụ 4. Cho hàm số

  Tìm (Nếu có )
  Giải.
  Ta có ,  Như vậy, khi x dần tới 1 hàm số y=f(x) có giới hạn bên trái là -2 và giới hạn bên phải là 7. Tuy nhiên, không tồn tại vì
  Hoạt động 2
  Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở ví dụ 4, cần thay số 2 bằng số nào để hàm số có giới hạn là -2 khi x1?
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Làm bài tập SGK
   
  Gửi ý kiến