Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Ngọc Hải
  Ngày gửi: 11h:12' 12-12-2007
  Dung lượng: 522.0 KB
  Số lượt tải: 882
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 56-57
  Người soạn: Nguyễn Thị Hảo
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Viết biểu thức tính từ thông và nêu rõ ý nghĩa các đại lượng
  ?=B.S.cos?
  NỘI DUNG BÀI GIẢNG
  Từ thông
  Hiện tượng cảm ứng điện từ
  Chiều dòng điện cảm ứng .Định luật Lenxơ
  I. TỪ THÔNG
  α
  α
  ?=B.S.cos(?)
  Là vecto pháp tuyến và vuông góc
  với mặt S
  BÀI 56-57:KHÁI NIỆM TỪ THÔNG
  HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỬ
  B: cảm ứng từ của từ trường (T)
  S :diện tích khung (m2)
  ?:góc hợp bởi và
  ?:từ thông gởi qua khung dây(Wb)
  ?0
  ?>?/2 : ? <0
  ?=?/2 : ? =0
  BÀI 56-57:KHÁI NIỆM TỪ THÔNG
  HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỬ
  I. TỪ THÔNG
  ?=B.S.cos(?)
  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  Quan sát các thí nghiệm sau và đưa ra nhận xét
  1.THÍ NGHIỆM
  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  a.Đưa nam châm lại gần vòng dây dẫn
  Kim điện kế bị lệch về
  bên trái
  Kim điện kế bị lệch về bên phải
  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  a.??a nam châm l?i g?n vòng dây d?n
  b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  a.??a nam châm l?i g?n vòng dây d?n
  b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
  c. Đưa vòng dây lại gần nam châm
  Kim điện kế bị lệch về
  bên trái
  a.??a nam châm l?i g?n vòng dây d?n
  b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
  c. Đưa vòng dây lại gần nam châm
  d.Đưa vòng dây ra xa nam châm
  Kim điện kế bị lệch về bên phải
  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  NHẬN XÉT THÍ NGHIỆM
  Khi có sự chuyển động tương đối giữa nam châm với vòng dây dẫn thì trong vòng dây dẫn xuất hiện dòng điện
  Trong vòng dây có dòng điện không ?

  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

  - Hịên tượng mô tả ở thí nghiệm trên là hiện tượng cảm ứng điện từ
  - Dòng điện xuất hiện ở hai thí nghiệm trên là dòng điện cảm ứng
  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  1.THÍ NGHIỆM
  2. ĐỊNH LUẬT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  Khi thay đổi vị trí khung dây và nam châm thì điều gì thay đổi theo?
  Từ thông qua khung dây thay đổi
  Phát biểu định luật
  Khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng
  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  1.THÍ NGHIỆM
  2. ĐỊNH LUẬT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  3.CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
  Chiều biến thiên từ thông
  Chống lại sự tăng hay giảm của từ thông qua khung
  Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong thời gian có sự
  biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi vòng dây
  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  1.THÍ NGHIỆM
  2. ĐỊNH LUẬT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  3.CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
  III. CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG . ĐỊNH LUẬT LENXƠ
  a.Đưa nam châm lại gần vòng dây dẫn
  Dòng điện gây ra từ trường có
  đường cảm ứng từ trái chiều với
  cảm ứng từ của nam châm.
  b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
  Dòng điện gây ra từ trường có
  đường cảm ứng từ cùng chiều với
  cảm ứng từ của nam châm
  HÌNH 2
  Dòng điện gây ra từ trường có đường cảm ứng từ cùng chiều với cảm ứng từ của nam châm
  Khi từ thông giảm và cùng chiều
  ĐỊNH LUẬT LENXƠ
  Dòng điện cảm ứng trong 1 mạch kín phải có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại sự biến thiên từ thông qua mạch.
  I.TỪ THÔNG
  II.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  1.THÍ NGHIỆM
  2. ĐỊNH LUẬT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  3.CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
  III. CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG . ĐỊNH LUẬT LENXƠ
  CÂU 1 :CHỌN CÂU SAI
  Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện dòng điện
  cảm ứng trong 1 mạch điện kín khi từ thông qua mạch đó biến
  thiên
  b.Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra
  chống lại sự biến thiên từ thông .
  c.Dòng điện cảm ứng phụ thuộc vào chiều biến thiên từ thông
  CÂU 2 :Khi từ thông giảm, cảm ứng từ của từ trường nam
  châm như thế nào so với cảm ứng từ do dòng diện cảm ứng
  sinh ra
  a. Cùng phương, ngược chiều
  b. Cùng phương , cùng chiều
  c. Cùng chiều
  d. Ngược chiều
  HẾT
  a.Đưa nam châm lại gần vòng dây dẫn
  a.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn
  0
  Thí nghiệm được bố trí như sau
  Dịch chuyển con chạy về phía bên phải
  0
  Dịch chuyển con chạy về phía bên trái


  Nhận xét:
  Khi dịch chuyển con chạy ,trong cuoän daây cũng xuất hiện doøng ñieän

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng