Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Anh Tuan
  Ngày gửi: 21h:23' 03-09-2013
  Dung lượng: 507.0 KB
  Số lượt tải: 167
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 4 Thực hành
  Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
  Bài 4 Thực hành
  Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
  1.Phân tích hướng gió về mùa đông
  +Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao
  Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao
  T
  A-Lê-út
  1010
  T
  T
  1010
  1010
  XĐ Ô-Trây-li-a
  XĐ Châu Phi
  T
  Ai-Xơ-Len
  C
  C
  C
  C
  1010
  1010
  1010
  1000
  Nam AĐD
  Nam ĐTD
  A xo
  Xi-Bia
  Bài 4 Thực hành
  Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
  1.Phân tích hướng gió về mùa đông
  +Xác định hướng gió chính
  theo từng khu vực về mùa đông
  +Xác định và đọc tên
  các trung tâm áp thấp và áp cao
  B
  N
  Đ
  T
  Đọc tên hướng gió trên sơ đồ
  Gió Bắc
  Đông Bắc –Tây Nam
  Gió Đông
  Gió Tây
  Tây Bắc- Đông Nam
  Đông Nam –Tây Bắc
  Gió Nam
  Tây Nam-Đông Bắc
  T
  A-Lê-út
  1010
  T
  T
  1010
  1010
  XĐ Ô-Trây-li-a
  XĐ Châu Phi
  T
  Ai-Xơ-Len
  C
  C
  C
  C
  1010
  1010
  1010
  1000
  Nam AĐD
  Nam ĐTD
  A xo
  Xi-Bia
  Xác định hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông
  Đông Á :Tây Bắc Đông Nam
  Đông Nam Á: Bắc, Đông Bắc –Tây Nam
  Nam Á: Đông Bắc –Tây Nam
  Điền bảng 4.1 hướng gió mùa đông
  Hướng gió theo mùa
  Khu vực
  Đông Á
  Đông Nam Á
  Nam Á
  Hướng gió mùa đông (tháng 1)
  Hướng gió mùa hạ (tháng 7)
  Tây Bắc- Đông Nam
  Bắc, Đông Bắc –Tây Nam
  Đông Bắc Tây Nam
  Bài 4 Thực hành
  Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
  1.Phân tích hướng gió về mùa đông
  +Xác định hướng gió chính
  theo từng khu vực về mùa đông
  +Xác định và đọc tên
  các trung tâm áp thấp và áp cao
  2 Phân tích hướng gió mùa hạ
  +Xác định và đọc tên
  các trung tâm áp thấp và áp cao mùa hạ
  C
  T
  C
  C
  C
  C
  1010
  +Xác định và đọc tên
  các trung tâm áp thấp và áp cao mùa hạ
  I-Ran
  Ha -oai
  A-Xo
  XĐ Ô-Xtrây-li-a
  Nam ADĐ
  Nam ĐTD
  Đông Nam Á: Nam. Tây Nam –Đông Bắc
  Bài 4 Thực hành
  Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
  1.Phân tích hướng gió về mùa đông
  +Xác định hướng gió chính
  theo từng khu vực về mùa đông
  +Xác định và đọc tên
  các trung tâm áp thấp và áp cao
  2 Phân tích hướng gió mùa hạ
  +Xác định và đọc tên
  các trung tâm áp thấp và áp cao mùa hạ
  +Xác định hướng gió chính
  theo từng khu vực về mùa Hạ
  C
  T
  C
  C
  C
  C
  1010
  I-Ran
  Ha -oai
  A-Xo
  XĐ Ô-Xtrây-li-a
  Nam ADĐ
  Nam ĐTD
  +Xác định hướng gió chính
  theo từng khu vực về mùa Hạ
  Đông Á; Đông Nam-Tây Bắc
  Nam Á: Tây Nam –Đông Bắc
  Đông Nam Á: Nam. Tây Nam –Đông Bắc
  Điền bảng 4.1 hướng gió mùa hạ
  Hướng gió theo mùa
  Khu vực
  Đông Á
  Đông Nam Á
  Nam Á
  Hướng gió mùa đông (tháng 1)
  Hướng gió mùa hạ (tháng 7)
  Tây Bắc- Đông Nam
  Bắc, Đông Bắc –Tây Nam
  Đông Bắc Tây Nam
  Đông Nam-Tây Bắc
  Nam ,Tây Nam –Đông Bắc
  Tây Nam-Đông Bắc
  Bài 4 Thực hành
  Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
  1.Phân tích hướng gió về mùa đông
  +Xác định hướng gió chính
  theo từng khu vực về mùa đông
  +Xác định và đọc tên
  các trung tâm áp thấp và áp cao
  2 Phân tích hướng gió mùa hạ
  +Xác định và đọc tên
  các trung tâm áp thấp và áp cao mùa hạ
  +Xác định hướng gió chính
  theo từng khu vực về mùa Hạ
  3.Tổng kết
  Mùa
  Khu Vực
  Hướng gió chính
  Mùa đông
  Từ áp cao đến áp thấp
  Mùa hạ
  Đông Á
  Đông Nam Á
  Đông Nam Á
  Đông Á
  Nam Á
  Nam Á
  Tây Bắc- Đông Nam
  Bắc, Đông Bắc –Tây Nam
  Đông Bắc Tây Nam
  Đông Nam-Tây Bắc
  Nam ,Tây Nam –Đông Bắc
  Tây Nam-Đông Bắc
  Xi-Bia đến A-lê-út
  Xi-Bia đến Xích đạo
  Ha-oai đến I-Ran
  Nam AĐD đến I-Ran
  1. Hãy điền để hoàn thanh bảng
  2. Suy nghĩ và trả lời các câu hỏi ?
  Câu1: Vì sao có sự thay đổi khí áp theo mùa ?sự hay đổi đó như thế nào?
  Trả lời:
  Do sự sưởi nóng và hóa lạnh theo mùa nên khí áp trên lục địa cũng như trên biển thay đổi theo mùa
  + Về mùa đông ở lục địa lạnh, hình thành các trung tâm áp cao .Trong khi đó trên đại dương ấm (ít lạnh hơn) tạo nên các trung tâm áp thấp
  +Ngược lại về mùa hạ lục địa nóng có các trung tâm áp thấp còn đại dương mát (ít nóng hơn) hình thành các trung tâm cao áp
  Chào tạm biệt
  Hẹn gặp lại
   
  Gửi ý kiến