Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đình Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:22' 01-06-2008
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 711
Số lượt thích: 0 người
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
Phép nhân phân số có tính chất như phép nhân số nguyên không ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi (?1/sgk): Em hãy lên bảng viết các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên?
a/ Tính chất giao hoán:b/ Tính chất kết hợp:
c/ Nhân với số 1:
d/ Tính chất phân phối :
a.b=b.a
a.1=1.a=a
(a.b).c=a.(b.c)
a.(b+c)=a.b+a.c
Đáp án
,
;

Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
b/ Tính chất kết hợp:
c/ Nhân với số 1:
d/ Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
1. Tính chất.
a/ Tính chất giao hoán:
+
Lưu ý
X
X
= -10
Ví dụ: Tính M =
Ta có M
= 1 . (-10)
Bài làm
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
?
1. Tính chất.
(Ap dụng T/c gì đây?)
(Tính chất giao hoán)
(Ap dụng T/c gì đây?)
(Ap dụng T/c gì đây?)
(Tính chất kết hợp)
(Nhân với số 1)
2. Ap dụng.
Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lý: (Ba em lên bảng làm)
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
Bài làm
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
?
Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lý: (Ba em lên bảng làm)
Vì:
Điền vào các câu hỏi để được kết quả đúng. Ví dụ:
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
Bài 75(39sgk)
?1
?5
?6
?8
?7
?11
?2
?9
?10
?13
?12
?14
?15
?4
?3
?16
:
(Các em hoạt động theo nhóm để hoàn thành các câu hỏi trên vào bảng phụ. Lớp trưởng chấm bài 3 nhóm đã dán trên bảng, khi thầy bật đáp số )
1
2
3
4
5
Ô chữ bí mật
Các ô chữ dưới đây là một địa danh nổi tiếng ở nước ta. Nơi đây là bằng chứng về tội ác của Đế Quốc Mỹ đối với dân tộc ta.
Địa danh nào đây?
A. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
M. Tính chất giao hoán.
Tính chất nhân với số 1.
Cả hai chất giao hoán và kết hợp.
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
?1
Ap dụng tính chất nào để viết:
1
2
3
4
5
A. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
M. Tính chất giao hoán.
Tính chất nhân với số 1.
Cả hai chất giao hoán và kết hợp.
M
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
?1
Ap dụng tính chất nào để viết:
2
3
4
5
M
2
3
4
5
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
A. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
B. Tính chất giao hoán.
Cả hai chất giao hoán và kết hợp.
Tính chất nhân với số 1.

?2
Ap dụng tính chất nào để viết:
M
Y
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
A. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
B. Tính chất giao hoán.
Cả hai chất giao hoán và kết hợp.
Tính chất nhân với số 1.

?2
Ap dụng tính chất nào để viết:
3
4
5
M
Y
3
4
5
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
L. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
B. Tính chất giao hoán.
K. Cả hai tính chất giao hoán và kết hợp.
T. Tính chất nhân với số 1.

?3
Ap dụng tính chất nào để viết:
L. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
B. Tính chất giao hoán.
K. Cả hai tính chất giao hoán và kết hợp.
T. Tính chất nhân với số 1.

M
Y
4
5
L
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
?3
Ap dụng tính chất nào để viết:
H. Thay vào biểu thức M để tính
O. Ap dụng tính chất phân phối xong thay mới tính.
A. Cả hai cách trên đều đúng.

M
Y
L
4
5
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
?4
Tính giá trị biểu thức :
H. Thay vào biểu thức M để tính.
O. Ap dụng tính chất phân phối xong thay mới tính.
A. Cả hai cách trên đều đúng.

M
Y
L
5
A
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
?4
Tính giá trị biểu thức :
M
Y
L
A
5
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
?5
Cách viết nào đúng nhất trong các cách sau:
I / Cả ba cách trên đều đúng.
M
Y
L
A
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
?5
Câu nào đúng nhất trong các câu sau:
I / Cả ba câu trên đều đúng.
I
MỸ LAI
Tiết 86 - 11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN
PHÂN SỐ
1. Tính chất.
2. Ap dụng.
3. Hướng dẫn học bài ở nhà:
- Học bài, BTVN 73;74 , 76, 77
- Chuẩn bị: Luyện tập.
 
Gửi ý kiến