Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 23. Hô hấp tế bào

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thị Ánh Ngọc
  Ngày gửi: 12h:29' 21-02-2008
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 426
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Enzim là gì? Ezim giống và khác chất xúc tác vô cơ như thế nào?
  -Ezim là chất xúc tác sinh học, có bản chất là prôtêin, làm nhiệm vụ xúc tác cho các phản ứng sinh hoá trong tế bào.
  Chất xúc tác vô cơ cần thời gian lâu hơn và điều kiện nhiệt độ cao.
  -Ezim và chất xúc tác vô cơ đều giống nhau là làm tăng tốc độ của phản ứng. Tuy nhiên, enzim khác chất xúc tác vô cơ đó là:
  Enzim xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào với tốc độ nhanh hơn (thời gian ngắn) và trong nhiệt độ bình thường của cơ thể.
  Quan sát đoạn phim và hình vẽ hãy nêu khái niệm hô hấp tế bào ?
  Là quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra trong mọi tế bào sống nhờ hệ enzim.
  1 - Khái niệm
  Chất hữu cơ bị phân giải thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng dưới dạng ATP.
  BÀI 23: HÔ HẤP TẾ BÀO
  Vì sao tế bào không sử dụng năng lượng trong các hợp chất hữu cơ mà chỉ sử dụng năng lượng trong ATP ?
  Hãy nêu phương trình tổng quát của quá trình hô hấp?
  C6H12O6 + 6O2? 6CO2 + 6H2O + ATP + Nhi?t nang
  2 - Phương trình tổng quát
  HÔ HẤP TẾ BÀO
  3. B?n ch?t:
  HÔ HẤP TẾ BÀO
  Là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử.
  Phân tử glucô được phân giải từ từ và năng lượng giải phóng không ồ ạt.
  Tốc độ quá trình hô hấp tuỳ thuụoc vào năng lượng của tế bào và được điều khiển thống nhất qua hệ enzim hô hấp.
  Quan sát tranh vẽ và cho biết quá trình hô hấp tế bào gồm mấy giai đoạn?
  Qu trình hơ h?p c?a t? bo cĩ th? du?c chia lm 3 giai do?n:
  -Đường phân
  -Chu trình Crep
  -Chuỗi chuyền êlectron hô hấp
  HÔ HẤP TẾ BÀO
  1. Đường phân:
  Quan sát hình 23.2 hãy cho biết đường phân có những giai đoạn nào?
  HÔ HẤP TẾ BÀO
  Con đường đường phân gồm 3 giai đoạn
  a. Vị trí xảy ra:
  Diễn ra trong bào tương (TBC)
  b. Quá trình:
  Glucôzơ
  Glucôzơ 6-P
  Fuctôzơ 6 -P
  Fucozơ 1,6 điphotphat
  P. hexoizomeraza
  P. Fuctokinaza
  P.glucokinaza
  Giai đoạn 1: Hoạt hóa phân tử đường glucôzơ.
  ATP
  ADP
  ATP
  ADP
  ATP ADP : ATP đã sử dụng
  Giai đoạn 2: Phân cắt mạch cacbon.
  Phân cắt phân tử fructoz -1,6 điphotphat thành hai đường trioz(dưới tác dụng của enzim aldolaza) là aldehyl-3-photphoglixeric và photphodioxiaxeton.
  Giai đoạn 3: Sản phẩm tạo ra.
  2pt 3Cacbon  2NADH+4ATP+2C3H4O3(acid piruvic)
  c. Kết luận:
  - Trong toàn bộ quá trình đường phân một phân tử glucôzơ đã tạo nên 2 phân tử ATP (thực tế tạo ra 4 phân tử ATP nhưng đã dùng 2 ATP để hoạt hóa phân tử glucôzơ).
  - 2 phân tử NADH (nicôtinamit ađênin đinuclêôtit).
  - 2 phân tử axit piruvic(C3H4O3).
  ATP
  ATP
  ADP
  ADP
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  NAD+
  NADH
  NAD+
  NADH
  ADP
  ADP
  ATP
  ATP
  Axit piruvic (C3H4O3)
  Giai đoạn đường phân
  Xảy ra trong Tế bào chất
  ADP
  ADP
  ATP
  ATP
  NAD+
  NADH
  NAD+
  NADH
  P
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  P
  Fructôzơ 1,6 điphôtphat
  Axit piruvic (C3H4O3)
  C6H12O6 + 2ADP + 2NAD+  2 C3H4O3 + 2ATP + 2NADH
  Hoạt hóa phân tử đường glucô
  Cắt mạch cacbon
  Tạo

  Sản

  phẩm
  2. Chu trình Crep
  Quan sát hình 23.3 hãy cho biết chu trình crep có những giai đoạn nào?
  Chu trình crep có 5 giai đoạn:
  a. Từ axêtyl côenzim A kết hợp với oxalôaxêtic tạo ra axit xitric 6 C.
  b. Từ axit xitric (6C) qua 3 phản ứng, loại được CO2 và tạo ra 1 NADH cùng với axit xêtôglutaric.
  c. Từ axit xêton glutaric(5C) loại 1 CO2 và tạo 1 NADH cùng với axit(4C).
  d. Từ axit (4C) qua phản ứng tạo 1 ATP, qua phản ứng tạo 1 FADH2 .
  e. Cuối cùng qua 2 phản ứng để tạo 1 NADH và giải phóng oxalôaxêtic.
  a. Giải thích
  NAD+
  NAD+
  FAD
  NAD+
  Coenzim A
  C
  C
  C
  C
  CO2
  Axetyl CoA
  Axit Ôxalôaxêtic
  Axit citric
  CO2
  Axit xêtôglutaric
  NADH
  Axit piruvic
  C
  CO2
  Axit Succinic
  NADH
  ATP
  Coenzim A
  Axit malic
  Axit Ôxalôaxêtic
  NADH
  FADH2
  NADH
  NAD+
  Chu trình Crep
  Xảy ra trong chất nền của ti thể
  Sản phẩm phân giải 1 phân tử axit piruvic qua chu trình crep
  Axit piruvic
  NADH
  C
  C
  C
  Co A
  Axêtyl CoA
  CO2
  NAD+
  NADH  NADH
  FADH2
  FAD
  NAD+
  NADH
  ATP
  NAD+
  ADP
  NAD+
  CO2
  CO2
  Axit citric
  Axit ôxalôaxêtic
  Axit xêtôglutaric
  Axit succinic
  Axit malic
  C
  Axit piruvic
  NADH
  C
  C
  C
  Co A
  Axêtyl CoA
  CO2
  NAD+
  NADH  NADH
  FADH2
  FAD
  NAD+
  NADH
  ATP
  NAD+
  ADP
  NAD+
  CO2
  CO2 
  Axit citric
  Axit ôxalôaxêtic
  Axit xêtôglutaric
  Axit succinic
  Axit malic
  C
  NAD+
  NADH
  NAD+
  NADH
  ADP
  ADP
  ATP
  ATP
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  Glucôzơ
  P
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  P
  ATP
  ADP
  ADP
  ATP
  ĐƯỜNG PHÂN
  CREP
  CREP
  b. Kết luận
  1 phân tử axtyl-coenzim A sẽ bị oxi hoá hoàn hoàn tạo ra 3 phân tử NADH, 1 phân tửATP, 1 phân tử FADH2 (Flavin ađênin đinuclêôtit), 2 phân tử CO2.
  CŨNG CỐ BÀI GIẢNG
  1. Phân biệt đường phân với chu trình crep về: vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng?
  Đáp án phiếu học tập số 1:
  Đường phân
  Chu trình crep
  Vị trí xảy ra
  Xảy ra trong tế bào chất
  Xảy ra trong chất nền của ti thể
  Nguyên liệu
  Nguyên liệu mở đầu là đường glucô
  Nguyên liệu là axitpiruvic được hoạt hóa bởi côenzim A
  Sản phẩm tạo ra
  NADH, ATP, 2 Axit piruvic
  NADH, ATP, CO2 , FADH2
  Năng lượng
  2 ATP
  2 ATP
  2. Hô hấp tế bào có phải là quá trình đốt cháy không?
  Xét về hiện tượng, hô hấp tế bào giống với quá trình đốt cháy đó là đều gồm các phản ứng ôxi hóa khử, có sử dụng ôxi ở khí quyển, tạo ra CO2 và năng lượng. Tuy nhiên, hô hấp tế bào khác quá trình đốt cháy là: hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử, còn quá trình đốt cháy diễn ra một phản ứng.
  3. Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh hay yếu?
  Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh mẽ vì khi luyện tập, các tế bào cơ bắp cần nhiều năng lượng ATP, do đó có quá trình hô hấp tế bào phải tăng cường.
  4. Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào đến quá trình hô hất tế bào ?
  Quá trình hít thở của con người còn được gọi là hô hấp ngoài, đây là biểu hiện bên ngoài của quá trình phức tạp diễn ra bên trong tế bào. Quá trình hít thở thực chất là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường. Trong quá trình này, cơ thể thải khí CO2 (sản phẩm của quá trình hô hấp) và lấy O2 (giúp cho quá trình hô hấp diễn ra).
  5. Các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào có mối quan hệ với nhau như thế nào ?
  Sản phẩm của quá trình đường phân là axit piruvic được tiếp tục vào chu trình Crep. Sản phẩm của chu trình Crep là các phân tử NADH và FADH2 tiếp tục tham gia vào chuỗi êletron hô hấp và cuối cùng tạo ra ATP để cung cấp cho tế bào.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Câu 1: Giai đoạn đầu của quá trình hô hấp nội bào.
  Đ
  Ư

  N
  G
  P
  H
  Â
  N
  Câu 2: Nguyên liệu của đường phân
  G
  L
  U
  C
  Ô
  Z
  Ơ
  Câu 3: Loại bào quan chỉ có ở tế bào nhân thực và là nơi thực hiện hô hấp nội bào
  T
  Y
  T
  H

  Â
  P
  T

  B
  À
  O
  H
  Ô
  H
  BÀI TẬP Ô CHỮ
  Câu 4: Tên của một bộ phận của ty thể, nơi xảy ra hoạt động của chu trình Crep
  C
  H
  T
  N

  N

  Câu 5: Sản phẩm quan trọng tạo ra từ giai đoạn đường phân
  A
  X
  I
  T
  Y
  R
  U
  V
  I
  C
  P
  Câu 6: Đây là giai đoạn thứ 2 của hô hấp tế bào xảy ra ở chất nền của ty thể
  C
  H
  U
  R
  I
  N
  H
  C
  R
  E
  P
  T
  Câu 7: Nơi xảy ra giai đoạn đường phân
  T
  B
  À
  O
  C
  H

  T

  Câu 8: Từ để chỉ số giai đoạn của một quá trình hô hấp tế bào
  A
  B
  Câu 9: Một bộ phận của ty thể, nơi xảy ra giai đoạn truyền điện tử hô hấp
  M
  N
  G
  T
  R
  O
  N
  G
  À
  Câu 10:Một sản phẩm được tạo ra từ hoạt động phân giải lipit, cùng với sản phẩm này còn có axit béo
  G
  L
  Y
  X
  Ê
  R
  L
  O
  Cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh
   
  Gửi ý kiến