Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương I. §4. Phép quay và phép đối xứng tâm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Nguyễn Dạ Ly
  Ngày gửi: 12h:41' 20-09-2009
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 74
  Số lượt thích: 0 người
  CHUONG I
  PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
  PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
  BÀI 4
  1. Định nghĩa phép quay:
  Trong mặt phẳng cho một
  điểm O cố định và góc lượng
  giác  không đổi. Phép biến
  hình biến điểm O thành điểm O,
  biến mỗi điểm M khác O thành điểm M’ sao cho
  OM= OM’ và (OM, OM’)=  được gọi là phép quay tâm O góc quay .
  Kí hiệu phép quay:Q(O,) hay Q.
  PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
  .O
  .M
  M’


  O
  C
  M’
  M
  C`
  PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
  ?1. Phép đồng nhất có phải là phép quay hay không?
  Là các phép quay nhận một điểm bất kì làm tâm và có góc quay lần lượt bằng k2π, kZ.
  .
  .
  .
  Phép quay là một phép dời hình.
  TH1: O, M, N thẳng hàng
  ta có ngay MN= M’N’.
  TH2: O, M, N không thẳng hàng.
  Theo hệ thức Sa-lơ về góc lượng giác,
  ta có: (OM, ON)= (OM, OM’)+ (OM’, ON)
  (OM’, ON’)= (OM’, ON)+ (ON, ON’).
  Suy ra: ∆MON= ∆M’ON’, do đó: MN= M’N’.
  2. Định lí:
  PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

  O
  M
  N
  M’
  N’

  Giả sử phép quay Q(O,) biến
  điểm M thành M’ và biến
  điểm N thành N’. Theo
  định nghĩa của phép quay,
  ta có:
  OM= OM’, ON= ON’ và
  (OM, OM’)= (ON, ON’)= .
  MN=M’N’?
  .
  O
  E
  D
  C
  B
  A
  PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
  2π/5
  -2π/5
  HĐ1: Chỉ ra một số phép quay biến ngũ giác . ABCDE thành chính nó?
  Phép đối xứng qua điểm O là một phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ đối xứng với M qua O, có nghĩa là: .
  Kí hiệu và thuật ngữ:
  Phép đối xứng qua một điểm còn gọi là phép đối xứng tâm.
  Phép đối xứng tâm O được kí hiệu: Đo.
  Điểm O gọi là tâm của phép đối xứng hay tâm đối xứng.
  PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
  3. Phép đối xứng tâm:
  Tâm đối xứng của một hình:
  Điểm O gọi là tâm đối xứng của một hình H nếu phép đối xứng tâm Đo biến hình H thành chính nó, tức là Đo(H)= H.
  PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
  Biểu thức toạ độ: Trong hệ toạ độ Oxy, cho điểm I(a; b). Nếu phép đối xứng tâm ĐI biến điểm M(x; y) thành điểm M’(x’; y’) thì:
  PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
  Hình 1
  Hình 2
  Hình 3
  Hình 4
  Cho  ABC đều tâm O. Có bao nhiêu phép quay Q(O; ),
  0 ≤  < 2π biến  ABC thành chính nó?
  a) 1
  b) 2
  c) 3
  d) 4
  Câu 1
  Câu c
  Cho hình vuông ABCD tâm O. Có bao nhiêu phép quay
  Q(O; ), 0 ≤  < 2π, biến hình vuông ABCD thành chính nó?
  a) 1
  b) 2
  c) 3
  d) 4
  Câu d
  Câu 2
  Cho hình chữ nhật ABCD. Có bao nhiêu phép quay Q(O; ),
  0 ≤  < 2π biến hình chữ nhật ABCD thành chính nó?
  0
  2
  3
  4
  Câu b
  Câu 3
  Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng?
  hai đường thẳng cắt nhau
  b) đường tròn
  c) hai đường thẳng song song
  d) hình lục giác đều
  Câu c
  Câu 4
  Trong hệ toạ độ Oxy, đường thẳng
  x- y+ 4= 0 là ảnh của đường thẳng nào dưới đây qua phép đối xứng tâm?
  2x+ y- 4= 0
  x+ y- 1= 0
  2x- 2y+ 1= 0
  2x+ 2y- 3= 0
  Câu c
  Câu 5
  Bài tập về nhà
  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 trang 18,19.
   
  Gửi ý kiến