Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Nhi
  Ngày gửi: 14h:27' 18-10-2009
  Dung lượng: 7.7 MB
  Số lượt tải: 329
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần 11.
  Tiết 21
  Bài 14.

  ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
  ( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 )
  I. Những sự kiện lịch sử chính
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  8-1566
  Cách mạng Hà Lan
  Lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Cách mạng tư sản Anh
  Xử tử Sác lơ I.
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Lược đồ 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ
  G. Oa-sinh-tơn.
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng
  Tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Khởi nghĩa tháng 2 – 1848 ở Pa -ri
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Thiên Hòang Minh Trị
  Khánh thành một đòan tàu ở Nhật
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xã.
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt” Trung Quốc
  Lược đồ cách mạng Tân Hợi
  Tôn Trung Sơn.
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
  II. Những nội dung chủ yếu.
  Những sự kiện nào chứng tỏ sự ra đời của nền sản xuất mới trong lòng chế độ phong kiến ?
  - Xuất hiện các công trường thủ công
  - Máy móc được sử dụng trong sản xuất.
  Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân biểu hiện ở những điểm nào?
  Giai cấp phong kiến chiếm nhiều ruộng đất, cai trị độc đóan, không phải đóng thuế.Tư sản và nhân dân không có quyền lợi về chính trị, phải đóng mọi thứ thuế, không có ruộng đất.
  Những mâu thuẫn đó dẫn đến kết quả gì?
  Giai cấp tư sản lãnh đạo nhân dân làm cách mạng lật đổ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, thúc đẩy nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển
  II. Những nội dung chủ yếu.
  1. Những cuộc cách mạng tư sản
  Hậu quả sự xâm lược của thực dân phương Tây?


  Xâm chiếm thuộc địa, vơ vét sức người, sức của nhân dân cực khổ. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược phát triển
  Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỉ XX.
  II. Những nội dung chủ yếu.
  1. Những cuộc cách mạng tư sản
  2. Sự xâm lược của thực dân phương Tây
  Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh.
  Công nhân Anh đưa Hiến chương đến Quốc hội
  Nêu một số cuộc đấu tranh của công nhân chống tư sản ?
  Khởi nghĩa Li- ông ở Pháp năm 1831
  Khởi nghĩa ở Đức năm 1844
  Phong trào Hiến chương ở Anh 1836-1847
  Công xã Pa-ri 1871
  Cuộc biểu tình của công nhân Niu Oóc 1882
  Kết quả của phong trào công nhân chống tư sản ?

  Các tổ chức quốc tế của công nhân được thành lập. Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời
  Ph. Ăng-ghen(1820-1895)
  C. Mác(1818-1883)
  II. Những nội dung chủ yếu.
  1. Những cuộc cách mạng tư sản
  2. Sự xâm lược của thực dân phương Tây
  3.Phong trào đấu tranh của công nhân
  các nước tư bản
  Nêu các thành tựu tiêu biểu của văn học nghệ thuật, khoa học-kĩ thuật thế kỉ XIX ?
  Xuất hiện nhiều nhà thơ nhà văn, nhà tư tưởng lỗi lạc…
  - Xuất hiện máy dệt, máy hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy…
  V.A.Mô-da(1756-1791)
  Lép Tôn-xtôi(1828-1910)
  Niu-tơn(1643-1727)
  Chủ bao mua và những người kéo sợi
  Máy kéo sợi Gien-ni
  Xe lửa Xti-phen-xơn.
  Tác dụng những thành tựu nói trên đối với đời sống xã hội lòai người?
  Thúc đẩy nền kinh tế, khoa học-kĩ thuật các nước phát triển vượt bậc.
  Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân
  II. Những nội dung chủ yếu.
  1. Những cuộc cách mạng tư sản
  2. Sự xâm lược của thực dân phương Tây
  3.Phong trào đấu tranh của công nhân
  các nước tư bản
  4.Sự phát triển của văn học-nghệ thuật,
  khoa học-kĩ thuật
  Khi chuyển sang giai đọan đế quốc chủ nghĩa, các nước tư bản có đặc điểm chung gì ?
  - Phát triển công nghiệp.
  Ra đời các công ty độc quyền.
  Tiến hành xâm lược mở rộng thuộc địa.
  Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỉ XX
  Nguyên nhân, tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất ?
  Nguyên nhân: tranh giành thị trường, thuộc địa giữa các nước đế quốc.
  Tính chất: là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa.
  Xe tăng của Anh, sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất
  Kết cục của chiến tranh ?
  10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, chi phí cho chiến tranh khỏang 85 tỉ đô la.Nhiều làng mạc,thành phố bị phá hủy…
  Thế giới bị phân chia lại: Đức bị mất hết thuộc địa. Các nước trong khối Hiệp ước chia phần thắng lợi, mở rộng thuộc địa hơn trước…
  Phong trào cách mạng thế giới lên cao.
  V.I. Lê-nin (1870-1924)
  II. Những nội dung chủ yếu.
  1. Những cuộc cách mạng tư sản
  2. Sự xâm lược của thực dân phương Tây
  3.Phong trào đấu tranh của công nhân
  các nước tư bản
  4.Sự phát triển của văn học-nghệ thuật,
  khoa học-kĩ thuật
  5. Chiến tranh thế giới thứ nhất
  III.BÀI TẬP THỰC HÀNH

  Bài tập 1.
  Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?
  - Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu lịch sử thế giới cận đại
  Cách mạng tư sản Pháp: cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.
  Phong trào công nhân : cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.
  Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh duy nhất đúng của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản.
  Chiến tranh thế giới thứ nhất: là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thế giới.
  Bài tập 2.
  Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại ?
  Những cuộc cách mạng tư sản
  3.Phong trào đấu tranh của công nhân
  các nước tư bản
  4.Sự phát triển của văn học-nghệ thuật,
  khoa học-kĩ thuật
  2. Sự xâm lược của thực dân phương Tây
  5. chiến tranh thế giới thứ nhất
  Hướng dẫn về nhà.
  Sưu tầm tài liệu về các cuộc cách mạng tư sản, đặc biệt là cách mạng tư sản Pháp.
  Sưu tầm tranh ảnh về các thành tựu về khoa học - kĩ thuật thế kỉ XVIII – XIX.
  No_avatar

  toi muon co bang thong ke

   

  No_avatar
  bài này dở ẹt không như những gì tôi nghĩ
  No_avatar
  ba`i giang hay,nhung trang tri' ko dep cho lam' Nhu vay se~lam` hoc sinh cam? thay nhanh chan'
   
  Gửi ý kiến