Thư mục

Quảng cáo

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Kieu Van Tinh
  Ngày gửi: 11h:02' 11-04-2008
  Dung lượng: 323.5 KB
  Số lượt tải: 191
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 13- Films and cinema
  Listening
  * Listen and repeat:
  -Titanic (n)
  - instead (pre)
  - suppose (v)
  - guess (v)
  - picnic (n)
  - play (n)
  - be back (v)
  - leave (v)
  - plan (v)
  - Film Titanic
  - thay vì
  - cho rằng
  - đoán
  - dã ngoại
  - vở kịch
  - quay về
  - rời đi
  - kế hoạch
  Task 1: Listen to the dialogue.
  -What are Lan and Huong planning to do?
  - They are planning to go to the cinema together to see Titanic.
  Task 2: Listen again. Write their plans for the next on calendar.

  see a play

  work and go to the singing club

  visit grandparents

  study Chinese/ take Chinese classes  busy
  go on a picnic
  Task 3: Compare your answers with a partner’s.
  - On what day can they meet?
  - They can meet on Tuesday .
  * Further practice: Choose the best answer a,b,c or d:
  1.They______ in Ho Chi Minh City for ten years.
  a. are living b. have lived c. has lived d. hasn`t lived
  2. She`s been a teacher _______ 1992.
  a. for b. since c. just d. ever
  3. Have you _______had an accident yet?
  a. already b. yet c. ever d. never
  4. Has she ever _______ to Japan?
  a. gone b. done c. seen d. been
  5. He`s a pilot. He flies______.
  a. over the world all b. all over the world
  c. over all the world d. all are correct

  The end
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng