Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:55' 25-11-2009
  Dung lượng: 362.0 KB
  Số lượt tải: 127
  Số lượt thích: 0 người
  Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự chuyên đề môn Toán 8
  Giáo viên: Trần Thị Hà
  Trường THCS Tân Tiến.
  Kiểm tra bài cũ
  2) Thực hiện phép tính:
  a) (a - b)(a+b)
  b) (a - b)(a - b)
  1) Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức.
  Áp dụng tính: (a + b)(a + b)
  §3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  1. Bình phương của một tổng
  ?1: Với a, b là hai số bất kì, thực hiện phép tính: (a + b)(a + b)
  (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
  ab
  ab
  a2
  b2
  a b
  a

  b
  Hình 1
  * Với A, B là các biểu thức, ta có:
  ( A + B )2 = A2 + 2AB + B2
  ( 1 )
  ?2: Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.
  ?2:
  Bình phương một tổng hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất cộng hai lần tích của biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai, cộng với bình phương biểu thức thứ hai.
  * Áp dụng:
  a) Tính ( a + 1)2.
  b) Viết biểu thức x2 + 4x + 4 dưới dạng bình phương của một tổng.
  c) Tính nhanh: 512 ; 3012 .
  a) ( a +1)2 = a2 + 2.a.1 + 12 = a2 + 2a + 1.
  b) x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = ( x +2)2
  c) 512 = (50+1)2 = 502 + 2.50 + 12
  = 2500+ 100 + 1 = 2601.
  3012 = ( 300+ 1)2 = 3002 + 2. 300.1 + 12
  = 90000 + 600 + 1 = 90601.
  ?1:
  §3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  1. Bình phương của một tổng
  2. Bình phương của một hiệu
  ?3:
  ?3: Tính [a + (-b)]2 ( với a, b là các số tuỳ ý )
  Giải: [a + (-b)]2 = a2 + 2.a.(-b) + (-b)2
  = a2 – 2ab + b2 .
  ( a – b)2 = a2 – 2ab + b2 .
  * Với A, B là những biểu thức, ta có:
  ( A - B )2 = A2 - 2AB + B2
  ( 2 )
  ?4: Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.
  ?4:
  Bình phương một hiệuhai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ hai lần tích của biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai, cộng với bình phương biểu thức thứ hai.
  * Áp dụng:
  a) Tính: (x - )2 .
  b) Tính ( 2x – 3y)2 .
  c) Tính nhanh 992 .
  ( x - )2 = x2 – 2.x. + ( )2 .
  = x2 – x +
  b) ( 2x – 3y)2 = (2x)2 – 2.2x.3y + (3y)2
  = 4x2 – 12xy + 9y2 .
  c) 992 = ( 100 – 1)2 = 1002 – 2.100.1 + 12
  = 10000 – 200 +1 = 9801
  §3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  1. Bình phương của một tổng
  2. Bình phương của một hiệu
  3. Hiệu hai bình phương
  ?5:
  ?5: Thực hiện phép tính: ( a+ b)( a – b)
  ( với a, b là các số tuỳ ý )
  a2 – b2 = ( a+ b)( a – b)
  * Với A, B là những biểu thức, ta có:
  A2 - B2 = ( A + B ) ( A – B )
  ( 3 )
  ?6:
  ?6: Phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời.
  Hiệu hai bình phương của hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức với hiệu hai biểu thức.
  * Áp dụng:
  Tính ( x +1)( x -1).
  Tính ( x – 2y)( x + 2y).
  c) Tính nhanh: 56. 64.
  ( x +1)( x -1).= x2 – 12 = x2 – 1.
  b) ( x – 2y)( x + 2y) = x2 – (2y)2 = x2 – 4y2
  c) 56. 64 = ( 60 – 4) ( 60 + 4)
  = 602 – 42 = 3600 – 16 = 3584.
  Giải
  ?7: Ai đúng? Ai sai?
  Đức viết: x2 – 10x + 25 = ( x – 5)2 .
  Thọ viết: x2 - 10x + 25 = ( 5 – x) 2 .
  Hương nêu nhận xét: Thọ viết sai, Đức viết đúng.
  Sơn nói: Qua ví dụ trên mình rút ra được một hằng đẳng thức rất đẹp!
  Hãy nêu ý kiến của em. Sơn rút ra được hằng đẳng thức nào?
  * Nhận xét: ( A – B )2 = ( B – A )2 .
  Củng cố
  ? Bài học hôm nay các em cần nhớ những nội dung gì?
  ? Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.
  ? Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.
  ?: Phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời.
  §3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  1. Bình phương của một tổng
  2. Bình phương của một hiệu
  3. Hiệu hai bình phương
  * Với A, B là những biểu thức, ta có:
  A2 - B2 = ( A + B ) ( A – B )
  ( 3 )
  * Với A, B là các biểu thức, ta có:
  ( A + B )2 = A2 + 2AB + B2
  ( 1 )
  * Với A, B là những biểu thức, ta có:
  ( A - B )2 = A2 - 2AB + B2
  ( 2 )
  * Nhận xét: ( A – B )2 = ( B – A )2 .
  Bài 1: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
  a) (x – y)2 = x2 – y2 .
  b) ( x + y)2 = x2 + y2 .
  c) ( a – 2b)2 = - ( 2b – a )2 .
  d) ( 2a+3b)(3b – 2a) = 9b2 – 4a2 .
  S
  S
  S
  Đ
  Hoạt động nhóm
  Củng cố
  Bài 2: Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức bị mực làm nhoè đi một số chỗ:
  x2 + 6xy + ........= (......+ 3y)2 d) x2 + 14xy + ..... = ( ..... + 7y)2
  b) ........ – 10xy + 25 y2 = ( .... - .....)2 e) ......... – 10xy + y2 = (..... - ......)2
  c) (..... + 5)(..... - ....) = 4x2 - ...... f) 9x2 - ....... = (...... + 2)( .... - .....)
  Nhóm 1, 2
  Nhóm 3, 4
  9y2
  x
  x2
  x
  5y
  2x
  2x
  5
  25
  49y2
  x
  25x2
  5x
  y
  4
  3x
  3x
  2
  Hướng dẫn về nhà:
  - Học thuộc và phát biểu được thành lời ba hằng đẳng thức đã học, viết theo hai chiều ( tích ↔ tổng).
  - Bài tập về nhà số 16, 17, 18 , 19, 20 SGK trang 11, 12
  số 11, 12, 13 SBT trang 4.
   
  Gửi ý kiến