Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Panama

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Anh Tuan
  Ngày gửi: 17h:14' 30-01-2008
  Dung lượng: 741.5 KB
  Số lượt tải: 745
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 38: thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào pa-na-ma
  Vị trí của hai kênh đào

  Em hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí của kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-Na-Ma, Các biển và đại dương nối liền 2 kênh đào này
  Một số hình ảnh về kênh đào Xuy-ê
  II. Một số đặc điểm của hai kênh đào

  Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm hoàn thành 1 phiếu học tập về đặc điểm của 2 kênh đào.

  Đặc điểm của kênh đào Xuy-Ê:
  Kênh đào Xuy-Ê được xây dựng từ năm????tới năm ????, nối ?????với ??????là con đường ngắn nhất nối đại dương ?????? với đại dương ??????? kênh dài ????km.
  Kênh đào Xuy-Ê không cần ?????? thời gian qua kênh là?????? do chiến tranh giữa Ai cập với I-Xra-En, kênh đào bị đóng cửa từ năm ????. Tới năm ?????.
  II. Một số đặc điểm của hai kênh đào

  Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm hoàn thành 1 phiếu học tập về đặc điểm của 2 kênh đào.

  Đặc điểm của kênh đào Xuy-Ê:
  Kênh đào Xuy-Ê được xây dựng từ năm????tới năm ????, nối ?????với ??????là con đường ngắn nhất nối đại dương ?????? với đại dương ??????? kênh dài ????km.
  Kênh đào Xuy-Ê không cần ?????? thời gian qua kênh là?????? do chiến tranh giữa Ai cập với I-Xra-En, kênh đào bị đóng cửa từ năm ????. Tới năm ?????.
  1859
  1869
  Biển đỏ
  Địa Trung Hải
  Đại Tây Dương
  ấn Độ Dương
  195
  âu Tầu
  11 đến 12 giờ
  1975
  1967
  2. §Æc ®iÓm cña kªnh ®µo Pa-Na-Ma:
  Kªnh ®µo Pa-Na-Ma khëi c«ng tõ n¨m………do Phec-®i-n¨ng ®¬ Let-xep ng­êi Ph¸p x©y dùng nh­ng ®· thÊt b¹i do…………………………………………………. ………………....Hoa kú thay Ph¸p x©y dùng tõ n¨m ……®Õn n¨m ………vµ sau ®ã së h÷u kªnh Pa-na-ma tíi n¨m………míi trao tr¶ hoµn toµn cho nh©n d©n Pa-na-ma. Kªnh ®µo ®· mang l¹i lîi ich to lín cho Hoa Kú ………………………………………………………………………………..

  1882
  khó khăn về địa hình, khí hậu, bệnh dịch và sai lầm
  trong thiết kế
  1904
  1914
  1999
  đặc biệt đối với nền kinh tế và các hoạt động quân sự
  của quân đội Hoa Kỳ
  Một số hình ảnh về kênh đào Pa-na-ma
  III. Bài tập:
  Chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ, tổ 1 và tổ 3 làm câu a, b bài tập 1. tổ 2 và tổ 4 làm câu a,b bài tập 2.


  7620
  64,5
  6364
  57,5
  6372
  53,4
  3358
  27,9
  2778
  23
  1. Đáp án câu b bài tập 1
  * Lợi ích của kênh Xuy-ê:
  Giảm cước phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá.
  Tránh được ảnh hưởng của thiên tai
  Đem lại nguồn thu lớn cho Ai-cập thông qua thuế hải quan
  Thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa châu Âu, châu Phi, châu á?
  * Những tổn thất kinh tế khi kênh đào bị đóng cửa:
  + Đối với Ai-cập:
  Mất đi khoản thu lớn từ thuế hải quan
  hạn chế sự giao lưu kinh tế giữa Ai-cập với các nước trên thế giới
  + Đối với các nước ven Địa Trung Hải và biển Đen
  Chi phí vận chuyển hàng hoá tăng lên, khả năng cạnh tranh hàng hoá giảm mạnh
  Rủi ro trong quá trình vận chuyển tăng
  7844
  59,8
  7857
  56,5
  6710
  84,5
  41,3
  25,6
  25,7
  14
  12,3
  5577
  3359
  3342
  1737
  1256
  2. Đáp án câu b bài tập 2
  * Lợi ích của kênh Pa-na-ma:
  Là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
  Giảm cước phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá
  Đẩy mạnh giao lưu giữa các vùng thuộc châu á - Thái Bình Dương với Hoa Kỳ, thúc đẩy kinh tế phát triển
  * Những tổn thất kinh tế khi kênh đào bị đóng cửa:
  Tổn thất lớn nhất đối với Hoa Kỳ vì kênh đào đã thực sự là một căn cứ thương mại và quân sự quan trọng của Hoa Kỳ ở Trung Mỹ
  ảnh hưởng đến lợi ích to lớn của nền kinh tế Pa-na-ma
  IV. Dàn ý viết báo cáo
  Từ phần bài tập đã làm và những kiến thức sách giáo khoa cộng với phần kiến thức vừa học. Em hãy về nhà viết báo cáo ngắn về 2 kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma theo dàn ý sau:
  Tên báo cáo
  Mở bài
  Thân bài: A. Một số thông tin về kênh đào
  B. Những lợi ích mà kênh Xuy-ê mang lại (Ghi bảng kết quả bài tập)
  C. Những tổn thất nếu kênh đóng cửa
  4. Kết luận
  No_avatar
  bài viếc ít qué ko có thấy được cái gì hết
  No_avatarf
  h4y w4'
   
  Gửi ý kiến