Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ứng dụng Excel để giải bài toán QTTT

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: An Tu
  Ngày gửi: 18h:18' 07-05-2009
  Dung lượng: 116.5 KB
  Số lượt tải: 238
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 2
  GIẢI CÁC BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH TRONG EXCEL
  Nhắc lại kiến thức cơ bản

  Cài thêm trình Solver để giải bài toán qui hoạch tuyến tính
  Tools/add-ins/solver add-in
  Chuẩn bị bài toán trong Excel
  Chú ý các bước xây dựng các ràng buộc
  Giải bài toán trong Excel:Tools/solver
  Diễn giải kết quả

  Chú giải một số thuật ngữ
  Tools/add-ins/solver add-in
  Chuẩn bị bài toán trong Excel
  Chú ý các bước xây dựng các ràng buộc
  Giải bài toán trong Excel:Tools/solver
  Diễn giải kết quả

  Ví dụ 1:Bài toán chính tắc
  Tìm max của hàm số
  f(x)=3x1-x2-2x3+x4
  Thỏa mãn ràng buộc:
  x1+2x2-x3+x4=2
  2x1-6x2+3x3+3x4=9
  x1-x2+x3-x4=6
  xj>=0 j=1,2,3,4
  Chú ý một số thuật ngữ trong Excel
  Set target cell: chọn ô chứa hàm mục tiêu
  By changing cells: bằng cách làm biến đổi các ô
  Subject to the constrains: thỏa mãn các ràng buộc
  Chú ý khi nhập các ràng buộc
  Int kiểu số nguyên
  Bin: Kiểu nhị phân

  Ví dụ 2: Bài toán nguyên vật liệu
  Sản xuất 4 loại sản phẩm từ 3 loại nguyên vật liệu chính:
  Kí hiệu nguyên vật liệu là NVL1, NVL2, NVL3
  Kí hiệu sản phẩm là S1, S2, S3, S4.
  Ràng buộc về tiêu hao NVL và lợi nhuận trên một sản phẩm như sau
  Ràng buộc bài toán NVL
  Ví dụ 2: Bài toán nguyên vật liệu
  Yêu cầu:
  Tìm phương án sản xuất tối đa hóa lợi nhuận
  Lập bài toán:
  Hàm mục tiêu: tìm max 500S1+300S2+200S3+280S4
  Ràng buộc:
  10S1+5S2+4S3+2S4≤2000
  8S1+5S2+1.2S3+2.6S4≤1800
  5S1+8S2+2.5S3+10S4≤2000
  Sj≥0, j=1,2,3,4


  Sử dụng hàm SUMPRODUCT để lập bài toán trong EXCEL
  Cú pháp:
  = SUMPRODUCT(array1,array2,..)
  Tính tích vô hướng của các vector array1, array2,..
  Giải bài toán bằng solver
  Chọn answer report để có điều kiện phân tích kết quả.
  Một số thuật ngữ:
  Original value: Giá trị ban đầu
  Final value: giá trị cuối cùng
  Formula: công thức tính
  Status: trạng thái
  Binding: ràng buộc chặt
  Not binding: ràng buộc không chặt
  Phân tích kết quả bài toán
  Chọn Report Sensitivity để phân tích độ nhạy của bài toán.
  Sensitivity cho biết các hệ số của hàm mục tiêu có thể thay đổi đến mức độ nào mà vẫn thỏa mãn các ràng buộc khác và bài toán vẫn đạt tối ưu.
  Chọn Report Limits để phân tích giới hạn của các ô chứa hàm mục tiêu và các ràng buộc.
  Hai lựa chọn này không có ý nghĩa với các ràng buộc nguyên.
  Phân tích độ nhạy của bài toán
  Phân tich giới hạn của các hệ số
  Ví dụ 3: bài toán vận tải
  Là bài toán QHTT có dạng:

  Ví dụ 3: Bài toán vận tải
  Chở một loại hàng hóa từ 3 nơi sản xuất A1, A2, A3 đến 4 địa điểm tiêu thụ B1, B2, B3, B4
  Khả năng sản xuất và khả năng tiêu thụ, cước phí vận tải như sau:
  Điều kiện cân bằng thu phát
  Bảng vận tải
  Lập bài toán
  Gọi Xij là lượng hàng vận chuyển từ Ai đến Bj (i=1,2,3; j=1,2,3,4)
  Hàm mục tiêu:
  14X11 + 2X12 + 2X13 + 12X14 + 10X21 + 9X22 + 7X23 + 14X24 + 6X31 + 14X32 + 26X33 + 14X34 -- min
  Các ràng buộc
  Lập bài toán
  X11 + X12 + X13 + X14 = 30
  X21 + X22 + X23 + X24 = 40
  X31 + X32 + X33 + X34 = 60
  X11 + X21 + X31 = 30
  X12 + X22 + X32 = 25
  X13 + X23 + X33 = 35
  X14 + X24 + X34 = 40
  Xij ≥0 (i=1,2,3; j=1,2,3,4)
  Các lựa chọn khi giải trong Excel
  Iterations: số bước lặp
  Precision: Độ chính xác
  Tolerance: sai số cho phép
  Convergence: mức độ hội tụ của hàm mục tiêu
  Assume linear model: giả thiết hàm tuyến tính
  Assume non-negative: giả thiết không âm
  Các lựa chọn khi giải trong Excel
  Use Automatic scaling: tự động thay đổi tham số
  Show iteration results: trình bày kết quả của từng bước lặp.

  Chú ý
  Dựa vào công cụ Excel có thể thay đổi điều kiện ràng buộc để tìm được phương án thích hợp với các điều kiện của bài toán thực tế.

  Giải hệ phương trình bậc nhất
  Bài toán:
  Vừa gà vừa chó
  Bó lại cho tròn
  Ba mươi sáu con
  Một trăm chân chẵn
  Hỏi có mấy con gà, mấy con chó
  Sử dụng Excel để giải hệ phương trình tuyến tính
  Sử dụng hàm nghịch đảo ma trận (MINVERSE) và hàm nhân ma trận (MMULT) có thể giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp ma trận.
  Ví dụ: giải hệ phương trình
  8x1+x2+2x3=0
  5x1+7x2-3x3=0
  2x1+x2-2x3=-2
  Sử dụng Excel để giải hệ phương trình tuyến tính
  Bước 1: Viết các hệ số của phương trình thành ma trận.
  Bước 2: dùng hàm MINVERSE để nghịch đảo ma trận.
  Bước 3: Dùng hàm MMULT để nhân ma trận nghịch đảo với vế phải của phương trình.
  Chú ý: khi nghịch đảo và nhân ma trận sử dụng công thức mảng (nhấn đồng thời Ctrl shift enter)
   
  Gửi ý kiến