Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Văn Thành
Ngày gửi: 19h:01' 29-05-2009
Dung lượng: 6.9 KB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
Phòng gD&ĐT Ba Chẽ
Trường thcs đạp thanh

Số: /KH-ĐT

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạp thanh, ngày 05 tháng 2 năm 2009

Kế hoạch
dụng công nghệ thông tin năm học 2008-2009

Thực hiện công văn số 09/PGD&ĐT ngày 25/11/2008 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2008-2009 của phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Đạp Thanh xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2008-2009 như sau:
I. Mục tiêu:
Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, đổi mới quản lý giáo dục và góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục.
Kết nối mạng Internet và khai thác sử dụng có hiệu quả.
Thực hiện việc gửi, nhận công văn qua e-mail với phòng Giáo dục và Đào tạo.
Bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, trong điều hành và quản lý.
II. Nhiệm vụ:
1. Quản lý việc sử dụng có hiệu quả thiết thực máy vi tính và các thiết bị công nghệ thông tin hiện có.
2. Sử dụng hộp thư điện tử trong việc nhận, gửi công văn, báo cáo với phòng Giáo dục và Đào tạo.
3. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm: Phần mền kế toán, lập thời khoá biểu, đánh giá xếp loại học sinh....
4. Triển khai bài giảng điện tử: Yêu cầu mỗi giáo viên giảng dạy 01 bài giảng điện tử/ tháng.
5. Phân công cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin.
III. Tổ chức thực hiện:
Ban giám hiệu:
- Phổ biến, tuyên truyền kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của phòng Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chủ đề năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
- Lập hồ sơ, thủ tục và chuẩn bị mọi điều kiện để kết nối mạng Internet.
- Quản lý, kiểm tra việc soạn bài trên máy vi tính và thực hiện bài giảng điện tử để đạt hiệu quả thiết thực.
- Sử dụng hộp thư điện tử trong việc gửi, nhận công văn, báo cáo... với phòng Giáo dục và Đào tạo.
2. Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin:
- Hướng dẫn cán bộ, giáo viên học về máy vi tính, thiết kế bài giảng điện tử và khai thác sử dụng mạng Internet.
- Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng các phần mềm ứng dụng trong quản lý và giảng dạy.
- Quản lý, tổ chức sử dụng hiệu quả máy vi tính và thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin hiện có.
IV. Biện pháp thực hiện:
- Tổ chức cho cán bộ , giáo viên, nhân viên học tập sử dụng máy vi tính, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các nhiệm vụ của bản thân.
- Phổ biến các yêu cầu và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tinh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓