Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Viết Dương
  Ngày gửi: 23h:56' 06-06-2009
  Dung lượng: 5.8 MB
  Số lượt tải: 648
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 13(Tiết 3):
  Chính sách văn hoá
  Món ăn
  Truyền thống
  Các hình ảnh chúng ta vừa xem
  nói lên nét đặc trưng gì của nước ta?
  Đó là các bản sắc dân tộc của nước ta
  Vậy các bạn hãy cho mình biết chính sách văn hoá là gì? Và cho biết vị trí của nó trong đời sống xã hội.
  Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
  Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

  Như vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ trên
  Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện
  những biện pháp sau :
  c.- Phương hướng - Biện pháp phát triển
  Nâng cao hiểu biết và
  mức hưởng thụ văn hóa,
  phát huy tiềm năng
  sáng tạo văn hóa
  của nhân dân.
  Trong nền kinh tế
  thị trường nên mở
  rộng giao lưu quốc tế.
  Kế thừa, phát huy những
  di sản và truyền thống
  văn hóa của dân tộc.
  Tiếp thu tinh hoa
  văn hóa nhân loại


  - Kế thừa, phát huy ........... và.......... .......... của dân tộc.
  những di sản
  truyền thống
  văn hoá
  Di sản
  văn hoá
  thế giới.
  Cố đô Huế
  Unesco
  1993

  Di sản
  thiên thiên
  thế giới.
  Thắng cảnh Hạ Long
  Unesco
  1994

  Di sản
  văn hoá
  thế giới.
  Thánh địa Mỹ Sơn
  Unesco
  1999

  Di sản
  văn hoá
  thế giới.
  Phố cổ Hội An
  Unesco
  1999

  Di sản
  thiên nhiên
  thế giới.

  Động Phong Nha
  Unesco
  2003

  TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN
  Chấp
  hành
  đúng
  đắn
  chủ trương,
  chính
  sách
  của Đảng

  Nhà nước
  Nâng
  cao
  trình độ
  học vấn,
  coi trọng
  việc
  tiếp thu
  tinh hoa
  văn hóa
  nhân loại.
  Trao dồi
  phẩm
  chất
  đạo đức,
  chiếm
  lĩnh kiến
  thức
  khoa học -
  kĩ thuật
  hiện đại

  ?
  CHÍNH SÁCH
  GIÁO DỤC
  &
  ĐÀO TẠO
  CHÍNH SÁCH
  KHOA HỌC
  &
  CÔNG NGHỆ
  CHÍNH SÁCH
  VĂN HOÁ
  PHÁT TRIỂN

  KINH TẾ

  XÃ HỘI

  NGUỒN
  LỰC
  CON
  NGƯỜI

   
  Gửi ý kiến