Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tuần 29. Trao duyên

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: KA
  Người gửi: Nguyễn Kim Anh
  Ngày gửi: 22h:51' 20-12-2007
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 1467
  Số lượt thích: 0 người
  T r a o d u y ê n
  Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Kim Anh
  Ngữ văn 10  I- Vị trí đoạn trích:
  Phần đầu
  ?Truy?n Ki?u?
  +Mở đầu cho ?đoạn trường tân thanh?
  15 năm lưu lạc của Thuý Kiều.


  Khi gia đình
  Kiều gặp
  sự biến
  + Kiều quyết định bán mình chuộc cha.
  + Trao duyên cho em là Thuý Vân.
  + Đành xa lìa người trai đã thề nguyền, đính ước.
  + Từ câu 723 - 756/ 3254
  Thuý Kiều
  Kim Trọng
  Thuý Vân
  * Cuộc trao duyên:
  Trực
  tiếp
  Gián
  tiếp
  Đoạn 1 :Thuý Kiều - Thuý Vân
  Đoạn 2: Thuý Kiều - Kim Trọng
  Gợi ý tìm bố cục
  Trả lời:
  “Cậy em, em có chịu lời, Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt gánh tương tư, Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em. Kể từ khi gặp chàng Kim, Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề. Sự đâu sóng gió bất kì, Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, Xót tình máu mủ thay lời nước non. Chị dù thịt nát xương mòn, Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. Chiếc vành với bức tờ mây, Duyên này thì giữ vật này của chung. Dù em nên vợ nên chồng, Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.
  Mất người còn chút của tin, Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
  - Đặt vấn đề để trao duyên (8 câu)
  - Thuyết phục (4 câu)
  - Trao kỷ
  vật (6 câu)

  1. Thuý Kiều trao duyªn cho Thuý Vân

  Mai sau dù có bao giờ, Đốt lò hương ấy so tơ phím này. Trông ra ngọn cỏ lá cây, Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Hồn còn mang nặng lời thề, Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai. Dạ đài cách mặt khuất lời, Rưới xin giọt nước cho người thác oan. Bây giờ trâm gẫy g­¬ng tan, Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân ! Trăm nghìn gửi lại tình quân, Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi ! Phận sao phận bạc như vôi ! Đã đành nước ch¶y hoa trôi lỡ làng. ¤i Kim lang! Hỡi Kim lang! Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!”
  - Thuý Kiều
  tâm sự với Thuý Vân (8câu)
  Thuý Kiều hướng đến Kim Trọng trong nỗi tuyệt vọng
  2.
  2 - Kiều hướng đến Kim Trọng
  trong nỗi đau tuyệt vọng
  (8 câu còn lại)
  II- Bố cục :
  Chia làm 2 phần
  1- Kiều trao duyên cho Thuý Vân ( 26 câu)
  a.Thuý Kiều đặt vấn đề trao duyên với em (8 câu đầu)
  b.Thuý Kiều trao duyờn cho Thuý Vân
  (18 câu tiếp)
  Thuyết phục
  Trao kỷ vật
  Tâm sự
  + ?Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa?: Quá kính cẩn. Đầy tội nghiệp cho Kiều vì phải dứt tình và lạy xin trao duyên.
  III- Phân tích:
  1 Kiều trao duyên cho Thuý Vân:
  a- Thuý Kiều đặt vấn đề trao duyên
  với Thuý Vân:
  => Thái độ của Thuý Kiều:
  Trân trọng, kính cẩn, đầy tri ân
  + ?chịu lời?: Kiều biết đó là việc lớn, vô cùng khó khăn vì nhận duyên, chịu duyên của người khác là một gánh nặng.
  + ?Cậy em?: Nhờ, tin tưởng, ng??i duy nhất có thể giúp
  “Kể từ khi gặp chàng Kim
  Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề”
  “Sự đâu sóng gió bất kỳ”
  + Tâm sự nỗi đau mong Thuý Vân cảm thông:
  ->Thuý Kiều đã cậy nhờ, đồng thời thiết tha mong em tiếp nối tơ duyên dang dở của mình ?tơ thừa mặc em?.
  Thuý Kiều thuyết phục về tình cảm. Xin em gánh đỡ gánh ?tình?. Nếu Thuý Vân nhận, Kiều sẽ yên tâm (Kiều chọn gánh ?hiếu?). Vân vì Kiều cũng là vì gia đình.

  + Hiếu - tình:
  Kể lại chuyện tình cảm cùng sự biến ...
  "Giữa đường đứt gánh?,"sóng gió bất kì" ->
  nói lên nỗi ngang trái, dở dang, chia lìa.
  b- Thuý Kiều thuyết phục, trao kỷ vật
  và tâm tỡnh với Thuý Vân:

  Tỡnh chị em (thay chị, ?xót tỡnh máu mủ?)

  - Trao kỉ vật :
  + ?ể Vân không bị khó xử khi gặp
  chàng Kim (kỷ vật làm tin).
  + Thể hiện thái độ dứt tỡnh.
  -Thuyết phục:
  Ngày xuân còn dài (trẻ, son rỗi)
  Dự báo sẽ hạnh phúc ?Ngậm cười?, ?thơm lây?
  Câu hỏi:


  Tr? lời:
  => Sự chu đáo, hi?u cho ngư?i khỏc
  Theo em việc Kiều trao kỷ vật
  cho Thuý Vân có mấy lý do ???
  +Tâm sự về nỗi đau khủng khiếp:
  Nếu phải xa lìa tình yêu, đối với Kiều coi như đã chết !
  - “thÞt n¸t x­¬ng mßn”
  “chÝn suèi”
  “mÖnh b¹c”
  - “MÊt ng­êi”
  - ?Hồn?
  - ?Nát thân bồ liễu?
  - ?Dạ đài?
  - ?thác oan?
  ? Càng thương Kiều, th?u hiểu Kiều đã hy sinh ??n m?c no khi phải dứt tình, trao duyên.
  -Tâm sự với Võn:
  Liên tiếp nhiều từ ngữ chỉ cái chết:
  +Thái độ dứt khoát, suy nghĩ nhân hậu nhưng lòng yêu vẫn đau đớn, ai oán...
  ?Tơ duyên ngắn ngủi? ? chấm dứt nhân
  duyên, không còn gì.
  Nghệ thuật :
  Sù ®èi lËp gi÷a h×nh t­îng tan vì, khæ ®au > <
  víi qu¸ khø mÆn nång tha thiÕt. Và ®èi lËp
  c¸i nhiÒu víi c¸i Ýt ng¾n ngñi ë hai c©u b¸t (8).

  Đau ®ín “B©y giê tr©m gÉy g­¬ng tan”
  ( t×nh hîp mµ ra tan gièng nh­ trâm gẫy, g­¬ng tan...
  h÷u dông ra v« dông)
  2. Kiều hướng đến Kim Trọng trong nỗi đau tuyệt vọng:
  Mặn nồng ? Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân?.
  -Thực tại:
  -Quá khứ:
  -Tương lai:
  Kiều than thân, ai oán, thắc mắc:
  ?Phận sao, phận bạc như vôi? => oán số phận, oán chế độ phong kiến.
  ? Trăm nghìn gửi lạy tình quân?
  = > Nguyễn Du thương Kiều là thế! Một người nhân đức, nghĩa
  tình như vậy mà ra kẻ phụ tình bất đắc dĩ.
  Mở đầu Kiều lạy Thuý Vân
  *Hơn ai hết, Kiều hiểu Kim Trọng và Thuý Vân là những người tốt nên sẽ có cuộc sống êm ấm. Kiều yên tâm về cả hai người thân nếu tác thành được cho họ. Vậy mà Kiều phải lạy từng người một.

  Lạy V©n, nghÞch c¶nh v× chÞ l¹y em
  * Kiều và hai lần “lạy” trong ®o¹n trÝch:
  Gần cuối Kiều lại lạy Kim Trọng
  Lạy Kim Trọng để tạ lỗi.
  “ Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”
  Với Kim Trọng nghìn lạy ? bái vọng?
  trong tâm tưởng- đau xót hơn lần lạy đầu.
  Lạy Thuý Vân để nhờ
  -T­ëng KiÒu ®· ®µnh: “n­íc ch¶y hoa tr«i” > < bËt lªn ®au ®ín:

  “¤i kim Lang, hìi kim Lang
  Th«i th«i thiÕp ®· phô chµng tõ ®©y! ”


  Kiều nhận tội: ?thiếp đã phụ chàng từ đây ? ? cay đắng.
  Chữ ?phụ? thường để chỉ kẻ bội tình thay lòng đổi dạ.
  + ?Kim lang?: Thuý Kiều thốt lên lời xưng hô phu - thê (lang-thiếp).
  Kim Trọng ? Thuý Kiều từng hẹn ước chuyện trăm năm.

  * Kiều có ?phụ? không, khi nàng nhận những đau thương về mình mà lòng yêu không gì kể xiết ? Kết đoạn bằng nỗi oan trái không thể nguôi ngoai.
  Những từ để gọi thống thiết:
  + ?Ôi?, ?hỡi? : nỗi đau lìa tình như lìa đời.


  -N?i dung: ?oạn trích đã cho thấy bi k?ch tỡnh yờu, thõn ph?n b?t h?nh v nhõn cỏch cao ??p c?a Thuý Ki?u qua một cuộc trao duyên chu đáo, chân tình nhưng ??y đau thương cay đắng.
  * Hướng đến Kim Trọng Kiều đau đớn, tuyệt vọng mong ???c chia sẻ nhưng cũng biết lỗi của mình. Diễn biến tâm lí của Kiều trong đoạn trích được Nguyễn Du miờu t? thành công hợp với quy luật tâm lí của người đa cảm, giàu lòng yêu thương như Kiều.
  -Nghệ thuật: miờu t? n?i tõm nhõn v?t thụng qua ngh? thu?t dựng t? ng?, hỡnh ?nh phong phỳ đặc sắc.
  IV- Tổng kết:
  No_avatar

  co ai giup toi viet cam nhan cua ban than ve dem thuy kieu trao duyen cho thuy van khong

   

  No_avatar
  ai bit' dâu ma` viêt'
  No_avatar

  bài này giống bài trao duyên( Nguyên Du) do Trần Minh Công soạn quá. có khi nào hai người này chép bài của nhau hok?

   

  No_avatar

  có ai giúp tôi làm đề này ko

  bi kịch của thúy kiều trong đoạn trích trao duyen

  giúp tôi với mai tôi nộp bài rùiCau&nbsp;mày

  No_avatar

  toi co the giup pan ve de van nay  pan khanh ah

   

   
  Gửi ý kiến