Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tuần 20. Ở lại với chiến khu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Thầy Nguễn Hữu Thời soạn
  Người gửi: Trương Thị Hồng Viên
  Ngày gửi: 10h:05' 11-10-2013
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 244
  Số lượt thích: 0 người
  Câu 1 :Bản báo cáo đó là của ai ? Bản báo cáo đó gồm những nội dung nào?
  Trả lời: Bản báo cáo đó là của bạn lớp trưởng.
  Bản báo cáo đó gồm những nội dung: nêu nhận xét về các mặt hoạt động của lớp: học tập, lao động, các công tác khác. Cuối cùng là đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân tốt nhất.
  Câu 2 :Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ?
  Trả lời: Để tập thể và cá nhân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua.

  Tranh gợi cho em biết điều gì ?

  Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

  Tập đọc:
  Ở lại với chiến khu
  Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
  - thiếu thốn
  - van lơn
  - chỉ huy
  - V? qu?c quân
  - Trung đoàn trưởng
  Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

  Tập đọc:
  Ở lại với chiến khu
  Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
  - Trung đoàn trưởng
  - thiếu thốn
  - van lơn
  - chỉ huy
  - V? qu?c quân
  Các em ạ, hoàn cảnh chiến khu lúc này rất gian khổ. Mai đây chắc còn gian khổ, thiếu thốn nhiều hơn. Các em sẽ khó lòng chịu nổi. Nếu em nào muốn trở về sống với gia đình thì trung đoàn cho các em về. Các em thấy thế nào?
  Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

  Tập đọc:
  Ở lại với chiến khu
  Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

  Tập đọc:
  Ở lại với chiến khu
  Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
  - Trung đoàn trưởng
  - Tây
  - thiếu thốn
  - van lơn
  - chỉ huy
  - V? qu?c quân
  Chuùng em coøn nhoû, chöa laøm ñöôïc chi nhieàu thì trung ñoaøn cho chuùng em aên ít cuõng ñöôïc. Ñöøng baét chuùng em phaûi veà, toäi chuùng em laém, anh nôø…
  Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

  Tập đọc:
  Ở lại với chiến khu
  Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

  Tập đọc:
  Ở lại với chiến khu
  Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
  - Trung đoàn trưởng
  - Tây
  - Thống thiết
  - Vệ quốc quân
  - thiếu thốn
  - van lơn
  - chỉ huy
  - V? qu?c quân
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng