Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thành Khởi (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:47' 25-11-2009
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
Chúc hội giảng thành công!!!
Thứ ba ngày 01/12/2009
Tiết 37
ôn tập chương i
I. lý thuyết
1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
a, Bảng tóm tắt kiến thức:
(a+ b )
( a .b )
( a- b )
( a :b )
( an )
Mọi a, b
a b
Mọi a, b
a =b.k với
Mọi a và n trừ 00
Thứ ba ngày 01/12/2009
Tiết 37
ôn tập chương i
I. lý thuyết
1. Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
a + b = b + a a. b = b .a
(a + b )+c =a+(b + c) (a .b) .c =a. (b .c)
a + 0 =0 +a =a a. 0 = 0. a =0
a. 1 =1 .a =a
a . ( b+ c ) = a .b +a .c
Hãy nêu các tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiên ?
b, Tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiên:
a, Bảng tóm tắt kiến thức:
Thứ ba ngày 01/12/2009
Tiết 37
ôn tập chương i
I. lý thuyết
1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
a, Bảng tóm tắt kiến thức:
b, Tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiên:
Luỹ thừa bậc n của a là gì ?
c, Lũy thừa với số mũ tự nhiên:
+) a.a.a..............a = an (Với n khác 0)
n -thừa số a
+) am. .an =a m + n
(Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số)
+) am: an =a m -n (với )
( Chia hai luỹ thừa cùng cơ số)
+) Quy ước: a0 =1 ( với a khác 0)
Phát biểu quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số?
Thứ ba ngày 01/12/2009
Tiết 37
ôn tập chương i
I. lý thuyết
1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
a, Bảng tóm tắt kiến thức:
b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
số tự nhiên:
c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:
d, Thứ tự thực hiện phép tính
trong biểu thức
+)Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:
Luỹ thừa ->Nhân và chia -> Cộng và trừ
+)Đối với biểu thức có dấu ngoặc:
(...) -> [...] -> ...
II. bài tập
Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp
1, a - a =....... 2, a : ..... =.1
3, ....+ 0 = a 4, a -....... =a
5, 0 . a =........ 6, a . 1 = .......
7, a: ..... = a 8, 0: a = ......
9, a : 0 =........
0
a
0
a
0
a
1
0
không thực hiên được
Bài 160(Sgk -63) Thực hiện phép tính
b, 15 .23 +4 .32-5.7
c, 56: 53+ 23.22
d, 164 .53 +47 .164
Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức
Thứ ba ngày 01/12/2009
Tiết 37
ôn tập chương i
I. lý thuyết
1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
a, Bảng tóm tắt kiến thức:(Sgk-62)
b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
số tự nhiên:(Sgk-15)
c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:(Sgk-27,29)
d, Thứ tự thực hiện phép tính
trong biểu thức:(Sgk-31)
II. bài tập
Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp:
Bài 160(Sgk-63) Thực hiện các phép tính
Bài 161(Sgk -63) Tìm số tự nhiên x
a, 219 - 7.(x+1) =100
b, (3x- 6). 3= 34
a, 219 -7.(x+ 1) =100
7. (x+1) = ?
x+1 = ?
x = ?
Thứ ba ngày 01/12/2009
Tiết 37
ôn tập chương i
I. lý thuyết
1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
a, Bảng tóm tắt kiến thức:(Sgk-62)
b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
số tự nhiên:(Sgk-15)
c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:(Sgk-27,29)
d, Thứ tự thực hiện phép tính
trong biểu thức:(Sgk-31)
II. bài tập
Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp:
Bài 160(Sgk-63) Thực hiện các phép
tính
Bài 161(Sgk -63): Tìm số tự nhiên x
Bài 163(Sgk -63) : Điền các số , ,
vào chỗ trống và giải bài toán?
Lúc .....giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao .....cm. Đến .....giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao.....cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimét ?
25
18
22
33
Thứ ba ngày 01/12/2009
Tiết 37
ôn tập chương i
I. lý thuyết
1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
a, Bảng tóm tắt kiến thức:(Sgk-62)
b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
số tự nhiên:(Sgk-15)
c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:(Sgk-27,29)
d, Thứ tự thực hiện phép tính
trong biểu thức:(Sgk-31)
II. bài tập
Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp:
Bài 160(Sgk-63) Thực hiện các phép tính
Bài 161(Sgk -63) Tìm số tự nhiên x
Bài 163(Sgk-63): Điền các số 25,18,22, 33 vào ô trống và giải bài toán ?
chúc các em học giỏi, thầy cô công tác tốt!
 
Gửi ý kiến