Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  gan11. Goc giua hai duong thang

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Cao Chí
  Ngày gửi: 11h:43' 04-09-2009
  Dung lượng: 419.5 KB
  Số lượt tải: 310
  Số lượt thích: 0 người
  Chào Mừng Thầy Cô Giáo
  Đến Dự Giờ Thăm Lớp
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Hãy nêu công thức xác định góc giữa hai vectơ trên ?
  1. Góc giữa hai đường thẳng
  Định nghĩa:
  Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng d1và d2 . Khi đó :
  TH1: Nếu d1 song song hoặc trùng với d2 thì ta qui ước góc giữa hai đường thẳng d1và d2 bằng 00.
  TH2: Nếu d1 cắt d2 thì d1và d2 chia mặt phẳng( chứa d1 và d2) ra bốn góc. Góc có số đo nhỏ nhất trong bốn góc trên gọi là góc của d1 và d2
  Góc giữa hai đường thẳng
  Câu hỏi 1: Em có nhận xét gì về số đo góc giữa hai đường thẳng d1, d2?
  Gợi ý trả lời câu hỏi 1
  Ta có: o0 ?(d1;d2) ?900
  Câu hỏi thảo luận
  Câu hỏi 2:Hai đường thẳng có hai pháp tuyến hay hai véc tơ chỉ phương của chúng vuông góc với nhau thì có vuông góc với nhau không ?
  Gợi ý trả lời câu hỏi 2:


  Gợi ý trả lời câu hỏi 2:


  Vuông góc với nhau
  Câu hỏi thảo luận
  Câu hỏi 3: Hai đường thẳng có hai véc tơ pháp tuyến và hai véc tơ chỉ phương cùng phương thì ta rút ra kết luận gì?
  Gợi ý trả lời câu hỏi 3:
  Hai đường thẳng đó song song hoặc trùng nhau
  Câu hỏi thảo luận
  b> Công thức xác định góc giữa hai dường thẳng:
  Góc giữa hai đường thẳng bằng hoặc bù góc giữa hai véc tơ pháp tuyến tương ứng của hai đường thẳng đó
  Trong mặt phẳng toạ độ, cho 2 đường thẳng d1và d2 có phương trình tổng quát lần lượt là :
  d1 :a1x+b1y+c1=0
  d2 :a2x+b2y+c2=0
  d1 có VTPT là
  d2 có VTPT là
  GSP
  Như vậy góc giữa(d1)và (d2) được xác định bởi công thức sau:
  Cos (d1;d2)=| cos | =
  Nhận xét:
  1. d1?d2?a1a2+b1b2=0
  (Bất đẳng thức Bunhiacopski)
  Vấn đề : Có thể tính góc giữa hai đường thẳng bằng cách là quy về hai véc tơ chỉ phương được không?
  d1 :a1x+b1y+c1=0
  d2 :a2x+b2y+c2=0
  Gợi ý trả lời:
  VTCP của (d1): u1(b1;-a1)
  VTCP của (d2): u2(b2 ;-a2)
  2. Ví dụ:
  Tính góc giữa d1 và d2 trong mỗi trường hợp sau :
  Giải:
  Cos(d1;d2)=
  suy ra (d1;d2)=450
  Ta có:
  TH1:
  d1: x-5=0
  d2 :x+y-14=0
  TH2:
  Giải :
  Ta có:
  suy ra ?=45o


  Cos(d1;d2)=
  d1:
  d2 : 2x+y-1=0
  Phương trình tổng quát của đường thẳng d1 là: 3x-y+8=0


  TH3:
  Giải
  Suy ra ? =900
  Ta có:
  PTTQ của (d1): x+2y-19=0
  PTTQ của (d2): 2x-y-28=0

  Bài tập trắc nghiệm
  Bài 1:

  Cho hai đường thẳng (a) và (b) có phương trình lần lượt là:
  (a):2x+3y-16; (b):4x+6y-25.
  Khi đó ,góc giưã hai đường thẳng (a) và (b) là:
  A.1800 B.900 C.600 D.00
  Bài 2:
  Cho (d1) và (d2) có phương trình lần lượt là:
  (d1): 4x-2y+6=0 (d2): x-3y-1=0
  Góc giữa chúng bằng bao nhiêu?
  A. 00 B.450 C.900 D.1800
  Bài 3:
  Cho hai đường thẳng (a) và (b) có phương trình lần lượt là:
  A.00 B.600 C.900 D.1800

  Góc giữa chúng là:

  Qua bài học này các em cần nắm vững các kiến thức sau:
  Kiến thức1: Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng
  Kiến thức2: Cách xây dựng công thức tính góc giữa hai đường thẳng
  Kiến thức3: Công thức tính góc giữa hai đường thẳng

  Bài tập1:
  Bài số 7 trang 81 (sgk)
  Bài tập 2:
  Cho 3 điểm A(3;5); B(-1;3); C(4;1).
  Viết phương trình đường thẳng (d) qua A và tạo với đường thẳng BC một góc 450
  Bài tập về nhà
  Bài học kết thúc
   
  Gửi ý kiến