Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Ái Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:15' 13-12-2013
  Dung lượng: 284.5 KB
  Số lượt tải: 95
  Số lượt thích: 0 người
  Chương II- Hàm số bậc nhất
  Tiết 19:
  Nhắc lại và bổ sung các khái niệm
  về hàm số

  1. Khái niệm hàm số.
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x , và x là biến số.
  * Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức, . . .
  a/dạng bảng :
  b/ dạng công thức:
  y = -5x
  y = 3x -1
  Ví dụ 1:
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x , và x là biến số.
  * Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức, . . .
  a/dạng bảng :
  b/ dạng công thức:
  y = -5x;
  y = 3x -1;
  Ví dụ 1:
  *Khi y là hàm số của x ta có thể viết:y = f(x), y = g(x),.
  *Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y gọi là hàm hằng.
  c,ví dụ hàm hằng.
  ?1:
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  ?1:
  Tính f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10).
  Cho hàm số
  Giải:
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x , và x là biến số.
  * Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức, . . .
  *Khi y là hàm số của x ta có thể viết:y = f(x), y = g(x),.
  *Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y gọi là hàm hằng.
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x , và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.


  Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì ?
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x , và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.
  *Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)


  y
  x
  0
  y=2x
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x , và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.
  *Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)
  ?2:
  a, Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

  C(1;2), D(2;1),

  b, Vẽ đồ thị của hàm số y =2x:
  y
  x
  0
  A(1/3;6)
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x , và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.
  *Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)
  ?2:
  a, Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

  C(1;2), D(2;1),

  b, Vẽ đồ thị của hàm số y =2x:
  +) Với x = 1 thì y = 2
  Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 2x.
  => Điểm A(1; 2) thuộc đồ thị.
  +) Với x = 0 thì y = 0 => Điểm O(0; 0) thuộc đồ thị.
  Giải:b,
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  2. Đồ thị hàm số.


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  ?3.
  -4
  -3
  -2
  -1
  0
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  0
  -1
  -2
  Nhận xét
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  2. Đồ thị hàm số.


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  ?3.
  Tổng quát:
  a / Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là đồng biến trên R.
  b / Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là nghịch biến trên R.
  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R.
  Dự đoán ???
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x , và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.
  *Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  * Cách chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến:
  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R.
  Với x1, x2 bất kì thuộc R:
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f (x2) thì hàm số y = f( x) đồng biến trên R.
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f (x2) thì hàm số y = f( x) nghịch biến trên R.
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  2. Đồ thị hàm số.


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  Với x1, x2 bất kì thuộc R:
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f (x2) thì hàm số y = f( x) đồng biến trên R.
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f (x2) thì hàm số y=f( x) nghịch biến trên R.
  Ví dụ 2:
  Cho hàm số y = f(x) = 2x.
  Hãy chứng minh hàm số đồng biến trên R?
  Hàm số y = f(x) = 3x xác định với mọi x thuộc R
  Giải:
  Nếu x1 < x2
  3x1 < 3x2
  Ta có: f(x1) = 3x1 ; f(x2) = 3x2
  f(x1) < f (x2)
  Vậy hàm số đồng biến trên R
  * Cách chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến:
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  2. Đồ thị hàm số.


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  Với x1, x2 bất kì thuộc R:
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f (x2) thì hàm số y = f( x) đồng biến trên R.
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f (x2) thì hàm số y=f( x) nghịch biến trên R.
  Ví dụ 2:
  Cho hàm số y = f(x) = 2x.
  Hãy chứng minh hàm số đồng biến trên R?
  Hàm số y = f(x) = 3x xác định với mọi x thuộc R
  Giải:
  Nếu x1 < x2
  3x1 < 3x2
  Ta có: f(x1) = 3x1 ; f(x2) = 3x2
  f(x1) < f (x2)
  Vậy hàm số đồng biến trên R
  * Cách chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến:
  Bài tập áp dụng:
  Cho hàm số y = f(x) = -5x.
  Hãy chứng minh hàm số nghịch biến trên R?
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số của x , và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.
  *Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R.
  a / Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là đồng biến trên R.
  b / Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là nghịch biến trên R.
  Hướng dẫn về nhà
  - Bài 1, 2, 3, 4, 7 SGK tr 45 - 46;
  - Bài tập bổ xung (dành cho HS khá giỏi) Chứng minh với mọi x thuộc R, hàm số y = ax + b luôn đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0?

  - Ôn tập các khái niệm, tính chất đã học về hàm số, vận dụng vào làm các bài tập dưới đây:
  1. Khái niệm hàm số.
  2. Đồ thị hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  A(1;2)
  +) Với x = 1 thì y = 2
  Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 2x.
  => Điểm A(1; 2) thuộc đồ thị.
  +) Với x = 0 thì y = 0
  => Điểm O(0; 0) thuộc đồ thị.
  y = 2x
  1. Khái niệm hàm số.
  2. Đồ thị hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
   
  Gửi ý kiến