Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tự soạn
  Người gửi: Nguyễn Quốc Phong (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:24' 07-03-2008
  Dung lượng: 781.0 KB
  Số lượt tải: 317
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Xác định số oxy hóa của N và S trong các hợp chất sau:
  a/ NH3; N2; NO2; HNO3; NaNO3
  -3
  0
  +4
  +5
  +5
  b/ S; SO2; H2S; H2SO4; Na2SO4
  +4
  0
  -2
  +6
  +6
  I. Định Nghĩa:
  1. Ch?t oxi hoá và chất khử
  2. Sự oxi hóa và sự khử
  II. Lập Phương Trình HH Của Phản
  1. Nguyên tắc chung
  2. Các bước cân bằng
  Ứng Oxi hoá - khử
  3. Phản ứng Oxi hoá Khử
  Định nghĩa phản ứng Oxi hoá - Khử (ở lớp 8)
  Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hoá
  VD: 2 Mg + O2 2 MgO
  2 Na + Cl2 2 NaCl
  I. Định Nghĩa:
  1. Chất Oxi hoá và Chất Khử
  CuO + H2 Cu + H2O
  +2
  -2
  0
  0
  +1
  -2
  ? Chất Khử là chất nhường Electron (Chất bị oxi hoá) SOXH tăng
  ? Chất Oxi hoá là chất nhận Electron (Chất bị khử) SOXH giảm
  Xác định chất Oxi hoá, chất Khử của phản ứng:
  CuO + H2 Cu + H2O
  +2
  -2
  0
  0
  +1
  -2
  ? Chất Khử: H2
  ? Chất Oxi hoá: CuO
  I. Định Nghĩa:
  2. Sự Oxi hoá và Sự Khử
  ? Quá trình chất khử nhường Electron gọi là quá trình Oxi hoá ( Sự Oxi hoá )
  ? Quá trình chất Oxi hoá nhận Electron gọi là quá trình Khử ( Sự Khư )
  1. Chất Oxi hoá và Chất Khử
  Quá trình Oxi hoá và quá trình Khử của phản ứng:
  CuO + H2 Cu + H2O
  +2
  -2
  0
  0
  +1
  -2
  Quá trình Oxi hoá:
  Quá trình Khử:
  H2 2H
  -2e
  +1
  0
  Cu Cu
  +2
  0
  +2e
  ? Hãy xác định chất Oxi hoá, chất Khử, Sự Oxi hóa, Sự Khử cho phản ứng sau?
  2Na + Cl2 2NaCl
  0
  0
  +1
  -1
  ? Chất Khử:
  ? Chất Oxi hoá:
  ? Quá trình Oxi hoá:
  ? Quá trình Khử:
  0
  0
  +1
  -1
  Na
  Cl2
  Na Na
  Cl2 2Cl
  -1e
  +2e
  3. Phản ứng Oxi hóa Khử
  Phản ứng Oxi hoá khử là phản ứng hoá học, trong đó có sự chuyển Electron của các chất ( nguyên tử, phân tử hoặc ion ) phản ứng.
  VD:
  CaCO3 CaO + CO2 (1)
  HgO 2Hg + O2 (2)
  -2
  +2
  +4
  -2
  +2
  +4
  -2
  0
  0
  -2
  +2
  Hay: Phản ứng Oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.
  II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC
  CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
  1. Nguyên tắc chung:
  ?e (chất khử cho) = ?e (chất oxi hoá nhận)
  2. Các bước cân bằng:
  Bước1: Xác định số oxy hóa của các nguyên tố để tìm chất oxi hoá, chất khử
  Bước 2:Viết các quá trình oxy hóa quá trình khử, cân bằng mõi quá trình.
  Bước 3: Chọn hệ số sao cho Số e nhường = số e nhận
  Bước 4: Đưa hệ số vào phương trình, Kiểm tra cân bằng
  Cân bằng phản ứng Oxi hoá khử sau:
  P + O2 P2O5
  Bước1: Xác định số oxy hóa của các nguyên tố để tìm chất oxi hoá, chất khử
  0
  0
  +5
  -2
  ? Chất khử: P
  ? Chất oxi hoá: O2
  Bước 2:Viết các quá trình oxy hóa, quá trình khử
  P P
  0
  -2
  -5e
  O2 2O
  0
  +5
  +4e
  Cân bằng phản ứng Oxi hoá khử sau:
  P + O2 P2O5
  0
  0
  +5
  -2
  Bước 3: Chọn hệ số sao cho Số e nhường = số e nhận
  P P
  0
  -2
  -5e
  O2 2O
  0
  +5
  +4e
  x 4
  x 5
  4P + 5O2 4P + 10 O
  0
  0
  +5
  -2
  Bước 4: Đưa hệ số vào phương trình, Kiểm tra cân bằng
  P + O2 P2O5
  4
  5
  2
  Cân bằng phản ứng sau theo 4 bước:
  Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O
  Cu Cu
  0
  +2
  -2e
  N N
  +2
  +5
  +3e
  x 3
  x 2
  +2
  0
  +2
  +5
  Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O
  3
  2
  3
  8
  Câu hỏi củng cố
  Viết sơ đồ biểu diễn các quá trình biến đổi số oxy hóa sau
  -2e
  -4e
  -2e
  +6e
  +2e
  +3e
  +2e
  +3e
  -7e
  +4e
  Bài tập về nhà
  Cân bằng phản ứng oxy hóa khử
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng