Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:44' 18-12-2007
  Dung lượng: 4.6 MB
  Số lượt tải: 1716
  Số lượt thích: 0 người
  Sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tây
  Phòng giáo dục và đào tạo huyện chương mỹ
  Giáo viên dự thi : Trịnh Viết ánh
  Môn dạy : Vật Lý 8
  Năm học : 2007- 2008
  Kiểm tra bài cũ :
  Em hãy : Viết công thức tính trọng lượng riêng của một chất ?
  Từ đó suy ra công thức tính trọng lượng của một vật?


  Câu hỏi:
  Trả lời:
  Công thức tính trọng lượng riêng :
  d =
  P
  V
  P =
  d.V
  Trong đó:
  d là trọng lượng riêng ( N/m3 )
  P là trọng lượng của vật ( N )
  V là thể tích của vật ( m3 )
  Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy
  gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ
  hơn khi đã lên khỏi mặt nước (H.10.1).
  Tại sao ?
  Tiết 12: Lực đẩy ác- si-mét
  I- tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  *Thí nghiệm (hình 10.2)

  Hình 10.2a
  Hình 10.2b
  Dụng cụ thí nghiệm:
  Lực kế , quả nặng,
  cốc nước, vật kê,
  giá đỡ.
  P
  Bước 1: Treo một vật nặng vào
  lực kế, quan sát số chỉ
  của lực kế ghi giá trị P
  P1
  Bước 2: Nhúng vật nặng chìm
  trong nước, quan sát số
  chỉ của lực kế ghi giá trị P1
  Tiết 12: Lực đẩy ác- si-mét
  I- tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  * Thí nghiệm (hình 10.2)
  + Kết quả:
  + C1: P1 < P chứng tỏ :
  + C2: Hãy chọn từ thích hợp cho chỗ trống trong câu kết luận sau:
  * Kết luận : Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy
  hướng từ ...............
  dưới lên trên theo phương thẳng đứng.
  P1 < P
  Chất lỏng đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng
  từ dưới lên .
  P

  ( lực này gọi là lực đẩy ác-si-mét, ký hiệu là FA )
  Fđ có: + Điểm đặt vào vật
  + Phương thẳng đứng
  + Chiều từ dưới lên trên
  II- Độ lớn của lực đẩy ác-si-mét
  1. Dự đoán ( sgk-tr37 )
  Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng
  trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. (FA = Pphần chất lỏng bị vật chiếm chỗ)
  2. thí nghiệm kiểm tra
  Tiết 12: Lực đẩy ác-si-mét
  I- tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Hình10.3a
  Hình10.3b
  Hình10.3c
  P1
  Bước 1: Treo cốc A chưa đựng
  nước và vật nặng vào lực kế,
  quan sát số chỉ của lực kế ghi
  giá trị P1
  Nước từ bình tràn
  chảy vào cốc B
  Lực kế chỉ giá trị P2
  P2
  Bước 2: Nhúng vật nặng vào bình
  tràn đựng đầy nước, nước từ bình
  tràn chảy vào cốc B, quan sát số
  chỉ của lực kế ghi giá trị P2
  P3
  Bước 3: đổ nước từ cốc B vào cốc A, quan sát số chỉ của lực kế ghi giá trị P3
  II- Độ lớn của lực đẩy ác-si-mét
  1. Dự đoán ( sgk-37 )
  Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng
  trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. (FA = Pphần chất lỏng bị vật chiếm chỗ)
  2. thí nghiệm kiểm tra
  Tiết 12 : Lực đẩy ác-si-mét
  I- tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  - kết quả:
  P2
  P3
  - C3:
  Chứng minh: FA = P phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
  P1
  <
  P1
  =
  C3 : Chứng minh:
  Hình 10.3a : Lực kế chỉ giá trị :
  P1
  Hình 10.3b:
  < P1
  P2 =
  P1 ? FA
  Hình 10.3c : Lực kế chỉ giá trị :
  P3

  P3 =
  Từ (1) và (2) :
  = P1
  suy ra
  FA = Pphần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( đpcm )

  Vậy dự đoán của ác-si-mét về độ lớn của lực đẩy ác -si-mét là đúng
  Hình.10.3a
  Hình.10.3b
  Hình.10.3c
  P1
  là trọng lượng của vật và cốc A
  ( FA
  là lực đẩy ác-si-mét )
  FA =
  P1
  - P2
  (1)
  Pphần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
  P2
  (2)
  Lực kế chỉ giá trị :P2
  Khi đó Vnước tràn
  Pnước tràn
  Mà P3
  = P1
  P1 =
  = V phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
  = Pphần chất lỏng bị vật chiễm chỗ
  P2 + Pphần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
  P2 + Pphần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
  = Vvật
  II- Độ lớn của lực đẩy ác-si-mét
  1. Dự đoán ( sgk-37 )
  Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng
  trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. (FA = Pphần chất lỏng bị vật chiếm chỗ)
  2. thí nghiệm kiểm tra
  Tiết 12 : Lực đẩy ác-si-mét
  I- tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  - kết quả:
  P2
  P3
  - C3:
  FA = P phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
  P1
  <
  P1
  =
  3. Công thức tính độ lớn của lực đẩy ác-si-mét
  FA = d.V
  Trong đó:
  FA là độ lớn lực đẩy ác-si-mét ( N )
  d là trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3 )
  V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( m3 )
  (đúng như dự đoán của ác-si-mét)
  Chú ý:
  V2
  V1
  Trường hợp vật chìm một phần trong chất lỏng thì lực đẩy ác-si-mét được tính như thế nào?
  FA = d.V2 (V2 là thể tích khối chất lỏng bị phần chìm của vật chiếm chỗ)
  Trả lời:
  Vậy, lực đẩy ác-si-mét phụ thuộc vào những đại lượng nào?
  Lực đẩy ác-si-mét chỉ phụ thuộc vào:
  +Trọng lượng riêng của chất lỏng.
  +Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  Trả lời:
  Vì sao quả bóng hoặc khí cầu bơm khí nhẹ hơn không khí lại có thể bay lên trời ?
  Vì có lực đẩy của không khí tác dụng vào quả bóng
  và khí cầu.( Lực này cũng gọi là lực đẩy ác-si mét ).
  Qua bài học hôm nay , em hãy cho biết lực đẩy ác-si-mét tồn tại ở đâu và có đặc điểm gì?
  Lực đẩy ác-si-mét ( FA) tồn tại cả trong chất lỏng và chất khí gây ra lực tác dụng lên vật nhúng trong nó . Lực này có đặc điểm: + Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên. + Điểm đặt vào vật. + Độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ: FA = d . V
  Tiết 12: lực đẩy ác-si-mét
  I- tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  II- độ lớn của lực đẩy ác-si-mét
  III-vận dụng
  C5.
  Từ công thức : FA =
  d.V
  nên FA nhôm =
  FA thép =
  mà Vnhôm
  = Vthép
  suy ra Fa nhôm
  = FA thép
  dnước . Vnhôm
  dnước . Vthép
  C4
  Kéo gầu nước lúc ngập trong nước cảm thấy nhẹ hơn khi kéo trong không khí, vì gàu nước chìm trong nước bị nước tác dụng một lực đẩy ác-si- mét hướng từ dưới lên.
  C6.
  Từ công thức : FA =
  d.V
  nên FA 1 =
  FA 2 =
  mà V1
  = V2
  suy ra Fa 1
  > FA 2
  dnước . V1
  ddầu . V2
  > ddầu
  dnước
  bài tập 1:
  Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (Hình vẽ). Hỏi lực ác-si-mét tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất ? Hãy chọn câu trả lời đúng :
  Phiếu học tập
  Lớp 8
  Nhóm ....
  bài tập 2:
  thể tích của một thỏi sắt là 0,1 m3. Tính lực đẩy ác-si-mét tác dụng
  lên thỏi sắt khi nó nhúng chìm trong nước . (Biết trọng lượng riêng
  của nước là 10000 N/m3 ).
  A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất.
  B. Quả 2, vì nó lớn nhất.
  C. Quả 1, vì nó nhỏ nhất.
  D. Bằng nhau, vì đều bằng thép
  và đều nhúng trong nước
  bài tập 1:
  Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (Hình vẽ). Hỏi lực ác-si-mét tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất ? Hãy chọn câu trả lời đúng :
  Phiếu học tập
  Lớp 8
  Nhóm ....
  A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất.
  B. Quả 2, vì nó lớn nhất.
  C. Quả 1, vì nó nhỏ nhất.
  D. Bằng nhau, vì đều bằng thép
  và đều nhúng trong nước
  bài tập 2:
  thể tích của một thỏi sắt là 0,1 m3. Tính lực đẩy ác-si-mét tác dụng
  lên thỏi sắt khi nó nhúng chìm trong nước . (Biết trọng lượng riêng
  của nước là 10000 N/m3 ).
  Phiếu học tập
  Lớp 8
  Nhóm ....
  Tóm tắt :
  V =
  0,1 m3
  d =
  10000 N/m3
  FA = ?
  Giải
  Vậy lực đẩy ác-si-mét tác dụng lên thỏi sắt khi nó
  nhúng chìm trong nước là 1000 N
  FA = d.V = 10000 . 0,1 = 1000 (N)
  Đ/s :
  1000 N
  Vì vật ngập hoàn toàn trong nước nên:
  Vphần chất lỏng bị vật chiếm chỗ = Vvật = 0,1 m3
  áp dụng công thức
  ứng dụng
  20
  + Làm thuyền, tầu ngầm...
  + Làm phao tự động...
  + Làm khí cầu......
  21
  22
  Tiết 12: lực đẩy ác-si-mét
  I- tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  II- độ lớn của lực đẩy ác-si-mét
  III-vận dụng
  hướng dẫn về nhà:
  Học thuộc ghi nhớ
  - Về nhà làm tập: C7 ; 10.1 ; 10.3 ; 10.5 ( trang 16 ? sbt)
  - Chuẩn bị báo cáo thực hành của bài 11
  29
  C7: Phương án thí nghiệm
  Có thể em chưa biết............
  Hình 10.6
  No_avatar

  tôi không có nhận xé gì. nhưng tôi muốn hỏi la trọng lượng có khác khôi lương không?

  trọng lượng của 1 vật la  P=m.g còn khối lượng của vật mới la M=d.V . Và như thế lực đẩy Acsimmet sẽ là Fa=d.V.g

  xin cô giáo chỉ giúp

  No_avatar

  gthfdxfdht

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓