Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Phép chia hết và phép chia có dư

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Giang
  Ngày gửi: 23h:05' 22-07-2009
  Dung lượng: 817.5 KB
  Số lượt tải: 295
  Số lượt thích: 0 người
  Phép chia hết và phép chia có dư
  Bài soạn môn Toán 3
  Kiểm tra bài cũ
  Đặt tính rồi tính :
  Thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2009
  Toán
  a. 96 : 2 =
  b. 60 : 5 =
  48
  12
  60
  12
  ?
  ?
  96
  2
  5
  10
  10
  0
  16
  0
  16
  48
  5
  Thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2009
  Toán
  Phép chia hết và phép chia có dư
  a)
  1. Ví dụ:
  8
  2
  8
  4
  8 chia 2 được 4, viết 4.
  4 nhân 2 bằng 8;
  8 trừ 8 bằng 0.
  0
  Ta nói: 8 : 2 là phép chia hết.
  Ta viết: 8 : 2 = 4.
  Đọc là: Tám chia hai bằng bốn.
  b)
  9
  2
  4
  8
  9 chia 2 được 4, viết 4.
  Ta nói: 9 : 2 là phép chia có du, 1 là s? dư.
  Ta viết: 9 : 2 = 4 ( dư 1 ).
  Đọc là : Chín chia hai bằng bốn, dư 1.
  Chú ý: số dư bé hơn số chia.
  4 nhân 2 bằng 8;
  9 trừ 8 bằng 1.
  1
  2.Luyện tập:
  Tính rồi viết theo mẫu:
  a)
  Mẫu :
  12
  6
  2
  12
  Viết:
  12 : 6 = 2
  Bài 1:
  20
  5
  15
  3
  24
  4
  20
  4
  0
  5
  15
  6
  24
  Vi?t: 20: 5 = 4
  Viết: 15: 3 = 5
  0
  0
  17
  5
  3
  15
  2
  17 : 5 = 3 (dư 2)
  19
  3
  29
  6
  19
  4
  0
  6
  18
  1
  4
  24
  5
  4
  16
  3
  Viết: 24: 6 = 4
  Viết:19: 3 = 6 (dư 1)
  Viết: 29: 6 = 4 (dư 5)
  Viết: 19: 4 = 4 (dư 3)
  b)
  Mẫu:
  Viết:
  2.Luyện tập:
  c)
  20
  3
  28
  4
  46
  5
  42
  6
  6
  18
  2
  28
  0
  9
  45
  1
  7
  42
  0
  Viết: 20 : 3 = 6 (dư 2)
  Viết: 28 : 4 = 7
  Viết: 46 : 5 = 9 (dư 1)
  Viết: 42 : 6 = 7
  7
  Tính rồi viết theo mẫu:
  Bài 1:
  Thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2009
  Toán
  Phép chia hết và phép chia có dư
  Thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2009
  Toán
  Phép chia hết và phép chia có dư
  ?
  a)
  b)
  c)
  d)
  Bài 2:
  32
  4
  32
  8
  0
  30
  24
  6
  4
  6
  48
  6
  48
  8
  0
  20
  3
  15
  5
  5
  Đ
  S
  Đ
  Đ
  S
  S
  2.Luyện tập:
  Bài 3: Đã khoanh vào
  số ô tô trong hình nào?
  a)
  b)
  Thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2009
  Toán
  Phép chia hết và phép chia có dư
  Ai nhanh, ai đúng!
  Chọn đáp án đúng:
  a. 45 : 6 =
  A. 7
  B.7 (dư 3)
  C.7 ( dư 6)
  b. 34 : 8 =
  A. 4 (dư 2)
  B. 4
  C. 3 (dư 9)
  c. 27 : 3 =
  A. 9
  B. 8 ( dư 3)
  C. 8(dư 2)
  ?
  ?
  ?
  7 (dư 3)
  4 (dư 2)
  9
   
  Gửi ý kiến