Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thành Khởi (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:47' 25-11-2009
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 48
  Số lượt thích: 0 người
  Chúc hội giảng thành công!!!
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:
  (a+ b )
  ( a .b )
  ( a- b )
  ( a :b )
  ( an )
  Mọi a, b
  a b
  Mọi a, b
  a =b.k với
  Mọi a và n trừ 00
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  1. Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a + b = b + a a. b = b .a
  (a + b )+c =a+(b + c) (a .b) .c =a. (b .c)
  a + 0 =0 +a =a a. 0 = 0. a =0
  a. 1 =1 .a =a
  a . ( b+ c ) = a .b +a .c
  Hãy nêu các tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiên ?
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiên:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiên:
  Luỹ thừa bậc n của a là gì ?
  c, Lũy thừa với số mũ tự nhiên:
  +) a.a.a..............a = an (Với n khác 0)
  n -thừa số a
  +) am. .an =a m + n
  (Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số)
  +) am: an =a m -n (với )
  ( Chia hai luỹ thừa cùng cơ số)
  +) Quy ước: a0 =1 ( với a khác 0)
  Phát biểu quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số?
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
  số tự nhiên:
  c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:
  d, Thứ tự thực hiện phép tính
  trong biểu thức
  +)Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:
  Luỹ thừa ->Nhân và chia -> Cộng và trừ
  +)Đối với biểu thức có dấu ngoặc:
  (...) -> [...] -> ...
  II. bài tập
  Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp
  1, a - a =....... 2, a : ..... =.1
  3, ....+ 0 = a 4, a -....... =a
  5, 0 . a =........ 6, a . 1 = .......
  7, a: ..... = a 8, 0: a = ......
  9, a : 0 =........
  0
  a
  0
  a
  0
  a
  1
  0
  không thực hiên được
  Bài 160(Sgk -63) Thực hiện phép tính
  b, 15 .23 +4 .32-5.7
  c, 56: 53+ 23.22
  d, 164 .53 +47 .164
  Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:(Sgk-62)
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
  số tự nhiên:(Sgk-15)
  c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:(Sgk-27,29)
  d, Thứ tự thực hiện phép tính
  trong biểu thức:(Sgk-31)
  II. bài tập
  Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp:
  Bài 160(Sgk-63) Thực hiện các phép tính
  Bài 161(Sgk -63) Tìm số tự nhiên x
  a, 219 - 7.(x+1) =100
  b, (3x- 6). 3= 34
  a, 219 -7.(x+ 1) =100
  7. (x+1) = ?
  x+1 = ?
  x = ?
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:(Sgk-62)
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
  số tự nhiên:(Sgk-15)
  c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:(Sgk-27,29)
  d, Thứ tự thực hiện phép tính
  trong biểu thức:(Sgk-31)
  II. bài tập
  Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp:
  Bài 160(Sgk-63) Thực hiện các phép
  tính
  Bài 161(Sgk -63): Tìm số tự nhiên x
  Bài 163(Sgk -63) : Điền các số , ,
  vào chỗ trống và giải bài toán?
  Lúc .....giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao .....cm. Đến .....giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao.....cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimét ?
  25
  18
  22
  33
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  1: Kiến thức về các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:(Sgk-62)
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
  số tự nhiên:(Sgk-15)
  c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:(Sgk-27,29)
  d, Thứ tự thực hiện phép tính
  trong biểu thức:(Sgk-31)
  II. bài tập
  Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp:
  Bài 160(Sgk-63) Thực hiện các phép tính
  Bài 161(Sgk -63) Tìm số tự nhiên x
  Bài 163(Sgk-63): Điền các số 25,18,22, 33 vào ô trống và giải bài toán ?
  chúc các em học giỏi, thầy cô công tác tốt!

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng