Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hiền
  Ngày gửi: 16h:12' 23-04-2009
  Dung lượng: 872.5 KB
  Số lượt tải: 186
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS
  HƯNG HÒA
  Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền
  SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  Tiết 62: Bài 59.
  Tiết 62:
  SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  I- Điều hòa hoạt động của
  các tuyến nội tiết.
  Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon do tuyến yên tiết ra ?
  Như vậy, tuyến yên có chức năng gì?
  Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
  Vùng dưới đồi
  Tuyến yên
  Dòng máu
  TSH
  Tế bào
  đích
  +
  +
  -
  -
  Tirôxin
  Tirôxin kìm hãm
  tiết TSH
  Tuyến giáp
  Tiết 62:
  SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  I- Điều hòa hoạt động của
  các tuyến nội tiết.
  Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
  Hãy trình bày sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp ?
  - Tuyến yên tiết hoocmon TSH
  */ Sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp:
  - Nếu lượng hoocmon TH tiết ra nhiều
  Tế bào đích
  tuyến giáp tăng tiết hoocmon Tiroxin(TH)
  ức chế sự tiết hoocmon TSH của tuyến yên
  Vùng dưới đồi
  Tuyến yên
  Dòng máu
  TSH
  Tế bào
  đích
  +
  +
  -
  -
  Tirôxin
  Tirôxin kìm hãm
  tiết TSH
  Tuyến giáp
  Tiết 62:
  SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  I- Điều hòa hoạt động của
  các tuyến nội tiết.
  Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
  - Tuyến yên tiết hoocmon TSH
  */ Sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp:
  - Nếu lượng hoocmon TH tiết ra nhiều
  Tế bào đích
  tuyến giáp tăng tiết hoocmon Tiroxin(TH)
  ức chế sự tiết hoocmon TSH của tuyến yên
  Như vậy, hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của yếu tố nào ?
  Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra
  Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
  Dòng máu
  Vùng dưới đồi
  Tuyến yên
  ACTH
  +
  +
  -
  -
  cootizôn
  Cootizôn kìm hãm tiết
  ACTH
  Góp phần điều hòa đường
  huyết
  Vỏ tuyến thượng thận
  MÔ TẢ SỰ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TRÊN THẬN
  - Tuyến yên tiết hoocmon ACTH kích thích lớp giữa của vỏ tuyến trên thận tiết hoocmon Cooctizon tham gia điều hòa đường huyết.
  - Nếu hoocmon Cooctizon tiết ra quá nhiều sẽ ức chế sự tiết hoocmon ACTH của tuyến yên
  Tiết 62:
  I- Điều hòa hoạt động của
  các tuyến nội tiết.
  * Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
  * Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra
  Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
  II- Sự phối hợp hoạt động
  của các tuyến nội tiết
  Lượng đường trong máu tương đối ổn định do đâu ?
  Do hoạt động của các hoocmon insulin, glucagon, cooctizon, anđrênalin, noađrênalin
  Trình bày sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khi đường huyết giảm ?
  Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết trong cơ thể có ý nghĩa thế nào ?
  Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động đảm bảo các quá trình sinh lý trong cơ thể diễn ra bình thường
  SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  Khi đường huyết giảm:
  - Tuyến yên tiết hoocmon ACTH vỏ tuyến trên thận Cooctizon(biến đổi glicôgen thành glucôzơ ở cơ và glixêrin thành glucôzơ ở mỡ) tăng đường huyết
  - Tuyến tụy tiết glucagôn biến đổi glicôgen thành glucôzơ tăng đường huyết
  I- Điều hòa hoạt động của
  các tuyến nội tiết.
  * Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
  * Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra
  Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
  II- Sự phối hợp hoạt động
  của các tuyến nội tiết
  * Khi đường huyết giảm: Tuyến tụy tiết glucagon; vỏ tuyến trên thận tiết cooctizon làm tăng đường huyết
  * Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động đảm bảo các quá trình sinh lý trong cơ thẻ diễn ra bình thường
  CỦNG CỐ
  SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  Tiết 62:
  Chọn câu trả lời đúng nhất
  1. Những tuyến nào tham gia vào quá trình điều hòa lượng đường huyết?
  a. tuyến yên, tuyến tụy nội tiết, tuyến trên thân
  b. tuyến yên, tuyến sinh dục, tuyến tụy ngoại tiết
  c. tuyến giáp, tuyến trên thận, tuyến yên
  d. tuyến sinh dục, tuyến giáp, tuyến tụy nội tiết
  5.............
  1........
  Glucô
  Máu giảm
  glucozơ
  4..........
  3.............
  glucozơ
  Axit lacticvà
  Axit amin
  2........
  glicôgen
  6...........
  glucagôn
  2. Hãy điền tên các chất tương ứng với các số trên hình vẽ
  ACTH
  glucozơ
  glicôgen
  cootizôn
  glucozơ
  Glixêrin
  I- Điều hòa hoạt động của
  các tuyến nội tiết.
  * Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
  * Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra
  Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
  II- Sự phối hợp hoạt động
  của các tuyến nội tiết
  * Khi đường huyết giảm: Tuyến tụy tiết glucagon; vỏ tuyến trên thận tiết cooctizon làm tăng đường huyết
  * Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động đảm bảo các quá trình sinh lý trong cơ thẻ diễn ra bình thường
  SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
  Tiết 62:
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

  + Học bài cũ
  + Làm hai câu hỏi trong sách giáo khoa trang 186
  Chuẩn bị kĩ bài mới:
  + Tên, vị trí, chức năng các cơ quan sinh dục nam
  + Cấu tạo và đặc điểm tinh trùng
   
  Gửi ý kiến