Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Dãy số tự nhiên

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hà
  Ngày gửi: 13h:38' 11-04-2008
  Dung lượng: 705.5 KB
  Số lượt tải: 591
  Số lượt thích: 0 người
  THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
  Giới thiệu số tự nhiên
  Dãy số tự nhiên

  Hãy viết một số tự nhiên. Đọc số đó
  Nhận xét :
  Các số ta vừa nêu là những số tự nhiên ?
  Trong các số sau đây, số nào là số tự nhiên :
  2005
  13,62
  0
  4019
  Hãy viết các số tự nhiên có một chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn
  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9
  Nhận xét :
  Ngoài các số tự nhiên có một chữ số, còn có các số tự nhiên có 2, 3, 4, 5, 6, . chữ số
  Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành
  dãy số tự nhiên
  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; . . .
  Dãy số sau đây có phải là dãy số tự nhiên không ?
  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10
  Không phải là dãy số tự nhiên vì thiếu các số tự nhiên lớn hơn 10

  Dãy số sau đây có phải là dãy số tự nhiên không ?
  1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; . . .
  Không phải là dãy số tự nhiên vì thiếu số tự nhiên 0 ?
  Dãy số sau đây có phải là dãy số tự nhiên không ?
  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; . . .
  Đây là dãy số tự nhiên vì các số tự nhiên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, bắt đầu từ số 0 , dấu ". . ." biểu thị các số tự nhiên lớn hơn 10

  Có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  8
  9
  10
  6
  Số 0 đứng ở vị trí nào của tia số ?
  Số 0 ứng với điểm gốc của tia số
  Nhận xét :
  Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số
  Đặc điểm của
  dãy số tự nhiên

  Làm thế nào để tìm số liền sau của một số tự nhiên ?
  Nhận xét :
  Thêm 1 vào bất cứ số tự nhiên nào cũng được số tự nhiên liền sau số đó .
  Tìm số tự nhiên lớn nhất ?
  Nhận xét :
  Thêm 1 vào bất cứ số tự nhiên nào cũng được số tự nhiên liền sau số đó . Vì thế, không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi .
  Làm thế nào để tìm số liền trước của một số tự nhiên ?
  Nhận xét :
  Bớt 1 ở bất kì số nào (khác số 0) cũng được số tự nhiên liền trước số đó .
  Tìm số tự nhiên liền trước số 1 ?
  Tìm số liền trước số 0 ?
  Nhận xét :
  Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 nên số 0 là số tự nhiên bé nhất .
  Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau mấy đơn vị ?
  Nhận xét :
  Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị .
  Luyện tập

  Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số vào ô trống :
  7
  30
  100
  101
  1001
  Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số vào ô trống :
  11
  99
  999
  1001
  9999
  Viết số thích hợp vào chỗ trống để có ba số tự nhiên liên tiếp :
  a) 4 ; 5 ; . . .
  6
  b) . . . ; 87 ; 88
  86
  c) 896 ; . . . ; 898
  897
  d) 9 ; 10 ; . . .
  11
  e) 99 ; 100 ; . . .
  g) 9998 ; 9999 ; . . .
  101
  10000
  Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
  a) 909 ; 910 ; . . . ; . . . ; . . . ; . . . ; . . .
  911
  912
  913
  914
  915
  b) 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; . . . ; . . .; . . .; . . .; . . . ; . . .; . . .
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  20
  c) 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; . . . ; . . .; . . .; . . .; . . . ; . . .; . . .
  9
  11
  13
  15
  17
  19
  21
  No_avatar

  HAY phetHôn

  No_avatar

  Khóc BUON QUA TA Khóc

   

   
  Gửi ý kiến