Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 12. Sự nổi

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thục Hương
  Ngày gửi: 17h:26' 11-10-2009
  Dung lượng: 910.5 KB
  Số lượt tải: 554
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 12: Sự nổi
  Bài giảng
  Kiểm tra bài cũ:Chọn phương án đúng trong các câu sau:
  Câu 1: Độ lớn lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào
  A.Trọng lượng riêng của chất lỏng.
  B. Trọng lượng riêng của vật.
  C. Thể tích phần vật chìm trong chất trong chất lỏng.
  D. Các câu A,C đều đúng.
  Câu 2: Trọng lượng P của một vật được tính bằng công thức: ( d là trọng lượng riêng của vật,V là thể tích của vật).

  A. B. P = d.V C. P = d.h
  Kiểm tra bài cũ:
  Câu 3: Viết công thức tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên một vật nhúng ngập hoàn toàn trong chất lỏng.Giải thích và nêu đơn vị các đại lượng.

  Fa = dL.V trong đó Fa là lực đẩy Acsimet lên vật.(N)
  dL là trọng lượng riêng chất lỏng.(N/m3)
  V là thể tích của vật.( m3 )
  Tại sao khi thả vào nước thì hòn bi gỗ nổi, còn hòn bi sắt lại chìm?
  Phải chăng do hòn bi gỗ nhẹ hơn?
  Tàu nổi
  Bi thép chìm
  Tại sao một vật thả vào chất lỏng lại có thể nổi? Chìm? Lơ lửng?
  Thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi, còn hòn bi thép lại chìm?
  Tiết 13. Bài 12. Sự nổi.
  I/Điều kiện để vật nổi, vật chìm.

  Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào?
  Phương chiều của các lực đó như thế nào?
  P
  Fa
  Nếu cùng một vật bị nhấn chìm hoàn toàn trong các khối chất lỏng khác nhau. Độ lớn của trọng lực P so với lực đẩy Acsimet Fa có thể xảy ra các trường hợp nào?
  Có thể xảy ra ba trường hợp:
  P > Fa
  P = Fa
  P < Fa
  (Nếu coi P không đổi)
  Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên vật trong mỗi trường hợp.

  P > Fa1 P = Fa2 P < Fa3
  Khi bị nhúng chìm hoàn toàn, trường hợp nào vật có xu hướng nổi lên?Chìm xuống?Lơ lửng?
  Fa
  Fa
  Fa
  P
  P
  P

  P > Fa1 P = Fa2 P < Fa3
  Khi bị nhúng chìm hoàn toàn,trường hợp nào vật có xu hướng nổi lên?Chìm xuống?Lơ lửng?
  Chìm xuống
  Lơ lửng
  Nổi lên
  Vì sao cùng một vật thả vào các chất lỏng khác nhau lại xảy ra các trạng thái khác nhau? Trạng thái của vật phụ thuộc vào điều kiện nào?

  P > Fa1 P = Fa2 P < Fa3
  Chìm xuống
  Lơ lửng
  Nổi lên
  C6. Biết P = dv.V và Fa = dL.V hãy CM nếu vật là một khối đặc nhúng ngập trong chất lỏng thì:
  Vật sẽ chìm xuống (P > Fa ) khi dv > dL
  Vật sẽ lơ lửng khi ( P = Fa ) khi dv = dL
  Vật sẽ nổi lên khi ( P < Fa ) khi dv < dL
  C6 . Trả lời: Do vật bị nhúng ngập hoàn toàn,nên phần thể tích V ngập trong chất lỏng bằng thể tích V của vật.
  Có P > Fa nên dv.V > dL.V
  Vật sẽ chìm xuống khi dv > dL
  P = Fa nên dv.V = dL.V
  Vật sẽ lơ lửng khi dv = dL
  P < Fa nên dv.V < dL.V
  Vật sẽ nổi lên khi dv < dL
  So sánh trọng lượng riêng dv của vật trong mỗi trường hợp với trọng lượng riêng của chất lỏng dL?

  dvật > dlỏng1
  dvật = dlỏng2
  dvật < dlỏng3
  Chìm xuống
  Lơ lửng
  Nổi lên
  Tiết 13. Bài 12. Sự nổi.
  I/Điều kiện để vật nổi, vật chìm
  Vật chìm xuống khi dv > dL
  Vật lơ lửng khi dv = dL
  Vật nổi lên khi dv < dL
  II/Độ lớn lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

  C3:Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?
  Miếng gỗ nổi do trọng lượng riêng của gỗ dv nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước dL.
  dG < dn
  Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước ,
  trọng lượng P cuả nó và lực đẩy Acsimet Fa có bằng nhau không?Tại sao?
  P = Fa vì miếng gỗ ở trạng thái cân bằng.
  P
  Fa
  Khi miếng gỗ bị nhấn chìm ,Fa>P và nó có xu hướng nổi lên. Khi nổi cân bằng Fa=P. Vậy ở đây, lực nào đã thay đổi độ lớn?

  Fa > P khi miếng gỗ bị nhấn chìm hoàn toàn.
  Fa = P vì miếng gỗ ở trạng thái nổi cân bằng.
  Fa
  Fa
  P
  P
  C5. Khi vật nổi, độ lớn của lực đẩy Acsimet vẫn được tính bằng công thức Fa= dL.V, vậy V là thể tích nào?Hãy chọn câu không đúng.

  Fa  P


  A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ.
  B. V là thể tích của cả miếng gỗ.
  C. V là thể tích của phần miếng gỗ bị chìm trong nước.
  D. V là thể tích được gạch chéo trong hình vẽ bên.
  Tiết 13. Bài 12. Sự nổi.
  I/Điều kiện để vật nổi, vật chìm
  Vật chìm xuống khi dv > dL
  Vật lơ lửng khi dv = dL
  Vật nổi lên khi dv < dL
  II/Độ lớn lực đẩy Acsimet khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng

  Fa = d lỏng.V chìm

  Fa: Lực đẩy Acsimet(N).
  d: trọng lượng riêng của chất lỏng( N/m3).
  V: Thể tích phần vật chìm trong chát lỏng( m3).

  Tàu nổi
  Bi sắt chìm
  Thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi, còn hòn bi thép lại chìm?
  C7.Hãy giúp Bình trả lời An: Con tàu nổi được là do đâu?
  *Con tàu nổi được là do nó không phải là một khối thép đặc, bên trong tàu có nhiều khoảng rỗng nên trọng lượng riêng của tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
  *Hòn bi thép đặc chìm là do trọng lượng riêng của thép lớn hơn trọng lượng riêng của nước.
  Hình ảnh tàu ngầm đang nổi trên mặt nước.
  Tàu ngầm là loại tàu có thể chạy ngầm dưới mặt nước
  Có thể em chưa biết:
  Phần đáy tàu có nhiều ngăn, có thể dùng máy bơm để bơm nước vào hoặc đẩy nước ra.
  Nhờ đó, người ta có thể làm thay đổi trọng lượng riêng của tàu để cho tàu lặn xuống, lơ lửng trong nước hoặc nổi lên trên mặt nước.
  Hình ảnh tàu ngầm ở dưới mặt nước .
  C8.Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao? Cho dHg= 136000 N/m3
  dthép= 78000 N/m3
  Hòn bi thép sẽ nổi vì dHg > dthép
  Người đang đọc báo trên mặt Biển Chết.
  Do trọng lượng riêng của người nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước biển.
  dngười= 11214 N/m3
  dnước = 11740N/m3
  Tại sao người ấy lại nổi ? (mà không cần bơi)
  Khí cầu bay được lên cao là nhờ đâu?
  Do được bơm khí nhẹ nên trọng lượng riêng của khí cầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí. Khí cầu dễ dàng bay lên.
  Hiện tượng nổi,lơ lửng,chìm cũng xảy ra khi các chất lỏng hay chất khí không hòa tan với nhau được trộn lẫn.
  Cho ddầu = 7500N/m3
  dnước = 10000N/m3
  Nếu trộn lẫn dầu với nước (dầu không hòa tan vào nước), thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
  Dầu sẽ nổi trên mặt nước.
  Sự cố tràn dầu do đắm tàu Mỹ Đình.
  Dầu thô tràn lên bờ gây ô nhiễm môi trường.
  Các sinh vật biển chết do ô nhiễm dầu tràn
  Điều cần nhớ qua bài học :
  . Khi thả một vật vào chất lỏng thì:
  + Vật sẽ chìm nếu dvật > dlỏng.
  + Vật sẽ lơ lửng nếu dvật = dlỏng.
  + Vật sẽ lơ lửng nếu dvật < dlỏng.
  Fa: Lực đẩy Acsimet(N).
  d: trọng lượng riêng của chất lỏng( N/m3).
  V: Thể tích phần vật chìm trong chất lỏng( m3).
  Fa = dlỏng.Vchìm
  2. Công thức lực đẩy Acsimet :
  Hướng dẫn về nhà:
  Thuộc ghi nhớ.
  Làm các bài tập trong SGK và SBT.
  C9.Hai vật M và N cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. M chìm xuống đáy,còn N lơ lửng. Gọi PM là trọng lượng của M.
  PN là trọng lượng của N.
  FaM là lực Acsimet lên M.
  FaN là lực Acsimet lên N.
  Chọn dấu “=’’, “ > ”, “<’’ điền vào ô trống:

  FaM FaN
  FaM PM
  FaN PN
  PM PN
  M
  N
  =
  <
  =
  >
   
  Gửi ý kiến