Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 1. Pháp luật và đời sống

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Viết Dương
  Ngày gửi: 15h:11' 06-06-2009
  Dung lượng: 10.2 MB
  Số lượt tải: 621
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA TÂY NINH.
  TỔ SỬ - ĐỊA – GDCD - TD
  BÀI 1 : PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

  Giáo viên : NGUYỄN VĂN PHONG
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  1.Khái niệm và các đặc trưng của pháp luật
  a.Khái niệm pháp luật.
  b. Các đặc trưng của pháp luật.
  2. Bản chất của pháp luật.
  a. Bản chất của pháp luật.
  b. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, chính trị và đạo đức.
  3. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
  Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội.
  b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
  1. Khái niệm và các đặc trưng của pháp luật

  Cho biết đoạn phim sau nói về điều gì?
  Là hệ thống các ……………………………do
  ……………………, thể hiện ý chí của Nhà nước, được……………………………... bằng quyền lực Nhà nước.
  Nhà nước ban hành
  Nhà nước bảo đảm thực hiện
  Quốc hội
  Tính quy phạm phổ biến
  Tính quyền lực, tính bắt buộc chung
  Tính xác định chặt chẽ về hình thức
  b. Các đặc trưng của pháp luật
  Tính quy phạm phổ biến
  Tính quy phạm: khuôn mẫu
  Tính phổ biến: áp dụng nhiều lần, đối với nhiều người, ở nhiều nơi

  Tại sao tính quy phạm phổ biến này lại làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật?

  - Tính quy phạm phổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật.
  Điều 7: Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 2002
  Người chưa thành niên vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
  Nhà nước ban hành
  quyền lực Nhà nước
  Em hãy cho ví dụ?
  - Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Văn bản này được gọi là văn bản quy phạm pháp luật.
  Tính xác định chặt chẽ về hình thức
  Yêu cầu chặt chẽ về hình thức
  Văn phong diễn đạt chính xác, một nghĩa.
  Cơ quan ban hành văn bản và hiệu lực của văn bản phải được quy định chặt chẽ trong hiến pháp hoặc luật.
  Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung của văn bản do cấp trên ban hành
  Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp.
  Hiến pháp năm 1992 quy định nguyên tắc: “Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con” (điều 64).
  Phù hợp với Hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 khẳng định quy tắc chung “cha mẹ không được phân biệt giữa các con” (điều 34).
  1992
  CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG
  CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG
  Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị
  Chính trị theo em hiểu nghĩa là gì?

  Chính trị là………….giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội, là………….của giai cấp thống trị đối với các giai cấp tầng lớp khác, thể hiện tập trung nhất ở các đường lối, chính sách mà giai cấp thống trị đặt ra trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
  quan hệ
  thái độ
  Pháp luật và chính trị có mối quan hệ như thế nào?
  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng đường lối chính trị.
  Đường lối chính trị được thể chế hóa thành pháp luật và được bảo đảm thi hành bằng quyền lực nhà nước
  Pháp luật là một công cụ hiệu quả để đảm bảo đường lối của Đảng được thực thi nghiêm chỉnh trong trong tòan xã hội
  Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
  Hình thành từ đời sống xã hội.
  Hình thành từ đời sống xã hội, được Nhà nước thể chế hóa.
  Các quan niệm, chuẩn mực thuộc đời sống tinh thần, tình cảm của con người (về thiện ác, công bằng, danh dự, nhân phẩm , bổn phận….).
  Các quy tắc xử sự, quyền
  và nghĩa vụ pháp lý của các cá nhân, tổ chức, trong các quan hệ do pháp luật điều chỉnh
  Trong nhân thức, tình cảm của con người
  Văn bản do nhà nước ban hành
  Dư luận xã hội
  Giáo dục cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước
  Các quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức đều là các chuẩn mực để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhưng khác nhau về hình thức thể hiện, về phương thức tác động.

  Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ như thế nào?

  Pháp luật là thể hiện của sự công mịnh, lẽ phải, tự do và công bằng – các giá trị đạo đức cao cả.
  Nhiều quy tắc đạo dức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội đã được Nhà nước ghi nhận thành các quy phạm pháp luật.
  Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức
  Em hãy tìm một quy tắc đạo đức đồng thời là quy phạm pháp luật
  “Công cha như núi Thái Sơn
  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
  Một lòng thờ mẹ, kính cha…”
  Điều 35, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: “Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biêt ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.
  Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha, mẹ”.
  Em hãy tìm một quy tắc đạo đức mà không phải quy phạm pháp luật
  Ở một số địa phương, theo tập quán, hôn nhân giữa những người có họ trong vòng 5 đời bị coi là không hợp đạo lý.
  Luật Hôn nhân và gia đình chỉ quy định không được kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (điều 10)
  KẾT LUẬN
  Đường lối chính trị đúng đắn, các quan hệ kinh tế - xã hội tiên tiến, các nguyên tắc đạo đức tiến bộ là nền tảng nội dung của một hệ thống pháp luật tốt; ngược lại, một hệ thống pháp luật tốt là phương tiện có hiệu lực đưa đường lối chính trị của Đảng cầm quyền đi vào cuộc sống, tạo hành lang tin cậy cho sự phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội và hòan thiện nhân cách con người.
  2. Bản chất của pháp luật
  a. Bản chất của pháp luật
  Bản chất
  của pháp
  luật
  Bản chất xã hội
  Bản chất giai cấp
  Bản chất xã hội của pháp luật
  Các quy phạm pháp luật có nguồn gốc từ các quan hệ xã hội
  Quy phạm pháp luật là hình thức thể hiện của pháp luật thành một quy tắc xử sự nhất định mà chủ thể phải tuân theổtng trường hợp cụ thể do Nhà nước quy định, và được đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước

  Em hãy nêu một số quy tắc xử sự trong xã hội?
  Quan hệ gia đình
  Quan
  hệ
  mua
  bán
  Quan
  hệ
  hợp
  tác
  Trong xã họi có nhiều quy tắc xử sự khác nhau. Mỗi một quy tắc xử sự đều phản ánh một nhu cầu, lợi ích nhất định của các cá nhân, cộng đồng, các tầng lớp khác nhau trong xã hội.
  Bản chất giai cấp của pháp luật
  Theo em bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện như thế nào?
  Nhà nước chỉ công nhận và pháp luật hoá các quy tắc xử sự phổ biến phù hợp với ý chí của Nhà nước nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ hài hoà lợi ích của Nhà nước, xã hội và của công dân.
  Em hãy nêu một ví dụ về pháp luật do nhà nước ban hành mà thể hiện ý chí của nhà nước và phục vụ lợi ích của nhân dân?
  Theo em nhà nước Việt Nam đại diện cho giai cấp nào?
  Một số hình ảnh thể hiện
  nhà nước dân chủ
  b. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, chính trị, đạo đức
  Vd: Trước 1986, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế bao cấp cho nên không có luật doanh nghiệp tư nhân. Nhưng hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, Nhà nước đưa ra luật doanh nghiệp tư nhân
  Các quan hệ
  kinh tế phát triển
  Biến đổi
  nội dung
  và hình thức
  của pháp luật
  Kiểm tra bài cũ
  (Tiết 3)
  Câu 1. Em hãy nêu bản chất của pháp luật
  Bản chất của pháp luật:
  Bản chất xã hội của pháp luật: Tính quy phạm phổ biến do bản chất xã hội của pháp luật quy định
  Bản chất giai cấp của pháp luật: tính quyền lực Nhà nước, tính bắt buộc chung do bản chất giai cấp của pháp luật
   
  Gửi ý kiến