Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 21. Quang hợp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch kim
  Người gửi: Nguyễn Thị Kiều Thu
  Ngày gửi: 00h:00' 19-11-2007
  Dung lượng: 6.5 MB
  Số lượt tải: 587
  Số lượt thích: 0 người
  THCS PH?M ?ÌNH H? Q.6
  SINH H?C KH?I 6
  GV: Nguy?n Th? Ki?u Thu
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  * Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?
  Sơ đồ cắt ngang phiến lá.
  BÀI 21:
  QUANG HỢP
  I/ Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
  THẢO LUẬN NHÓM:
  - Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì?
  - Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?
  - Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?
  BÀI 21:
  QUANG HỢP
  I/ Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
  1/ Thí nghiệm: H.21.1 SGK/ TRANG 68
  2/ Kết luận :Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
  II/ Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột:
  THẢO LUẬN NHÓM
  - Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao?
  - Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra chất khí? Đó là khí gì?
  - Có thể rút ra kết luận gì qua thí nghiệm?
  BÀI 21:
  QUANG HỢP
  I/ Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
  1/ Thí nghiệm: H.21.1 SGK/ TRANG 68
  2/ Kết luận :Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
  II/ Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột:
  1/ Thí nghiệm: H.21.2 SGK/ TRANG 69
  2/ Kết luận: Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
  * Vì sao phải trồng cây nơi có đủ ánh sáng?
  * Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?
  CỦNG CỐ BÀI:
  Bằng thí nghiệm ta có thể xác định được:
  Lá chế tạo được . . . . . . . . . . . . . khi có ánh sáng.
  Trong quá trình chế tạo . . . . . . . . . . . . . . , lá nhả khí . . . . . . ra môi trường ngoài.
  tinh bột
  tinh bột
  ôxi
  Quá trình quang hợp thải khí ra ngoài qua:

  Gân lá
  Lỗ khí
  Mô giậu
  Mô xốp
  Trong lá, quá trình quang hợp xảy ra ở:
  Gân lá
  Biểu bì
  Lỗ khí
  Lục lạp ( trong mô giậu)
  x
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
  HỌC BÀI
  ĐỌC THÍ NGHIỆM Ở PHẦN 1 / SGK/ TRANG 70
  QUANG HỢP ( Tiếp theo )
  I/ Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột:
  H: Lá cần chất gì để chế tạo tinh bột?
  Câu hỏi:
  *Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?
  * Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?
  * Từ kết quả đó có thể rút ra kết luận gì?
  QUANG HỢP ( Tiếp theo )
  I/ Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột:
  1/ Thí nghiệm: H.21.4; H.21.5/ SGK/ trang 71.
  2/ Kết luận: Cây cần nước và khí cacbônic để chế tạo tinh bột.
  H: Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?
  II/ Khái niệm quang hợp:
  * Hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột có thể tóm tắt qua sơ đồ như sau:
  . . . . . . . .+ khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + khí. . . . . . .
  Nước
  cacbônic
  Tinh bột
  ôxi
  (rễ hút từ đất )
  (Lá lấy từ không khí)
  (trong lá)
  (Lá nhả ra ngoài môi trường)
  H: Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp?
  ánh sáng
  chất diệp lục
  QUANG HỢP ( Tiếp theo )
  I/ Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột:
  1/ Thí nghiệm: H.21.4; H.21.5/ SGK/ trang 71.
  2/ Kết luận: Cây cần nước và khí cacbônic để chế tạo tinh bột.
  II/ Khái niệm quang hợp:
  Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
  CỦNG CỐ BÀI:
  1/ Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?
  2/ Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp?
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
  Học bài
  Đọc mục ? Em có biết? SGK/ Trang 73,74
  Xem trước bài 22 ( đọc thông tin phần 1/ trang 75)
   
  Gửi ý kiến