Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Xuan Hoa
  Ngày gửi: 07h:28' 07-05-2009
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 0 người
  sở giáo dục và đào tạo nghệ an
  Trường THPT Diễn châu 3

  Người thực hiện: Lê Xuân Hoa
  Hoá học - Lớp 10 - Nâng cao

  Tổ : Hoá
  Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
  (Tiết 3)
  Tiết 72
  III. Axit sunfuric H2SO4
  1/ Công thức cấu tạo
  Câu hỏi: Em hãy viết CTCT của H2SO4 ,cho biết các loại liên kết trong phân tử?
  H-O O
  S
  H-O O
  Theo quy tắc bát tử
  H-O O
  S
  H-O O
  III. Axit sunfuric H2SO4
  Cấu tạo axit sunfuric trong không gian
  III. Axit sunfuric H2SO4
  2. Tính ch?t v?t lý
  Chỳ ý: Khi pha loóng axit H2SO4 d?c ph?i rút t? t? axit vo H2O v khu?y nh? b?ng dua thu? tinh, tuy?t d?i không được lm ngu?c l?i.
  Câu hỏi:
  Dựa vào sách giáo khoa và kiến thức thực tế đẫ biết về axit H2SO4 ,em hãy cho biết tính chất vật lí của nó ?
  III. Axit sunfuric H2SO4
  3. Tính chất hóa học
  Tính chất của dung dịch axit loãng.
  + Làm đổi màu qùy tím sang ®á
  + Tác dụng với kim loại đứng trước hidro Muèi + H2
  H2SO4 + Fe  Câu hỏi:
  Nhắc lại tính chất hoá học chung của dung dịch axit?
  Viết PTHH với axit H2SO4 .
  FeSO4 + H2
  + Tác dụng với oxit bazơ và bazơ

  3H2SO4 + Fe2O3

  H2SO4 + Cu(OH)2

  + Tác dụng với muối
  H2SO4 + CaCO3
  III. Axit sunfuric H2SO4
  3. Tính ch?t hoá h?c
  Fe2 (SO4 )3 + 3H2O
  CuSO4 + 2H2O
  CaSO4 + CO2 +H2O
  III. Axit sunfuric H2SO4

  3. Tính chất hóa học

  b. Tính chÊt của axit H2SO4 đặc
  *TÝnh oxi ho¸ m¹nh
  - H2SO4 ®Æc, nãng t¸c dông víi hầu hết các kim loại (trõ Au, Pt), kh«ng gi¶i phãng ra H2 mµ t¹o s¶n phÈm chøa S: SO2, S, H2S; ®­a kim loại ®Õn sè oxi hãa cao.
  2H2SO4+Cu
  Câu hỏi:
  Tham khảo sách giáo khoa và cho biết tính chất của H2SO4 đặc?


  CuSO4 + SO2 + 2H2O
  III. Axit sunfuric H2SO4
  3. Tính chất hóa học


  -H2SO4 đặc tác dụng với nhiều phi kim (C, S, P,...) và nhiều hợp chất.
  2H2SO4 + C
  H2SO4 + 8HI
  b. Tớnh chất c?a axit H2SO4 d?c
  *Tính oxi hoá mạnh

  - H2SO4 đặc,nguội không tác dụng với một số kim loại như Fe,Al,Cr.
  CO2 + 2SO2 + 2H2O
  4I2 + H2S + 4H2O
  III. Axit sunfuric H2SO4
  3. Tính chất hóa học
  b. Tính chÊt của axit H2SO4 đặc
  *TÝnh h¸o n­íc

  CuSO4.5H2O

  H2SO4 đặc

  Màu xanh
  Màu trắng
  CuSO4 + 5H2O
  III. Axit sunfuric H2SO4
  3. Tính chất hóa học

  -Hợp chất gluxit tác dụng với H2SO4 đặc bị biến thành than.
  Cn(H2O)m

  C12H22O11
  (đường)

  Sau đó: C +2 H2SO4
  H2SO4 đặc
  H2SO4 đặc
  nC + mH2O
  12C + 11H2O
  CO2 + 2SO2 + 2H2O
  ( than )
  Chú ý
  H2SO4 d?c dây vo tay s? b? b?ng r?t n?ng, do
  v?y khi s? d?ng ph?i h?t s?c c?n th?n.

  Củng cố bài học
  H2SO4
  Tính axit
  Tính oxi hóa

  (quỳ tớm ?đỏ)
  T/d với Bazơ
  T/d với Oxit bazơ
  T/d với Muối
  Oxi hóa KL
  Oxi hóa PK
  Oxi hóa một số H/C khác
  -Tính chất vật lí
  -Tính chất hoá học
  Bài tập
  1/ Axit H2SO4 loãng tác dụng được với tất cả các chất trong các câu sau?
  A/ Mg, K2O, CaCO3, Al(OH)3
  B/ Cu, CaO, NaCl, KOH
  C/ CaSO4, NaOH, Fe, FeO
  D/ SO2, Zn, AgNO3, Ba(OH)2
  đáp án: A
  Bài tập
  2/ Axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với Fe theo sơ đồ phản ứng sau:
  H2SO4 + Fe X + Y + Z
  a/ X, Y ,X lần lượt là
  A. FeSO4 , H2O , SO2
  B. Fe2(SO4)3 , H2O , SO2
  C. FeSO4 , H2S , H2O
  D. Fe2(SO4)3 , H2 S , H2O
  đáp án: B
  b/ Hoàn thành và cân bằng phản ứng hoá học trên và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng?
  Chúc các em học tốt

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng