Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đàm Bình Dương
  Ngày gửi: 16h:54' 23-11-2009
  Dung lượng: 3.3 MB
  Số lượt tải: 453
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng giáo dục BUỉ ẹAấNG
  Trường th NGHểA TRUNG
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ THỦY
  Tập đọc lớp 5
  Bài cũ:
  Học thuộc lòng bài thơ :
  Hạt gạo làng ta.
  Nêu nội dung của bài?
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc:
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Hà Đình Cẩn
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo

  Một học sinh đọc toàn bài.
  Đọc tiếp nối theo đoạn.
  Đoạn 1: Từ đầu đến dành cho khách quý .
  Đoạn 2: Từ Y Hoa đến bên..sau khi chém nhát dao.
  Đoạn 3: Từ Già Rok ..xem cái chữ nào .
  Đoạn 4 : Phần còn lại
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc:
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

  Luyện đọc Tìm hiểu bài
  Buôn
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

  Luyện đọc Tìm hiểu bài
  Buôn
  Nghi thức
  Gùi
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Yêu cầu học sinh đọc theo nhóm cặp đôi
  Giáo viên đọc bài :
  Chú ý giọng đọc phù hợp với nội dung các đoạn văn :trang nghiêm ở đoạn dân làng đón cô giáo với những nghi thức long trọng ; vui, hồ hởi ở đoạn dân làng xem
  cô giáo viết chữ.
  Tìm hiểu bài:
  Cả lớp đọc thầm đoạn1.
  -Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì?
  Thứ hai , ngày 2 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Thứ hai , ngày 2 tháng 11 năm 2009

  Luyện đọc Tìm hiểu bài
  Buôn
  Nghi thức
  Gùi
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Cô giáo đến buôn để mở trường dạy học.
  Cả lớp đọc thầm đoạn 2.
  -Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

  Luyện đọc Tìm hiểu bài
  Buôn
  Nghi thức
  Gùi
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  - Cô giáo đến buôn để mở trường dạy học.
  - Họ đến chật nhà,mặc áo quần đi hội, trải đường đi bằng lông thú , trưởng buôn đón khách ở giữa nhà sàn.
  Ý 1: Sự đón tiếp trang trọng và chân tình của người dân Chư Lênh đối với cô giáo.
  Cả lớp đọc thầm 2 đoạn còn lại.
  -Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý "cái chữ" ?
  -
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

  Luyện đọc Tìm hiểu bài
  Buôn
  Nghi thức
  Gùi
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Ý 1: Sự đón tiếp trang trọng và chân tình của người dân Chư Lênh đối với cô giáo.
  -Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ , mọi người im phăng phắc khi xem cô giáo viết.
  -Tình cảm của người dân Tây Nguyên
  với cô giáo, với cái chữ nói lên điều gì?
  -
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009

  Luyện đọc Tìm hiểu bài
  Buôn
  Nghi thức
  Gùi
  Ý 2: Tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với cái chữ và cô giáo.
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ , mọi người im phăng phắc khi xem cô giáo viết.
  Người dân rất ham học, ham hiểu biết , người dân Tây Nguyên hiểu rằng:
  chữ viết mang lại sự ấm no hiểu biết cho mọi người.
  Ý 1: Sự đón tiếp trang trọng và chân tình của người dân Chư Lênh đối với cô giáo.
  Hãy nêu nội dung chính của bài?
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Nội dung: Tình caûm cuûa ngöôøi daân Taây Nguyeân yeâu quyù coâ giaùo ,bieát troïng vaên hoaù, mong muoán cho con em cuûa daân toäc mình ñöôïc hoïc haønh ,thoaùt khoûi ngheøo naøn laïc haäu.
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc: BUOÂN CHÖ LEÂNH ÑOÙN COÂ GIAÙO
  Luyện đọc diễn cảm
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy ,trải lên sàn nhà.
  Mọi người im phăng phắc . Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lòng ngực mình . Quì hai gối lên sàn ,
  cô viết hai chữ thật to, thật đậm : " Bác Hồ" .
  Y Hoa viết xong ,bổng bao nhiêu tiếng cùng hò reo :
  -Ôi, chữ cô giáo này ! Nhìn kìa!
  -A ,chữ ,chữ cô giáo !
  im phăng phắc
  nghe rõ cả
  tiếng đập trong lòng
  to
  đậm : " Bác Hồ"
  hò reo :
  Thứ hai , ngày 30 tháng 11 năm 2009
  Tập đọc
  Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Giờ học đến đây đã kết thúc !
  Kính chúc ban giám khảo sức khoẻ !
  Chúc các em học tốt!
   
  Gửi ý kiến